KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:29
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 5.458.424 23.303.946 1.525.366 3.058.500
Satışların Maliyeti
Not:28 -993.607 -1.741.253 -353.633 -450.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.464.817 21.562.693 1.171.733 2.608.076
BRÜT KAR (ZARAR)
4.464.817 21.562.693 1.171.733 2.608.076
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -3.214.793 -4.813.526 -1.213.162 169.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 4.057.718 1.188.710 3.076.359 38.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -2.166.431 -2.442.036 -309.870 -226.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.141.311 15.495.841 2.725.060 2.588.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 10.966.141 12.373.573 3.488.926 4.178.532
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not:32 -2.248.588 -124.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.858.864 27.869.414 6.089.291 6.767.259
Finansman Gelirleri
Not:32 488.151 1.403.093 34.526 -71.846
Finansman Giderleri
Not:33 -51.171.543 -24.531.869 -2.063.276 -5.568.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.768.557 -27.588.718
Dönem Karı (Zararı)
-38.824.528 4.740.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-38.824.528 4.740.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.873.188 -5.982.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 24.592 185.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.189.293 -18.066
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.189.293 -18.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-49.698 128.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -49.698 128.490
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.309.737 3.727.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -10.966.141 -12.373.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 31.275.878 16.089.924
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 2.926
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 8.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.777.850 -10.006.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.719.897 -33.854.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 12.237.674 -9.845.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 12.237.674 -9.845.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 24.470.366 -26.422.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 24.470.366 -26.422.747
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 74.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 8.788.693 -2.251.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -428.109 -1.862.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -428.109 -1.862.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 162.385 -155.385
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.108.912 2.050.267
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.108.912 2.050.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-802.235 668.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.817.789 3.890.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.817.789 3.890.834
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.768.557 -35.095.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-48.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.555.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.628.799 14.550.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -110.170
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -110.170
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -5.337.342 -1.392.124
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 3.679.704
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 3.679.704
Alınan Faiz
Not:33 10.966.141 12.373.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.408.115 12.964.986
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 10.964.281 29.602.845
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29.602.845
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 10.964.281
Ödenen Faiz
Not:33 -33.372.396 -16.637.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.759 -72.749
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.759 -64.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 112.359 190.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 101.600 126.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.03.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 101.600 112.359
Ticari Alacaklar
Not:10 29.097.733 33.108.156
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 29.097.733 33.108.156
Diğer Alacaklar
Not:11 97.453.254 92.930.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 97.237.704 91.203.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 215.550 1.726.362
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.827.397 2.631.548
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.797.851 2.631.548
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 326.930 159.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 159.062
ARA TOPLAM
128.806.914 128.941.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.806.914 128.941.328
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.768 19.012.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.105.768 19.012.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 746.719.159 561.507.700
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 157.223 36.327
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 157.223 36.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.549 7.330
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 5.549 7.330
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 26.492.035 27.090.709
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 25.884.732 24.254.492
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 607.303 2.836.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
792.479.734 607.654.835
TOPLAM VARLIKLAR
921.286.648 736.596.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 34.181.927 26.019.231
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 422.131.029 330.688.847
Ticari Borçlar
Not:10 1.830.811 1.809.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 225.837 566.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 1.604.974 1.242.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 998.652 669.819
Diğer Borçlar
Not:11 23.039.930 17.554.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 238.385 238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 22.801.545 17.316.034
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.268 772.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 162.268 772.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.489.043 2.025.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 280.569 198.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.208.474 1.827.868
ARA TOPLAM
484.833.660 379.540.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
484.833.660 379.540.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
25.153.561
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.153.561
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 673.980 608.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 673.980 608.953
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 7.073.057 70.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 7.073.057 70.043
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.900.598 678.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
517.734.258 380.219.106
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 403.552.390 356.377.057
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-137.505 -181.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.505 -181.544
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.505 -181.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
389.160.669 303.204.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
389.160.669 303.204.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-77.528.383 -96.360.702
Net Dönem Karı veya Zararı
-38.824.528 18.832.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
403.552.390 356.377.057
TOPLAM KAYNAKLAR
921.286.648 736.596.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -26.210 15.592.716 4.740.638 20.307.144 20.307.144
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -145.182 275.063.480 3.685.272 -96.360.702 4.740.638 314.180.371 314.180.371
Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.847 3.685.272 -96.360.702 18.832.319 356.377.057 356.377.057
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606
Transferler
Not:27 18.832.319 -18.832.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 44.039 85.955.822 -38.824.528 47.175.333 47.175.333
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -137.505 389.160.669 3.685.272 -77.528.383 -38.824.528 403.552.390 403.552.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 -38.824.528 4.740.638 4.060.541 1.127.080
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.039 -26.210 44.039 -19.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.039 -26.210 44.039 -19.185
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 85.955.822 15.592.716 61.890.745 22.836.485
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.955.822 15.592.716 61.890.745 22.836.485
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.999.861 15.566.506 61.934.784 22.817.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.175.333 20.307.144 65.995.325 23.944.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.175.333 20.307.144 65.995.325 23.944.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906764


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,00% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7439 Değişim: -0,11%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,1967 Değişim: 0,01%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
420,86 Değişim: 0,61%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.