KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 23:19
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 23.882.546 17.535.053
Satışların Maliyeti
Not:28 -1.930.959 -1.732.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.951.587 15.802.908
BRÜT KAR (ZARAR)
21.951.587 15.802.908
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -7.159.687 -5.838.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 34.303.558 18.332.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -8.745.349 -54.574.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.350.109 -26.277.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 16.362.636 14.596.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.712.745 -11.681.679
Finansman Gelirleri
Not:32 26.055.497
Finansman Giderleri
Not:33 -63.935.923 -63.725.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.832.319 -75.407.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.832.319 -75.407.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.832.319 -75.407.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.832.319 -75.407.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.648.707 22.345.160
Dönem Karı (Zararı)
18.832.319 -75.407.097
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.832.319 -75.407.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.109.518 45.233.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 216.673 135.926
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
859.162
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.862
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
871.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.042 438.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 32.042 438.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.728.335 8.534.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -16.362.636 -14.596.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 46.088.012 23.054.806
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 2.959 75.835
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.328.873 10.287.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.055.567 25.837.768
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-28.055.567 25.837.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.538.471 52.518.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -9.098.187 -3.699.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -9.098.187 -3.699.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -17.196.332 71.535.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -17.196.332 71.535.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -2.248.497 -12.921.990
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -1.865.712 -978.276
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -1.865.712 -978.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -286.760 -898.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.199.649 -1.131.664
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.199.649 -1.131.664
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
662.207 -1.032.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.704.839 1.644.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.704.839 1.644.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.596.634 22.345.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -52.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.116.719 -14.150.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.639 -127.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 108.639 -127.678
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.869.985
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 1.301.967 -2.478.353
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -656.523 -35.010.236
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 -656.523 -35.010.236
Alınan Faiz
Not:33 16.362.636 14.596.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.581.401 -8.138.084
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 37.549.659 14.916.722
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 37.549.659 14.916.722
Ödenen Faiz
Not:33 -51.131.060 -23.054.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-113.389 56.926
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.002 25.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.387 82.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 190.746 108.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 112.359 190.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 112.359 190.746
Ticari Alacaklar
Not:10 33.108.156 21.027.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 33.108.156 21.027.608
Diğer Alacaklar
Not:11 92.930.203 82.259.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 91.203.841 80.512.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 1.726.362 1.746.308
Stoklar
Not:13 846.302
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.631.548 1.748.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.631.548 1.748.147
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 159.062 248.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 159.062 248.954
ARA TOPLAM
128.941.328 106.321.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.941.328 106.321.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 19.012.769 69.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.012.769 69.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 561.507.700 463.149.969
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 36.327 130.458
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 36.327 130.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 7.330 12.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 7.330 12.764
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 27.090.709 22.313.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 24.254.492 21.666.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.836.217 646.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
607.654.835 485.675.315
TOPLAM VARLIKLAR
736.596.163 591.996.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 26.019.231 9.179.144
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:7 330.688.847 57.662.127
Ticari Borçlar
Not:10 1.809.314 3.215.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 566.357 1.475.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 1.242.957 1.740.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 669.819 837.759
Diğer Borçlar
Not:11 17.554.418 10.540.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 238.384 49.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 17.316.034 10.490.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 772.532 96.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 772.532 96.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.025.949 2.222.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 198.081 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 1.827.868 2.025.517
ARA TOPLAM
379.540.110 83.754.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
379.540.110 83.754.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 212.673.381
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 608.953 478.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 608.953 478.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 70.043 1.217.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 70.043 1.217.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.996 214.368.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
380.219.106 298.123.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 356.377.057 293.873.227
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.544 -118.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.544 -118.972
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.544 -118.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.204.847 259.470.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
303.204.847 259.470.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-96.360.702 -20.953.605
Net Dönem Karı veya Zararı
18.832.319 -75.407.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.377.057 293.873.227
TOPLAM KAYNAKLAR
736.596.163 591.996.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.769.652 287.769.652
Diğer Düzeltmeler
-395.677 -395.677 -395.677
Transferler
Not:27 -57.206.398 57.206.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -91.963 82.031.312 -75.407.097 6.532.252 6.532.252
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 3.685.272 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 3.685.272
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -62.572 43.734.084 18.832.317 62.503.830 62.503.830
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -181.544 303.204.848 3.685.272 -96.360.702 18.832.317 356.377.057 356.377.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 18.832.319 -75.407.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.572 -91.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.572 -91.963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 43.734.083 82.031.312
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.734.083 82.031.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.671.511 81.939.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.503.830 6.532.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.503.830 6.532.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848390


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.912 Değişim: 1,71% Hacim : 26.818 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7199 Değişim: 0,41%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5033 Değişim: -0,04%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
781,34 Değişim: 0,29%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.