KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 16:19
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.459 6.459 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 983.260 983.260 983.260
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -51.895 983.260 983.260 3.431.365 3.431.365
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -51.895 983.260 983.260 3.431.365 3.431.365
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
983.360 -983.360 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 173.423 915.557 1.088.980 1.088.980
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 1.104.788 915.557 915.557 4.520.345 4.520.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.627 2.131
Dönem Karı (Zararı)
915.557 132.605
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
915.557 132.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-752.548 -170.141
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.250 3.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-56.935 1.807
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-55.568 -104.807
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.568 -104.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-712.365 5.701
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-712.365 5.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
53.550 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.520 -76.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.950 -56.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.575 447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.575 447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-98.022 -47.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.960 2.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
96.960 2.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.318 -63.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.424 2.093
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.424 2.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.419 49.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.419 49.876
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.059 -94.486
Alınan Faiz
55.568 -348.221 5.547
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-300.273 7.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.948 -2.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.948 -2.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.594 7.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.594 7.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.457.878 1.144.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.268.284 1.152.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.268.284 1.457.878
Finansal Yatırımlar
3.201.651 2.189.015
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.201.651 2.189.015
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
3.201.651 2.189.015
Ticari Alacaklar
5 201.385 148.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
201.385 148.810
Peşin Ödenmiş Giderler
106.101 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
106.101 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 49.333 34.200
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.045 10.200
ARA TOPLAM
4.828.799 3.840.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.828.799 3.840.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 11.239 6.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 6.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.239 357
Maddi Duran Varlıklar
7 58.162 19.479
Mobilya ve Demirbaşlar
58.162 19.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.950 3.933
Lisanslar
2.950 3.933
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.908 9.986
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.908 9.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.259 40.303
TOPLAM VARLIKLAR
4.903.058 3.880.406
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 39.563 45.881
Diğer Borçlar
6 29.243 126.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16.775 116.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.468 10.077
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
102.883 60.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 27.312 18.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.312 18.888
ARA TOPLAM
199.001 251.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.001 251.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 26.093 22.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.093 22.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
156.747 173.423
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 872 1.619
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.712 197.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
382.713 449.041
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.520.345 3.431.365
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.104.788 -51.895
Net Dönem Karı veya Zararı
915.557 983.260
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.520.345 3.431.365
TOPLAM KAYNAKLAR
4.903.058 3.880.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 961.181 528.812 506.196 239.176
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
961.181 528.812 506.196 239.176
BRÜT KAR (ZARAR)
961.181 528.812 506.196 239.176
Genel Yönetim Giderleri
15 -559.461 -491.395 -273.725 -217.292
Pazarlama Giderleri
15 0 -3.918 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.598.829 99.106 964.474 60.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -825.362 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.175.187 132.605 1.196.945 82.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.175.187 132.605 1.196.945 82.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.175.187 132.605 1.196.945 82.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.175.187 132.605 1.196.945 82.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.175.187 132.605 1.196.945 82.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.175.187 132.605 1.196.945 82.105
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,37000000 0,05000000 0,38000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-259.630 0 -254.844 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-259.630 0 -254.844 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-102.883 0 -102.883 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-156.747 0 -151.961 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-259.630 0 -254.844 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
915.557 132.605 942.101 82.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
915.557 132.605 942.101 82.105



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.