KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 19:14
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Transferler
-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
560.955 0 3.562.501 4.123.456 4.123.456
Sermaye Avansı
3.500.000 202.119 -3.500.000 0 202.119 202.119
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664
Transferler
0 3.562.501 -3.562.501 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
408.324 0 1.863.701 2.272.025 2.272.025
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.000.000 767.160 263.412 4.587.416 1.863.701 13.481.689 0 13.481.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
586.559 1.218.561
Dönem Karı (Zararı)
1.863.701 416.076
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.863.701 416.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.395.720 865.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.435 6.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-204.043 267.585
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-204.043 267.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.516 -58.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.516 -58.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.556.887 813.216
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.556.887 813.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
355.291 -163.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.140 -144.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.096 -7.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.474 5.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.474 5.719
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-125.141 -121.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.959 13.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.959 13.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.980 -29.443
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125 -749
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-125 -749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.805 -4.425
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
288.805 -4.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
552.121 1.137.354
Alınan Faiz
34.438 81.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-964.446 33.383
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-931.577 66.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.869 -32.869
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-377.887 1.251.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-377.887 1.251.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
798.652 1.111.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
420.765 2.363.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 420.765 798.652
Finansal Yatırımlar
4 13.056.806 10.568.342
Ticari Alacaklar
5 512.927 531.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
512.927 531.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
179.022 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
179.022 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.630 1.886
ARA TOPLAM
14.171.150 11.899.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.171.150 11.899.903
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 50.777 20.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.777 20.303
Maddi Duran Varlıklar
7 69.978 79.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.181 3.636
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 53.882
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 53.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.936 157.820
TOPLAM VARLIKLAR
14.295.086 12.057.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 90.901 171.881
Diğer Borçlar
6 41.066 27.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.066 27.108
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 202.308 113.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 31.105 40.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.105 40.669
ARA TOPLAM
365.380 352.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.380 352.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 92.726 80.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
92.726 80.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 355.291 414.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 0 125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.017 495.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
813.397 848.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.481.689 11.209.664
Ödenmiş Sermaye
13 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.324 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
408.324 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
263.412 263.412
Yasal Yedekler
263.412 263.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.946.252 1.383.751
Net Dönem Karı veya Zararı
1.863.701 3.562.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.481.689 11.209.664
TOPLAM KAYNAKLAR
14.295.086 12.057.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.596.198 1.431.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.596.198 1.431.969
BRÜT KAR (ZARAR)
1.596.198 1.431.969
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -778.885 -371.480
Pazarlama Giderleri
15 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.605.277 271.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -811.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.422.590 520.031
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.422.590 520.031
Finansman Gelirleri
445 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.423.035 520.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-559.334 -103.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-204.043 -267.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -355.291 163.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.863.701 416.076
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.863.701 416.076
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.863.701 416.076
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,31100000 0,16600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.863.701 416.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.863.701 416.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026906


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9336 Değişim: 0,38%
Düşük 15,6897 23.05.2022 Yüksek 15,9720
Açılış: 15,8728
17,0314 Değişim: 1,37%
Düşük 16,7440 23.05.2022 Yüksek 17,0495
Açılış: 16,8011
950,85 Değişim: 0,88%
Düşük 935,62 23.05.2022 Yüksek 955,65
Açılış: 942,56
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.