KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 19:37
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 65.870.473 26.886.504 49.911.342 21.119.710
Satışların Maliyeti
Not:28 -2.967.265 0 -1.683.255 55.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.903.208 26.886.504 48.228.087 21.175.651
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
62.903.208 26.886.504 48.228.087 21.175.651
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -12.271.341 -18.020.568 -6.648.063 -13.788.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 1.177.729 1.700.702 569.914 882.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -5.154.688 -2.557.104 -2.559.918 -1.644.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.654.908 8.009.534 39.590.020 6.625.671
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 802.554.827 6.995.209 800.560.015 2.902.813
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not:32 -3.569.113 0 -3.569.113 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
845.640.622 15.004.743 836.580.922 9.528.484
Finansman Gelirleri
Not:32 3.642.152 13.601.219 1.168.339 4.977.835
Finansman Giderleri
Not:33 -80.821.038 -83.597.682 -76.391.577 -66.795.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
768.461.736 -54.991.720 761.357.684 -52.289.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
768.461.736 -54.991.720 761.357.684 -52.289.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
768.461.736 -54.991.720 761.357.684 -52.289.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
768.461.736 -54.991.720 761.357.684 -52.289.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.174.659 -25.926.635
Dönem Karı (Zararı)
768.461.736 -54.991.720
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
768.461.736 -54.991.720
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-759.175.613 4.273.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18-19 633.040 252.466
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-13 -232.999 202.183
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10-11 -232.999 202.183
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Not:22-24 1.368.904 366.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 241.853 240.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 1.127.051 -29.005
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 154.821
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not:10-11-33 17.068.154 2.256.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -5.679.229 -7.003.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 22.747.383 9.259.768
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.824.562 1.196.621
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-795.837.274
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-795.837.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.888.536 25.431.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 27.862.196 44.161.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 27.862.196 44.161.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 17.510.936 12.013.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 17.510.936 12.013.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 2.484.198 -10.775.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 5.321.900 308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 5.321.900 308
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 636.871 45.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.356.345 -20.192.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.356.345 -20.192.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.896 -64.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.436.676 244.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.436.676 244.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.174.659 -25.286.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -639.813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.011.786 5.542.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18-19 -4.089.612 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17 -28.601.403 -1.461.286
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
Not:33 5.679.229 7.003.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.770.224 57.185.964
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 0 66.445.732
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
Not:8 66.445.732
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -23.022.841 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-23.022.841
Ödenen Faiz
Not:33 -22.747.383 -9.259.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.607.351 36.801.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.607.351 36.801.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 55.210.993 30.809.527
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 30.603.642 67.611.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.03.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 30.603.642 55.210.993
Ticari Alacaklar
31.498.702 42.456.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 31.498.702 42.456.075
Diğer Alacaklar
19.382.243 20.620.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 19.197.724 19.951.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 184.519 668.520
Peşin Ödenmiş Giderler
15.622.066 13.000.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 15.622.066 13.000.985
Diğer Dönen Varlıklar
348.976 2.476.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 348.976 2.476.136
ARA TOPLAM
97.455.629 133.764.272
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.455.629 133.764.272
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.035.938 19.035.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.035.938 19.035.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 6.324.929.374 3.877.078.006
Maddi Duran Varlıklar
13.353.671 6.838.949
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 13.353.671 6.838.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.524 4.907
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.524 4.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.357.324.507 3.902.957.787
TOPLAM VARLIKLAR
6.454.780.136 4.036.722.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 98.023.342 5.500.099
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 16.665.452 100.403.522
Ticari Borçlar
11.005.363 4.080.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 1.422.436 146.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 9.582.927 3.934.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 1.424.207 565.337
Diğer Borçlar
23.380.816 22.539.343
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 0 862.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 23.380.816 21.676.944
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.117 20.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 20.117 20.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.799.784 1.001.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 894.463 442.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 1.905.321 558.834
ARA TOPLAM
153.319.081 134.110.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.319.081 134.110.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
629.156.486 446.035.765
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
629.156.486 446.035.765
Banka Kredileri
Not:8 629.156.486 446.035.765
Diğer Borçlar
0 9.583.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 9.583.635
Uzun Vadeli Karşılıklar
316.746 153.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:22-24 316.746 153.267
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.449.547 165.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 5.449.547 165.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
634.922.779 455.938.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
788.241.860 590.049.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.666.538.276 3.446.672.915
Ödenmiş Sermaye
Not:27 330.000.000 330.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
Not:27 -11.733.494 -11.733.494
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
Not:27 18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.999.607.900 1.548.204.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.536.983 -586.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not:27 -1.536.983 -586.050
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not:27 3.001.144.883 1.548.790.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
Not:27 3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not:27 1.557.800.256 148.106.804
Net Dönem Karı veya Zararı
Not:27 768.461.736 1.409.693.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.666.538.276 3.446.672.915
TOPLAM KAYNAKLAR
6.454.780.136 4.036.722.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -490.520 963.625.372 3.685.272 -68.875.559 216.982.363 1.462.123.793 1.462.123.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 216.982.363 -216.982.363 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -192.061 164.166.978 -54.991.720 108.983.197 108.983.197
Dönem Karı (Zararı)
-54.991.720 -54.991.720 -54.991.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.061 164.166.978 163.974.917 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 330.000.000 -1.519.741 18.716.606 -682.581 1.127.792.350 3.685.272 148.106.804 -54.991.720 1.571.106.990 1.571.106.990
Cari Dönem 01.04.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 330.000.000 -11.733.494 18.716.606 -586.050 1.548.790.325 3.685.272 148.106.804 1.409.693.452 3.446.672.915 3.446.672.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 1.409.693.452 -1.409.693.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-950.933 1.452.354.558 768.461.736 2.219.865.361 2.219.865.361
Dönem Karı (Zararı)
27 768.461.736 768.461.736 768.461.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-950.933 1.452.354.558 1.451.403.625 1.451.403.625
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 330.000.000 -11.733.494 18.716.606 -1.536.983 3.001.144.883 3.685.272 1.557.800.256 768.461.736 5.666.538.276 5.666.538.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.04.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 768.461.736 -54.991.720 761.357.684 -52.289.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-950.933 -192.061 -927.453 120.530
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-950.933 -192.061 -927.453 120.530
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 1.452.354.558 164.166.978 278.161.577 87.579.228
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
27 1.452.354.558 164.166.978 278.161.577 87.579.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.451.403.625 163.974.917 277.234.124 87.699.758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.219.865.361 108.983.197 1.038.591.808 35.410.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.219.865.361 108.983.197 1.038.591.808 35.410.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215386


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
29,0001 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2208 Değişim: 0,02%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.844,00 Değişim: -1,21%
Düşük 1.841,06 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.