KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 17:36
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -113.476 31.039 2.417.563
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.510 -31.039 -3.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.530 40.530 40.530
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 2.500.000 -85.966 40.530 40.530 2.454.564 2.454.564
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -85.966 40.530 40.530 2.454.564 2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
40.530 -40.530 40.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -6.459 -6.459 -6.459 -6.459
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 2.500.000 -45.436 -6.459 -6.459 2.448.105 2.448.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.988 -116.474
Dönem Karı (Zararı)
-6.459 40.530
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.459 40.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-349.865 -309.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.722 9.582
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.038 1.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-217.139 -193.649
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-217.139 -193.649
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-67.257 -46.675
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-67.257 -46.675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-78.229 -80.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
104.598 -42.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.962 -11.993
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.962 -11.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.839 -6.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
978 -955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.451 6.643
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.699 1.487
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.699 1.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.593 -31.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.593 -31.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-251.726 -311.823
Alınan Temettüler
0 17.142
Alınan Faiz
209.526 178.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-788 -675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-318.215 35.832
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
91.099 154.368
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-407.209 -107.993
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.105 -10.543
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.105 -10.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-361.203 -80.642
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-361.203 -80.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.738 1.586.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.144.535 1.505.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.144.535 1.505.738
Finansal Yatırımlar
1.289.767 882.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.289.767 882.558
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 1.289.767 882.558
Ticari Alacaklar
5 80.986 62.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
80.986 62.024
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 26.822 28.707
Diğer Dönen Varlıklar
9 7.613 14.844
ARA TOPLAM
2.549.723 2.493.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.549.723 2.493.871
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 17.825 357
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17.468 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 17.044 24.661
Mobilya ve Demirbaşlar
17.044 24.661
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.324 13.279
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.324 13.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.193 38.297
TOPLAM VARLIKLAR
2.594.916 2.532.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 97.505 44.055
Diğer Borçlar
6 6.520 5.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.520 5.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 16.889 14.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.889 14.190
ARA TOPLAM
120.914 63.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.914 63.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 25.897 13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.897 13.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.897 13.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.811 77.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.448.105 2.454.564
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.436 -85.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.459 40.530
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.448.105 2.454.564
TOPLAM KAYNAKLAR
2.594.916 2.532.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 816.267 683.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
816.267 683.229
BRÜT KAR (ZARAR)
816.267 683.229
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.130.649 -1.047.085
Pazarlama Giderleri
15 -21.998 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 329.921 404.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.459 40.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.459 40.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.459 40.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.459 40.530
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.459 40.530
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.459 40.530
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00200000 0,01600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.459 40.530
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.459 40.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750542


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 0,00% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2992 Değişim: 0,04%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3029
Açılış: 7,296
8,7764 Değişim: -0,16%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,7975
Açılış: 8,7904
401,91 Değişim: -0,57%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 405,06
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.