KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 13:12
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.459 6.459 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.156.683 1.156.683 1.156.683
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -51.895 1.156.683 1.156.683 3.604.788 3.604.788
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -51.895 56.640 56.640 3.604.787 3.604.787
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.156.683 -1.156.683 1.156.683 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -21.757 -21.757 -21.757 -21.757
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 1.104.787 -21.757 -21.757 3.583.030 3.583.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.159 -85.868
Dönem Karı (Zararı)
-21.757 56.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.757 56.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.065 -193.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.121 1.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.776 2.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.753 -53.098
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.753 -53.098
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
226.799 -59.467
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
226.799 -59.467
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-132.878 -85.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.701 -32.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.088 -8.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.088 -8.412
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-20.768 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
747 -1.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
747 -1.020
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-95.686 -94.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.088 2.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
95.088 2.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.920 -63.330
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.250 131.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-85.250 131.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-68.393 -169.766
Alınan Faiz
31.753 53.098
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.519 30.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-303.802 -2.242
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-300.273 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.529 -2.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.529 -2.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-345.961 -88.110
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-345.961 -88.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.457.878 1.144.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.111.917 1.056.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.111.917 1.457.878
Finansal Yatırımlar
2.262.488 2.189.015
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.262.488 2.189.015
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
2.262.488 2.189.015
Ticari Alacaklar
5 139.722 148.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
139.722 148.810
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 5.519 34.200
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.164 10.200
ARA TOPLAM
3.524.810 3.840.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.524.810 3.840.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 27.672 6.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27.315 6.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 20.379 19.479
Mobilya ve Demirbaşlar
20.379 19.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.442 3.933
Lisanslar
3.442 3.933
Peşin Ödenmiş Giderler
12 105.672 9.986
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
105.672 9.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.165 40.303
TOPLAM VARLIKLAR
3.681.975 3.880.406
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 27.960 45.881
Diğer Borçlar
6 31.116 126.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.097 116.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.019 10.077
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 60.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 15.254 18.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.254 18.888
ARA TOPLAM
74.330 251.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.330 251.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 23.743 22.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.743 22.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 872 1.619
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.615 24.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.945 275.618
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.583.030 3.604.788
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.104.787 -51.895
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.757 1.156.683
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.583.030 3.604.788
TOPLAM KAYNAKLAR
3.681.975 3.880.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 454.986 289.636
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
454.986 289.636
BRÜT KAR (ZARAR)
454.986 289.636
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -285.736 -267.963
Pazarlama Giderleri
15 0 -3.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 634.355 112.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -825.362 -73.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.757 56.640
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.757 56.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.757 56.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.757 56.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.757 56.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.757 56.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00900000 0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.757 56.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.757 56.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,41% Hacim : 14.190 Mio.TL Son veri saati : 12:41
Düşük 2.376 24.05.2022 Yüksek 2.395
Açılış: 2.392
16,1409 Değişim: 1,35%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2947 Değişim: 1,52%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
963,96 Değişim: 1,60%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.