" />

KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 17:18
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 -113.476 31.039 2.417.563
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.039 -31.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.602 15.602 15.602
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -82.437 15.602 2.433.165 2.433.165
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564 2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
40.530 -40.530 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 93.092 0 93.092 93.092
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -45.436 93.092 2.547.656 2.547.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.629 -159.089
Dönem Karı (Zararı)
93.092 15.602
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
93.092 15.602
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.026 -107.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.431 2.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.659 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-54.104 -42.667
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.104 -42.667
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.012 -66.897
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-52.012 -66.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.125 -60.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.919 -6.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.919 -6.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-316 -12.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-316 -12.815
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-74.608 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
522 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
522 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
646 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.550 -41.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.550 -41.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.059 -152.273
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32.430 -6.816
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
141.894 35.073
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
83.078 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.105 -7.594
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.105 -7.594
Alınan Faiz
60.921 42.667
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.265 -124.016
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.265 -124.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.462.364 1.586.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.557.629 1.462.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.557.629 1.505.738
Finansal Yatırımlar
857.658 882.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
857.658 882.558
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 857.658 882.558
Ticari Alacaklar
5 64.943 62.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
64.943 62.024
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 37.845 28.707
Diğer Dönen Varlıklar
9 8.027 14.844
ARA TOPLAM
2.526.102 2.493.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.526.102 2.493.871
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 357 357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 24.336 24.661
Mobilya ve Demirbaşlar
24.336 24.661
Peşin Ödenmiş Giderler
12 78.748 13.279
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.748 13.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.441 38.297
TOPLAM VARLIKLAR
2.629.543 2.532.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 44.701 44.055
Diğer Borçlar
6 6.064 5.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.064 5.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 13.874 14.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.874 14.190
ARA TOPLAM
64.639 63.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.639 63.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 17.248 13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.248 13.817
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.248 13.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.887 77.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.547.656 2.454.564
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.436 -85.966
Net Dönem Karı veya Zararı
93.092 40.530
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.547.656 2.454.564
TOPLAM KAYNAKLAR
2.629.543 2.532.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 175.132 154.055
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.132 154.055
BRÜT KAR (ZARAR)
175.132 154.055
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -244.136 -245.957
Pazarlama Giderleri
-2.399 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 164.495 107.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.092 15.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.092 15.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.092 15.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.092 15.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.092 15.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.092 15.602
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,03700000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.092 15.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.092 15.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679833


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9282 Değişim: 0,10%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8732 Değişim: 0,00%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.532,20 Değişim: -0,11%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.