KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 10:00
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.459 6.459 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 983.260 983.260 983.260
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -51.895 983.260 983.260 3.431.365 3.431.365
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -51.895 983.260 983.260 3.431.365 3.431.365
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
983.360 -983.360 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 173.423 1.675.272 1.675.272 1.848.695 1.848.695
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 1.104.788 1.675.272 1.675.272 5.280.060 5.280.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.778 533.847
Dönem Karı (Zararı)
1.675.272 578.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.675.272 578.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.139.061 -457.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.374 6.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-199.015 10.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-82.147 -157.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.147 -157.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.232.358 -316.734
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.232.358 -316.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
98.716 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
260.369 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.580 254.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.898 -21.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-130.898 -21.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 57.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 57.010
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-65.287 -32.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.930 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.930 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.686 -65.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.839 57.010
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.839 57.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.478 260.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-39.478 260.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
398.631 376.433
Alınan Faiz
82.147 157.414
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-779.414 -281.992
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -276.150
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-731.466 -5.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.948 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.948 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-298.636 251.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-298.636 251.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.457.878 1.144.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.159.242 1.396.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.159.242 1.457.878
Finansal Yatırımlar
4 4.152.838 2.189.015
Ticari Alacaklar
5 279.710 148.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
279.615 148.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 72.596 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
72.596 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 105.617 34.200
Diğer Dönen Varlıklar
8 10.398 10.200
ARA TOPLAM
5.780.401 3.840.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.780.401 3.840.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 17.994 6.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.089 6.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.905 357
Maddi Duran Varlıklar
7 53.529 19.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 2.458 3.933
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.677 9.986
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.677 9.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.658 40.303
TOPLAM VARLIKLAR
5.857.059 3.880.406
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 33.195 45.881
Diğer Borçlar
6 18.273 126.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 116.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.273 10.077
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
204.333 60.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 21.727 18.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.727 18.888
ARA TOPLAM
277.528 251.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.528 251.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 27.832 22.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.832 22.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
270.767 173.423
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 872 1.619
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.471 197.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
576.999 449.041
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.280.060 3.431.365
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.104.788 -51.895
Net Dönem Karı veya Zararı
1.675.272 983.260
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.280.060 3.431.365
TOPLAM KAYNAKLAR
5.857.059 3.880.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.746.250 858.464 785.069 329.652
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.746.250 858.464 785.069 329.652
BRÜT KAR (ZARAR)
1.746.250 858.464 785.069 329.652
Genel Yönetim Giderleri
15 -921.264 -752.246 -361.803 -260.852
Pazarlama Giderleri
15 0 -3.918 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.150.748 476.383 551.918 377.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -825.362 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.150.372 578.683 975.184 446.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.150.372 578.683 975.184 446.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.150.372 578.683 975.184 446.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.150.372 578.683 975.184 446.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.150.372 578.683 975.184 446.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.150.372 578.683 975.184 446.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,67000000 0,28000000 0,23000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-475.100 0 -270.767 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-475.100 0 -270.767 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-204.333 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-270.767 0 -270.767 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-475.100 0 -270.767 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.675.272 578.683 704.417 446.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.675.272 578.683 704.417 446.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884174


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2876 Değişim: -2,81%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1139 Değişim: -2,66%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
762,01 Değişim: -2,15%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.