KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:49
KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 90.307.745 17.283.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282
Transferler
2.952.380 35.064.460 -38.016.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.977 -29.337 -131.314 357.063 21.879.340 22.105.089 22.105.089
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.540.449 -1.789.572 -4.330.021 1.670.847 93.260.125 17.447.650 21.879.340 239.475.371 239.475.371
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-148.535 -148.535 -148.535
Transferler
4.294.806 48.424.265 -52.719.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.109 86.968 140.109 1.206.453 19.901.727 21.335.257 21.335.257
Kar Payları
-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.359.383 -1.756.748 -4.203.099 4.348.400 96.612.871 18.241.175 19.901.727 244.535.472 244.535.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.557.900 14.304.687
Dönem Karı (Zararı)
19.901.727 21.879.340
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.901.727 21.879.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.168.104 -3.698.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.276.221 5.375.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.213.988 1.318.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-266.779 347.050
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -45.743 7.495
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
449.321 248.039
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.077.189 715.574
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.927.104 -3.587.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.347.631 -711.049
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.075.492 -711.049
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-272.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.019.906 -5.340.654
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -4.019.906 -5.340.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.972.536 -752.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.866.243 -586.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.475.429 -7.361.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.475.429 -7.361.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.240.064 -1.483.790
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.752.660 -2.814.150
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.272.571 1.060.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.327.872 10.355.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
314.208 -1.070.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.233.665 201.356
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-281.408 562.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.547.640 -38.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.203.588 17.593.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-611.228 -138.512
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-987.854 -729.821
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -5.046.606 -2.420.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.657.401 -3.630.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.507.986 -8.339.491
Alınan Faiz
2.850.585 4.709.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.633.513 -2.573.412
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.548.279 30.125.432
Kredilerden Nakit Girişleri
71.548.279 30.125.432
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.476.515 -32.162.480
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.476.515 -32.162.480
Ödenen Faiz
-438.251 -536.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.534.012 8.100.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.534.012 8.100.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.697.562 8.070.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 59.231.574 16.171.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 59.826.824 27.577.512
Finansal Yatırımlar
10 8.936.832 7.861.340
Ticari Alacaklar
7 63.615.173 71.090.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 63.615.173 71.090.602
Diğer Alacaklar
1.460.382 325.094
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 983.626 426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
476.756 324.668
Türev Araçlar
272.139
Stoklar
8 49.094.099 34.441.373
Peşin Ödenmiş Giderler
2.716.783 444.212
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.525.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
191.783 444.212
Diğer Dönen Varlıklar
1.879.017 46.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.879.017 46.677
ARA TOPLAM
187.801.249 141.786.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.801.249 141.786.810
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
360.461 259.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
360.461 259.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 90.324.607 85.159.816
Maddi Duran Varlıklar
9 103.540.967 104.159.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 628.219 674.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
628.219 674.518
Peşin Ödenmiş Giderler
7.293 7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.393.747 2.657.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.255.294 192.917.537
TOPLAM VARLIKLAR
385.056.543 334.704.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.239.792 8.184.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.239.792 8.184.591
Banka Kredileri
13 40.239.792 8.184.591
Ticari Borçlar
27.355.889 29.683.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.821.801 7.353.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.534.088 22.330.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.271.623 2.952.306
Diğer Borçlar
49.450.208 3.259.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 48.474.917 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
975.291 3.208.956
Ertelenmiş Gelirler
921.885 1.130.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
921.885 1.130.553
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.008.572 3.311.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.660.311 1.981.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
577.068 390.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.083.243 1.590.331
ARA TOPLAM
127.908.280 50.503.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.908.280 50.503.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
72.740 145.480
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.540.051 12.282.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.347.221 12.089.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 192.830 192.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.612.791 12.428.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.521.071 62.931.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.535.472 271.773.015
Ödenmiş Sermaye
14 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.116.131 -4.343.208
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.359.383 -2.499.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.359.383 -2.499.492
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.756.748 -1.843.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.348.400 3.141.947
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.348.400 3.141.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 96.612.871 92.318.065
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.241.175 18.389.710
Net Dönem Karı veya Zararı
19.901.727 52.719.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.535.472 271.773.015
TOPLAM KAYNAKLAR
385.056.543 334.704.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 96.640.422 82.126.335 48.586.446 46.810.032
Satışların Maliyeti
17 -68.210.044 -59.599.963 -33.594.676 -32.279.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.430.378 22.526.372 14.991.770 14.530.209
BRÜT KAR (ZARAR)
28.430.378 22.526.372 14.991.770 14.530.209
Genel Yönetim Giderleri
-9.017.448 -5.236.346 -5.051.510 -2.846.143
Pazarlama Giderleri
-5.528.645 -4.459.825 -2.542.812 -2.391.331
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-24.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.551.647 2.654.379 1.217.673 874.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-320.487 -1.488.844 -53.838 -635.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.115.445 13.970.737 8.561.283 9.531.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.058.146 1.784.430 -47.494 620.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 4.019.906 5.340.654 2.061.984 2.485.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.193.497 21.095.821 10.575.773 12.637.488
Finansman Gelirleri
1.604.245 1.152.092 888.342 912.737
Finansman Giderleri
-923.479 -1.121.480 -588.366 -545.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.874.263 21.126.433 10.875.749 13.004.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.972.536 752.907 -1.913.796 -1.376.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.744.054 -2.032.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -228.482 752.907 118.492 -1.376.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.901.727 21.879.340 8.961.953 11.627.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.901.727 21.879.340 8.961.953 11.627.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.901.727 21.879.340 8.961.953 11.627.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,18000000 0,20000000 0,08000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
227.077 -131.314 227.077 -131.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
175.136 -127.471 175.136 -127.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
108.710 -36.673 108.710 -36.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
108.710 -36.673 108.710 -36.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.769 32.830 -56.769 32.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-35.027 25.494 -35.027 25.494
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-21.742 7.336 -21.742 7.336
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.206.453 357.063 682.862 2.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.206.453 357.063 682.862 2.301
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.206.453 357.063 682.862 2.301
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.433.530 225.749 909.939 -129.013
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.335.257 22.105.089 9.871.892 11.498.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.335.257 22.105.089 9.871.892 11.498.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.