KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 23:11
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 20.245.446 14.760.946 13.424.274 11.075.424
Satışların Maliyeti
Not:28 -1.290.829 -1.153.102 -490.789 -284.362
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.954.617 13.607.844 12.933.485 10.791.062
BRÜT KAR (ZARAR)
18.954.617 13.607.844 12.933.485 10.791.062
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -4.982.618 -2.440.403 -2.342.587 -1.220.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 1.150.168 614.646 844.914 79.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -2.215.053 -1.685.841 -2.018.120 -1.478.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.907.114 10.096.246 9.417.692 8.171.414
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 8.195.041 6.652.578 4.964.837 3.359.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.102.155 16.748.824 14.382.529 11.531.170
Finansman Gelirleri
Not:32 1.474.939 18.317.063 -6.632.149 18.317.063
Finansman Giderleri
Not:33 -18.963.536 -62.026.116 -9.551.847 -45.004.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.058.385 -27.972.907
Dönem Karı (Zararı)
3.613.558 -26.960.229
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.613.558 -26.960.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.450.073 1.078.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 63.419 29.931
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
431.089
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
431.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
203.100 153.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 203.100 153.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.458.586 5.629.878
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -8.195.041 -5.898.261
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 15.743.220 11.486.335
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 -89.593 41.804
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.606.267 -4.734.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.201.628 -2.091.566
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 5.193.216 8.083.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 5.193.216 8.083.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -74.269.210 2.020.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -74.269.210 2.020.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 -30.176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 3.294.282 -5.221.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 739.713 -1.890.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 739.713 -1.890.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 1.329 -1.204.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.082.320 -4.475.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.082.320 -4.475.052
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
692.192 -1.097.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.094.706 1.692.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.094.706 1.692.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-57.038.143 -27.972.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -44.800
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not:35 7.024.558
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.170.940 18.526.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -48.879
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -48.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.363 -281.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -1.046.015
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 37.797.651 24.395.490
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 37.797.651 24.395.490
Ödenen Faiz
Not:33 -7.548.180 -5.588.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.805.576 9.521.754
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 20.805.576 9.521.754
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 20.805.576 9.521.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.869 74.962
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.358 46.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.511 121.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 190.746 108.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 117.235 229.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 117.235 190.746
Ticari Alacaklar
Not:10 37.985.601 21.027.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 37.985.601 21.027.608
Diğer Alacaklar
Not:11 87.514.017 82.259.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 85.858.420 80.512.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 1.655.597 1.746.308
Stoklar
Not:13 858.371 846.302
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.655.869 1.748.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.655.869 1.748.147
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 248.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 248.954
ARA TOPLAM
128.131.093 106.321.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.131.093 106.321.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 120.487 69.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 120.487 69.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 454.603.493 463.149.969
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 175.417 130.458
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 175.417 130.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 10.938 12.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 10.938 12.764
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 25.851.215 22.313.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 24.125.439 21.666.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.725.776 646.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
480.761.550 485.675.315
TOPLAM VARLIKLAR
608.892.643 591.996.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 8.721.065 9.179.144
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:7 92.467.978 57.662.127
Ticari Borçlar
Not:10 3.799.050 3.215.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 628.705 1.475.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 3.170.345 1.740.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 821.164 837.759
Diğer Borçlar
Not:11 15.131.935 10.540.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 49.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 15.131.935 10.490.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 786.746 96.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 786.746 96.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.702.103 2.222.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 239.645 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.462.458 2.025.517
ARA TOPLAM
124.430.041 83.754.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.430.041 83.754.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 193.150.559 212.673.381
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 619.962 478.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 619.962 478.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 456.090 1.217.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 456.090 1.217.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.226.611 214.368.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
318.656.652 298.123.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 290.235.991 293.873.227
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-125.997 -118.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.997 -118.972
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.997 -118.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
252.226.995 259.470.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
252.226.995 259.470.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-96.360.702 -20.953.605
Net Dönem Karı veya Zararı
3.613.558 -75.407.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
290.235.991 293.873.227
TOPLAM KAYNAKLAR
608.892.643 591.996.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
36.083.652 287.171.834 287.171.834
Transferler
Not:27 -57.206.398 57.206.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 2.955 118.253.724 -26.960.229 91.296.450 91.296.450
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -24.054 295.693.176 3.685.272 -21.122.746 -26.960.229 378.468.284 378.468.284
Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 -20.953.605
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -7.025 -7.243.769 3.613.558 -3.637.236 -3.637.236
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -125.997 252.226.995 3.685.272 -96.360.702 3.613.558 290.235.991 290.235.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.025 2.955 -75.630 1.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.025 2.955 -75.630 1.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 -7.243.769 118.253.724 -18.023.927 93.994.703
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.243.769 118.253.724 -18.023.927 93.994.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.250.794 118.256.679 -18.099.557 93.996.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.637.236 91.296.450 -19.901.024 78.840.060
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.637.236 91.296.450 -19.901.024 78.840.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798375


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.