KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.06.2018 - 18:58
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 7.431.747 5.101.713
Satışların Maliyeti
Not:28 -1.072.221 -2.103.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.359.526 2.998.138
BRÜT KAR (ZARAR)
6.359.526 2.998.138
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -4.694.989 -3.746.740
Pazarlama Giderleri
Not:29 -165.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 2.934.872 3.654.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -54.223.403 -92.643.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.623.994 -89.903.225
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 10.147.257 13.937.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.476.737 -75.966.047
Finansman Gelirleri
Not:33 9.918.842
Finansman Giderleri
Not:33 -27.648.503 -29.118.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57.206.398 -105.084.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-57.206.398 -105.084.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
-57.206.398 -105.084.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-57.206.398 -105.084.319
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -72.094 55.042.524 3.002.371 275.292.180 -132.876.490 327.585.356 327.585.356
Transferler
Not:27 -132.876.490 132.876.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 59.619 59.800.342 -105.084.319 -45.224.358 45.224.358
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -12.475 114.842.866 3.002.371 142.415.690 -105.084.319 282.360.998 282.360.998
Cari Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -12.475 114.842.866 3.002.371 142.415.690 -105.084.319 282.360.998 282.360.998
Transferler
Not:27 682.901 -105.767.220 105.084.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -14.534 62.596.586 -57.206.398 5.375.654 5.375.654
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.108.618 3.485.136
Dönem Karı (Zararı)
-57.206.398 -105.084.319
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-57.206.398 -105.084.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.354.293 108.566.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 39.820 33.733
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
61.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.637 -34.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 38.637 -34.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.406.533 29.180.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -10.147.373
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 27.648.820 29.118.272
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 -29.205 9.194
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10-11 -65.709 52.781
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.539.202 -11.003.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
52.330.101 91.221.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
52.330.101 91.221.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:31 -892.223
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not:31 -892.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.960.723 55.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 5.428.763 -1.311.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 5.428.763 -1.311.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -679.417 -36.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -679.417 -36.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 -1.158.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 5.824.464 3.020.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 174.035 -1.605.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
174.035 -1.605.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -303.145 269.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.176.646 635.935
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.176.646 635.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-223.044 608.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.287 -366.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-84.287 -366.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.108.618 3.538.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -53.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.866.123 -1.110.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17-18-19 896.877
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17-18-19 896.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -13.761 -26.179
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -13.761 -26.179
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -352.119
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 26.039.656 -15.025.924
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 26.039.656 -15.025.924
Ödenen Faiz
Not:33 -19.807.653
Alınan Faiz
Not:33 13.044.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.990.952 -2.506.383
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 460.977 29.301.276
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
Not:8 460.977 29.301.276
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -10.951.649 -27.460.003
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 -10.951.649 -27.460.003
Ödenen Faiz
Not:33 -14.500.280 -4.347.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.211 -131.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.296 -131.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 101.778 233.296
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 108.074 101.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-57.206.398 -105.084.319
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.534 59.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.534 59.619
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not:2.01 62.596.586 59.800.342
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not:2.01 62.596.586 59.800.342
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.582.052 59.859.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.375.654 -45.224.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.375.654 -45.224.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.03.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 108.074 101.778
Ticari Alacaklar
Not:10 13.209.711 14.906.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 11.267.955 12.775.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10 1.941.756 2.131.160
Diğer Alacaklar
Not:11 33.982.257 57.446.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 31.429.100 55.955.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 2.553.157 1.490.934
Stoklar
Not:13 1.410.500 1.410.501
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.429.283 749.945
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.429.283 749.945
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 462.160 19.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 462.160 19.221
ARA TOPLAM
50.601.985 74.634.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.601.985 74.634.345
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not:7 395.531 317.600
Diğer Finansal Yatırımlar
Not:7 395.531 317.600
Diğer Alacaklar
Not:11 58.932.855 37.525.190
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 58.863.734 37.456.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 69.121 69.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 391.163.587 360.989.960
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 102.268 104.608
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 102.268 104.608
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 14.709 15.723
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 14.709 15.723
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 6.668.829 10.429.478
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 6.209.015 10.015.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 459.814 413.591
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.277.779 409.382.559
TOPLAM VARLIKLAR
507.879.764 484.016.904
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 26.326.540 22.291.961
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 22.777.260 21.719.698
Ticari Borçlar
Not:10 3.205.808 2.460.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 593.066 859.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not10 2.612.742 1.601.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 1.370.583 1.343.954
Diğer Borçlar
Not:11 8.331.071 9.811.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 8.325.960 9.811.220
Ertelenmiş Gelirler
Not:26 908.569 908.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not:26 908.569 908.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 1.261.083 1.398.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 1.261.083 1.398.031
ARA TOPLAM
64.180.914 59.934.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.180.914 59.934.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 154.156.284 139.267.268
Diğer Borçlar
Not:11 1.639.365 2.351.444
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 1.639.365 2.351.444
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 166.549 102.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 166.549 102.707
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.962.198 141.721.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.143.112 201.655.906
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 287.736.652 282.360.998
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.009 -12.475
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.009 -12.475
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.009 -12.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.439.452 114.842.866
Yabancı Para Çevrim Farkları
177.439.452 114.842.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.002.371
Yasal Yedekler
3.685.272 3.002.371
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.648.470 142.415.690
Net Dönem Karı veya Zararı
-57.206.398 -105.084.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
287.736.652 282.360.998
TOPLAM KAYNAKLAR
507.879.764 484.016.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687504


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.381 Değişim: -0,74% Hacim : 11.390 Mio.TL Son veri saati : 17:21
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8702 Değişim: 0,60%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3767 Değişim: 0,56%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,32 Değişim: -0,18%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.