KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:17
KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 90.307.745 17.283.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282
Transferler
2.952.380 35.064.460 -38.016.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.977 -29.337 -131.314 639.215 36.307.024 36.814.925 36.814.925
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.540.449 -1.789.572 -4.330.021 1.952.999 93.260.125 17.447.650 21.879.340 254.185.207 254.185.207
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-2.499.492 -1.843.717 -4.343.210 3.141.946 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.013 271.773.013
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-148.535 -148.535 -148.535
Transferler
4.294.806 48.424.265 -52.719.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.109 86.967 227.077 3.617.500 26.462.326 30.306.902 30.306.902
Kar Payları
-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.359.383 -1.756.750 -4.116.133 6.759.446 96.612.871 18.241.175 26.462.326 253.507.115 253.507.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.666.856 21.708.940
Dönem Karı (Zararı)
26.462.326 36.307.024
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.462.326 36.307.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.943.483 -1.709.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.586.494 8.573.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.773.759 1.698.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
895.908 615.893
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -45.743 7.495
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
673.982 -424.223
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.249.612 1.499.486
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-79.103 -5.705.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-982.653 253.847
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -982.653 253.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.266.650 -8.662.463
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -8.266.650 -8.662.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.911.636 2.132.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.770.430 -11.558.778
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.568.433 -18.101.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.568.433 -18.101.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-465.788 -374.756
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -16.773.019 -3.577.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.895.071 1.009.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.940.113 6.069.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.828 254.326
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.086.028 1.268.865
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
809.496 299.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.141.072 1.593.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.635.379 23.038.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
100.409 -188.626
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-987.854 -1.123.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -7.081.078 -17.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.523.317 6.228.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.363.268 -8.990.991
Alınan Temettüler
8.029.125
Alınan Faiz
3.839.951 7.190.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.803.843 -20.126.657
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.377.839 68.173.524
Kredilerden Nakit Girişleri
120.377.839 68.173.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.508.686 -73.688.866
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.508.686 -73.688.866
Ödenen Temettüler
-45.228.348 -14.000.000
Ödenen Faiz
-2.444.648 -611.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.660.304 7.810.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.660.304 7.810.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.697.562 8.070.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.037.258 15.881.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.915.167 27.577.512
Finansal Yatırımlar
10 7.619.579 7.861.340
Ticari Alacaklar
7 72.659.035 71.090.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.810.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 69.848.097 71.090.602
Diğer Alacaklar
790.882 325.094
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.092 426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
789.790 324.668
Stoklar
8 51.912.557 34.441.373
Peşin Ödenmiş Giderler
4.339.283 444.212
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.129.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
210.283 444.212
Diğer Dönen Varlıklar
4.189.789 46.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.189.789 46.677
ARA TOPLAM
145.426.292 141.786.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.426.292 141.786.810
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.088.127 259.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.088.127 259.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 96.982.399 85.159.816
Maddi Duran Varlıklar
9 101.334.191 104.159.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 581.904 674.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
581.904 674.518
Peşin Ödenmiş Giderler
7.293 7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.482.107 2.657.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.476.021 192.917.537
TOPLAM VARLIKLAR
347.902.313 334.704.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.463.799 8.184.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.463.799 8.184.591
Banka Kredileri
13 48.463.799 8.184.591
Ticari Borçlar
7 24.743.648 29.683.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.274.731 7.353.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.468.917 22.330.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.127.241 2.952.306
Diğer Borçlar
2.173.581 3.259.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 50.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.122.929 3.208.956
Ertelenmiş Gelirler
430.167 1.130.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
430.167 1.130.553
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.001.560 3.311.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.988.935 1.981.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
508.608 390.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.480.327 1.590.331
ARA TOPLAM
81.928.931 50.503.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.928.931 50.503.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
36.370 145.480
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.429.897 12.282.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.237.067 12.089.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 192.830 192.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.466.267 12.428.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.395.198 62.931.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.507.115 271.773.015
Ödenmiş Sermaye
14 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.116.133 -4.343.208
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.359.383 -2.499.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.359.383 -2.499.492
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.756.750 -1.843.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.759.446 3.141.947
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.759.446 3.141.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 96.612.871 92.318.065
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.241.175 18.389.710
Net Dönem Karı veya Zararı
26.462.326 52.719.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.507.115 271.773.015
TOPLAM KAYNAKLAR
347.902.313 334.704.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 155.365.739 137.063.394 58.725.316 54.937.059
Satışların Maliyeti
17 -115.509.065 -94.055.716 -47.299.021 -34.455.753
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.856.674 43.007.678 11.426.295 20.481.306
BRÜT KAR (ZARAR)
39.856.674 43.007.678 11.426.295 20.481.306
Genel Yönetim Giderleri
-12.190.306 -8.413.215 -3.172.858 -3.176.869
Pazarlama Giderleri
-8.721.125 -7.318.084 -3.192.480 -2.858.259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-26.739 -1.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.427.837 3.752.848 2.876.191 1.098.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.086.371 -1.798.983 -765.884 -310.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.286.709 29.203.505 7.171.264 15.232.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 740.893 819.639 -1.317.253 -964.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 8.266.650 8.662.463 4.246.744 3.321.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.294.252 38.685.607 10.100.755 17.589.786
Finansman Gelirleri
3.818.881 1.238.615 2.214.636 86.523
Finansman Giderleri
-5.739.171 -1.484.359 -4.815.692 -362.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.373.962 38.439.863 7.499.699 17.313.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.911.636 -2.132.839 -939.100 -2.885.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.771.514 -2.535.073 -1.027.460 -2.535.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -140.122 402.234 88.360 -350.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.462.326 36.307.024 6.560.599 14.427.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.462.326 36.307.024 6.560.599 14.427.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.462.326 36.307.024 6.560.599 14.427.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,24000000 0,33000000 0,06000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
227.076 -131.314 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
175.136 -127.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
108.709 -36.673 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
108.709 -36.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.769 32.830 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 -35.027 25.494
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-21.742 7.336
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.617.500 639.215 2.411.047 282.152
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.617.500 639.215 2.411.047 282.152
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.617.500 639.215 2.411.047 282.152
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.844.576 507.901 2.411.047 282.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.306.902 36.814.925 8.971.646 14.709.836
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.306.902 36.814.925 8.971.646 14.709.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716377


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9064 Değişim: 0,11%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,3559 Değişim: -0,43%
Düşük 31,3297 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.902,16 Değişim: 0,67%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.909,18
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.