" />

KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 19:04
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 2.012.162 592.140
Satışların Maliyeti
Not:28 -907.947 -352.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.104.215 240.031
BRÜT KAR (ZARAR)
1.104.215 240.031
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -2.942.066 -1.079.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 1.046.428 209.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -60.549 -712.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-851.972 -1.343.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 4.070.596 3.718.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.218.624 2.374.493
Finansman Gelirleri
Not:32 2.605.493 23.921.557
Finansman Giderleri
Not:33 -5.710.686 -37.946.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
113.431 -11.650.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.431 -11.650.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.431 -11.650.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
113.431 -11.650.842
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.490.504 2.147.186
Dönem Karı (Zararı)
113.431 -11.650.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
113.431 -11.650.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.423.677 4.582.799
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 89.418 7.065
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-154.028 -182.950
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-154.028 -182.950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
559.484 40.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 5.683 40.823
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
553.801
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.084.305 6.080.159
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -4.070.596 -3.718.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 1.006.666 9.798.409
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-20.375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.165.754 -1.362.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.180.258 9.215.229
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -164.207 558.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -164.207 558.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 4.390.829 5.255.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 4.390.829 5.255.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -965.120 710.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 697.313 2.557.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 697.313 2.557.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 142.463 12.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.617.954 -63.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.617.954 -63.400
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-9.241 -38.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-654.341 222.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-654.341 222.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.490.504 2.147.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.370.264 5.020.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -700.332 1.301.967
Alınan Faiz
Not:33 4.070.596 3.718.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.267.481 -7.165.997
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
35.111.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -29.812.509 2.850.593
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 -29.812.509 2.850.593
Ödenen Faiz
Not:33 -1.031.488 -10.016.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.241 1.406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.241 1.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 24.097.597 112.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 24.244.838 113.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.03.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 24.244.838 24.097.597
Ticari Alacaklar
Not:10 28.602.596 26.886.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 26.921.025 26.886.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 1.681.571
Diğer Alacaklar
Not:11 102.422.678 99.882.145
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 102.411.393 99.795.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 11.285 86.800
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.683.341 2.163.730
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.683.341 2.163.730
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 446.675 371.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 446.675 371.645
ARA TOPLAM
157.400.128 153.402.065
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.400.128 153.402.065
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.762 19.105.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.762 19.105.773
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 842.399.289 796.343.900
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 163.898 162.768
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 163.898 162.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.514 5.285
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.514 5.285
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 29.608.241 26.529.345
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 26.818.886 117.001
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.789.355 26.412.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
891.282.704 842.147.071
TOPLAM VARLIKLAR
1.048.682.832 995.549.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 11.288.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 432.701.939 426.314.506
Ticari Borçlar
Not:10 2.656.823 1.853.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 512.228 319.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 2.144.595 1.534.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 1.097.124 903.243
Diğer Borçlar
Not:11 21.998.004 28.418.397
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 1.204.916 5.222.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 20.793.088 23.195.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.267 162.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.267 162.270
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.164.517 2.410.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 259.744 242.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 1.904.773 2.167.916
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
369.260
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
369.260
ARA TOPLAM
461.149.934 471.351.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.149.934 471.351.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
25.153.563 25.153.566
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.153.563 25.153.566
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 730.266 688.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 730.266 688.491
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 6.170.707 5.978.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 6.170.707 5.978.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.054.536 31.820.357
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
493.204.470 503.172.220
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 555.478.362 492.376.916
Ödenmiş Sermaye
145.111.478 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.690 -203.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.690 -203.648
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.690 -203.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
458.457.565 430.573.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
458.457.565 430.573.986
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-68.875.559 -77.528.382
Net Dönem Karı veya Zararı
113.431 8.652.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
555.478.362 492.376.916
TOPLAM KAYNAKLAR
1.048.682.832 995.549.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057
Transferler
Not:27 18.832.319 -18.832.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 24.065.077 -11.650.842 12.414.235 12.414.235
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 327.269.924 3.685.272 -77.528.383 -11.650.842 368.791.292 368.791.292
Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -203.648 430.573.986 3.685.272 -77.528.382 8.652.823 492.376.916 492.376.916
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000
Transferler
Not:27 8.652.823 -8.652.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -7.042 27.883.579 113.431 27.989.968 27.989.968
Sermaye Arttırımı
Not:27 35.111.478 35.111.478 35.111.478
Dönem Sonu Bakiyeler
145.111.478 -1.519.741 18.716.606 -210.690 458.457.565 3.685.272 -68.875.559 113.431 0 555.478.362 555.478.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 113.431 -11.650.842
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.042
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 27.883.579 24.065.077
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.883.579 24.065.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.876.537 24.065.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.989.968 12.414.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.989.968 12.414.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958109


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 19.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,1128 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0011 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0964 Değişim: -0,17%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.574,73 Değişim: -1,01%
Düşük 2.565,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.