KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 19:15
KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 48.863.718 257.381.606 257.381.606
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.470.253 1.470.253 1.245.989 -2.716.242 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.316.815 6.316.815 6.316.815
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-33.178.068 -21.180.297 -54.358.365 -54.358.365
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.552.976 5.380.816 64.680.792 24.967.179 6.316.815 209.340.056 209.340.056
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.542.519 -2.542.519 64.680.792 24.967.179 27.001.972 223.654.854 223.654.854
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.001.972 -27.001.972 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-4.744.113 -4.744.113 -4.744.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.542.519 -2.542.519 64.680.792 51.969.151 -4.744.113 218.910.741 218.910.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.518.308 28.809.811
Dönem Karı (Zararı)
-4.744.113 6.316.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.744.113 6.316.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.912.028 -7.347.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.155.289 2.758.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.074.485 1.322.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
394.732 801.909
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245.258
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.389.122 34.142
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 290.631 240.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.222.373 2.643.884
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.336.058 -282.735
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.336.058 -282.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -431.431 753.457
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -14.543.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.652.560 32.713.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 19.751.050 12.275.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.655 -218.186
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.808.334 14.893.251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.136.252 357.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.457.438 8.839.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
383.352 -865.644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.222 -147.797
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.032.937 169.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.568 -2.589.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.484.645 31.682.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29.925 -2.435.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.063.588 -437.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.815.221 -3.639.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.623.559
Alınan Faiz
1.815.221 984.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.327.610 -25.988.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.475.997 67.636.802
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -93.625.264
Ödenen Faiz
-148.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.624.523 -817.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.624.523 -817.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.090.086 2.507.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.714.609 1.689.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.957.509 69.363.186
Finansal Yatırımlar
9 8.550.599 11.886.657
Ticari Alacaklar
6 28.379.862 48.130.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.379.862 48.130.912
Diğer Alacaklar
5.280.635 5.041.980
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 5.176.766 4.508.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.869 533.096
Stoklar
7 50.211.583 44.403.249
Peşin Ödenmiş Giderler
796.292 575.347
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
796.292 575.347
Diğer Dönen Varlıklar
119.817 3.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
119.817 3.249
ARA TOPLAM
202.296.297 179.404.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.296.297 179.404.580
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
18.419 18.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.419 18.419
Maddi Duran Varlıklar
8 92.450.069 95.688.899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 592.395 658.579
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 592.395 658.579
Peşin Ödenmiş Giderler
10.915.307 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.096.393 2.523.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.072.583 98.889.260
TOPLAM VARLIKLAR
309.368.880 278.293.840
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 50.475.997 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.475.997 0
Banka Kredileri
50.475.997
Ticari Borçlar
15.131.708 19.589.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.428.040 3.866.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.703.668 15.722.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.759.167 1.375.815
Diğer Borçlar
1.603.111 1.599.890
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 50.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.552.459 1.549.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
127.213 11.160.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
127.213 11.160.150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 111.061 2.033.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.623.012 3.957.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
526.422 540.903
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 5.096.590 3.416.837
ARA TOPLAM
74.831.269 39.715.791
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.831.269 39.715.791
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15.626.870 14.923.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.538.832 14.835.157
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
88.038 88.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.626.870 14.923.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.458.139 54.638.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.910.741 223.654.854
Ödenmiş Sermaye
13 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.542.519 -2.542.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.542.519 -2.542.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.542.519 -2.542.519
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 64.680.792 64.680.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.969.151 24.967.179
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.744.113 27.001.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.910.741 223.654.854
TOPLAM KAYNAKLAR
309.368.880 278.293.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 31.137.402 26.063.604
Satışların Maliyeti
16 -30.506.660 -29.144.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
630.742 -3.081.106
BRÜT KAR (ZARAR)
630.742 -3.081.106
Genel Yönetim Giderleri
-3.725.257 -4.380.540
Pazarlama Giderleri
-295.612 -789.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.426.206 2.981.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.097.938 -363.847
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.061.859 -5.633.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.328.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -3.336.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.397.916 10.695.057
Finansman Gelirleri
1.815.221 117.694
Finansman Giderleri
-592.849 -3.742.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.175.544 7.070.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
431.431 -753.457
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -141.599 -619.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 573.030 -134.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.744.113 6.316.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.744.113 6.316.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.744.113 6.316.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 -0,04000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.744.113 6.316.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.744.113 6.316.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844591


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.446 Değişim: -1,02% Hacim : 16.210 Mio.TL Son veri saati : 17:28
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2994 Değişim: 0,33%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1116 Değişim: 0,73%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
488,75 Değişim: 0,05%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.