KAP ***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.08.2023 - 21:54
KAP ***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 708.000 19.513 727.513
Yeni Bakiye
708.000 19.513 727.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.508 47.508
Dönem Sonu Bakiyeler
708.000 19.513 47.508 775.021
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 708.000 -1.982 19.513 404.397 1.129.928
Yeni Bakiye
708.000 -1.982 19.513 404.397 1.129.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
395.460 395.460
Dönem Sonu Bakiyeler
708.000 -1.982 19.513 404.397 395.460 1.525.388


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 2.074.560 363.483 1.192.965 363.483
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
15 2.074.560 363.483 1.192.965 363.483
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
2.069.043 362.796 1.190.147 362.796
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.517 687 2.818 687
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.695.378 -333.708 -988.243 -324.108
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.632.467 -332.974 -928.780 -323.377
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-37 -18 -19 -18
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-60.956 -58.494
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.918 -716 -950 -713
BRÜT KAR (ZARAR)
379.182 29.775 204.722 39.375
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -86.075 -44.181 -59.125 -40.770
Personel Giderleri
-39.101 -10.860 -21.556 -8.805
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.050 -1.290 -1.050 -1.290
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-45.924 -32.031 -36.519 -30.675
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
293.107 -14.406 145.597 -1.395
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 342.747 2.825.275 178.786 2.787.804
Bankalardan Alınan Faizler
111.689 55.083 78.672 17.612
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
56.826 2.707.484 47.143 2.707.484
Diğer
174.232 62.708 52.971 62.708
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -111.891 -44.453 -47.005 -44.453
Özel Karşılıklar
-62.202 -10.297 -8.835 -10.297
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
-49.689 -34.156 -38.170 -34.156
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -7.923 -2.706.118 -7.047 -2.705.802
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.917 -2.706.067 -7.043 -2.705.680
Diğer
-6 -51 -4 -122
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
516.040 60.298 270.331 36.154
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
516.040 60.298 270.331 36.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -120.580 -13.098 -74.513 -7.748
Cari Vergi Karşılığı
-121.061 -15.382 -76.030 -10.032
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
481 2.284 1.517 2.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
395.460 47.200 195.818 28.406
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
395.460 47.200 195.818 28.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
395.460 47.200 195.818 28.406
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 19 55,86000000 6,67000000 27,66000000 4,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.447.050 58.904
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
2.025.094 388.525
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-1.433.800 -332.974
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.517 687
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
41.551 19.185
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-41.532 -14.787
Ödenen Vergiler
-28.145 -6.347
Diğer
878.365 4.615
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-640.195 -688.194
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-7.947.575 -9.882.413
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-109.819 -105.378
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.835 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.567.857 8.596.379
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.142.823 703.218
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
806.855 -629.290
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-36.347 -29.485
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.736
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-25.611 -29.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
700.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.116 -472
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
698.884 -472
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
119.412 10.193
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.599.540 -649.054
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 343.344 731.659
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.942.884 82.605


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
395.460 47.200 195.818 28.406
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
395.460 47.200 195.818 28.406


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.828.763 781.681 3.610.444 560.374 207.203 767.577
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.434.913 5.996.466 21.431.379 9.640.887 3.791.032 13.431.919
Finansman Kredileri
5 15.567.824 5.840.569 21.408.393 9.710.349 3.669.528 13.379.877
Tüketici Kredileri
22 0 22 83 0 83
Taksitli Ticari Krediler
15.567.802 5.840.569 21.408.371 9.710.266 3.669.528 13.379.794
Takipteki Alacaklar
6 28.165 155.897 184.062 77.254 121.504 198.758
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -161.076 -161.076 -146.716 -146.716
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
54.716 54.716 36.459 36.459
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.224 8.224 5.327 5.327
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
7 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 5.410 0 5.410 4.928 4.928
DİĞER AKTİFLER
8 136.918 18.045 154.963 52.690 7.857 60.547
ARA TOPLAM
18.468.944 6.796.192 25.265.136 10.300.665 4.006.092 14.306.757
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
18.468.944 6.796.192 25.265.136 10.300.665 4.006.092 14.306.757
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
9 15.379.802 6.498.025 21.877.827 8.446.779 3.845.356 12.292.135
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
10 10.037 0 10.037 8.104 0 8.104
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 758.609 0 758.609 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
13 199.881 199.881 223.146 223.146
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
19.925 19.925 14.571 14.571
Genel Karşılıklar
6 73.468 73.468 130.812 130.812
Diğer Karşılıklar
106.488 106.488 77.763 77.763
CARİ VERGİ BORCU
7 111.562 111.562 41.557 41.557
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 608.298 173.534 781.832 473.895 137.992 611.887
ARA TOPLAM
17.068.189 6.671.559 23.739.748 9.193.481 3.983.348 13.176.829
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 1.525.388 1.525.388 1.129.928 1.129.928
Ödenmiş Sermaye
708.000 708.000 708.000 708.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.982 -1.982 -1.982 -1.982
Kar Yedekleri
19.513 19.513 19.513 19.513
Yasal Yedekler
976 976 976 976
Olağanüstü Yedekler
18.537 18.537 18.537 18.537
Kar veya Zarar
799.857 799.857 404.397 404.397
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
404.397 404.397
Dönem Net Kâr veya Zararı
395.460 395.460 404.397 404.397
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.593.577 6.671.559 25.265.136 10.323.409 3.983.348 14.306.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
21 79.884.317 26.507.437 106.391.754 33.424.129 10.651.632 44.075.761
VERİLEN TEMİNATLAR
21 0 0 993 993
TAAHHÜTLER
21 4.088.127 221.164 4.309.291 5.493.521 637.410 6.130.931
Cayılabilir Taahhütler
4.088.127 221.164 4.309.291 5.493.521 637.410 6.130.931
Diğer Cayılabilir Taahhütler
21 4.088.127 221.164 4.309.291 5.493.521 637.410 6.130.931
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
83.972.444 26.728.601 110.701.045 38.918.643 11.289.042 50.207.685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186800


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9096 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8984 04.12.2023 Yüksek 28,9204
Açılış: 28,8984
31,4703 Değişim: 0,03%
Düşük 31,4400 04.12.2023 Yüksek 31,4703
Açılış: 31,4606
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.