KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 18:24
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 -43.569 10.260 -482.677 290.423 538.636 130.561 669.197
Transferler
462 289.961 -290.423
Dönem Karı (Zararı)
1.038.523 1.038.523 40.906 1.079.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.883 -9.883 -9.883
Kar Payları
-3.724 -3.724 -3.724
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-150.260 150.260 -150.260 -150.260 -150.260
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
113.448 113.448 -201.212 -87.764
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-34.630 -34.630 16.943 -17.687
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 -150.260 556.162 -53.452 160.982 -267.882 1.038.523 1.492.110 -12.802 1.479.308
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 -371.763 556.162 -58.511 10.722 -158.920 1.619.295 1.805.022 1.973 1.806.995
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.619.295 -1.619.295 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.621.007 1.621.007 86.292 1.707.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.625 614 3.239 3.239
Kar Payları
-23.373 -23.373 -23.373
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-571.723 -571.723 -571.723
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-333.588 -333.588 38.514 -295.074
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 -943.486 556.162 -55.886 11.336 1.103.414 1.621.007 2.500.584 126.779 2.627.363


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.521.254 1.234.067
Dönem Karı (Zararı)
1.707.299 1.079.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.401.630 584.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 564.280 319.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.457 1.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.457 1.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.610 43.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.269 26.643
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
341 16.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
635.804 323.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-110.045 -86.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 745.849 409.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 97.474 -40.057
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17.546 52.127
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.459 -9.166
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.459 -9.166
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-106.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-249.036 -358.150
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.250.551 -414.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.250.551 -414.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-186.333 -308.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
991.591 410.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
991.591 410.015
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
334.684 147.092
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
334.684 147.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.427 -193.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-138.427 -193.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.859.893 1.305.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-68.174 -12.718
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.107 -13.083
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -271.931 -46.235
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 3.573 435
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.207.890 -224.706
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
697.618
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-460.334 -17.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 20.555
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 323 20.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-782.946 -462.643
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -727.560 -379.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -55.386 -82.745
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-230.628 -248.370
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -230.628 -248.370
Alınan Faiz
20 51.516
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
214.179 -214.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-901.767 -695.634
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-571.723 -150.260
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-571.723 -150.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.697.299 672.224
Kredilerden Nakit Girişleri
447.299 396.924
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.250.000 275.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.171.239 -644.095
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-251.239 -244.095
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-920.000 -400.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-571.742 -402.508
Ödenen Temettüler
-23.373 -3.724
Ödenen Faiz
-319.518 -253.465
Alınan Faiz
58.529 86.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
411.597 313.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
411.597 313.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 765.877 680.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.177.474 993.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.177.474 765.877
Finansal Yatırımlar
214.179
Ticari Alacaklar
6 2.591.839 1.455.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 667 52
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.591.172 1.455.298
Diğer Alacaklar
7 197.095 123.622
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 108.610 76.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.485 46.785
Stoklar
8 847.217 660.884
Peşin Ödenmiş Giderler
9 589.319 396.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
589.319 396.778
Diğer Dönen Varlıklar
224.200 180.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 224.200 180.813
ARA TOPLAM
5.627.144 3.797.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.627.144 3.797.503
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
2.400 2.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.400 2.458
Maddi Duran Varlıklar
10 1.879.693 1.348.032
Arazi ve Arsalar
10 73.379
Binalar
10 691 691
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 498.472 375.442
Taşıtlar
10 963 622
Mobilya ve Demirbaşlar
10 387.831 272.012
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
10 578.179 541.785
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 297.584 89.387
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 42.594 68.093
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.435.477 931.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.164.736 1.019.791
Şerefiye
10 147.663 33.037
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.017.073 986.754
Peşin Ödenmiş Giderler
825.184 595.732
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 825.184 595.732
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 949.679 739.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.258.222 4.638.256
TOPLAM VARLIKLAR
11.885.366 8.435.759
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.787.916 923.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.787.916 923.742
Banka Kredileri
5 787.916 253.742
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 1.000.000 670.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
790.347 722.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
790.347 722.538
Banka Kredileri
5 439.114 484.201
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 351.233 238.337
Ticari Borçlar
3.318.645 2.397.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 48.420 55.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.270.225 2.342.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 336.605 165.487
Diğer Borçlar
158.701 111.977
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 18.237 787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 140.464 111.190
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
538.256 341.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 538.256 341.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 105.816 51.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.073 75.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 73.359 34.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 43.714 41.266
ARA TOPLAM
7.153.359 4.790.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.153.359 4.790.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.672.219 1.386.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.672.219 1.386.287
Banka Kredileri
5 72.954 243.439
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.599.265 1.142.848
Diğer Borçlar
277.873 294.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 277.873 294.087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 44.119 68.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.119 68.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.798 61.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 100.798 61.422
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 9.635 28.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.104.644 1.838.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.258.003 6.628.764
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.500.584 1.805.022
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Geri Alınmış Paylar (-)
-943.486 -371.763
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.886 -58.511
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.886 -58.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.886 -58.511
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 11.336 10.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.103.414 -158.920
Net Dönem Karı veya Zararı
1.621.007 1.619.295
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
126.779 1.973
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.627.363 1.806.995
TOPLAM KAYNAKLAR
11.885.366 8.435.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 12.035.372 6.892.620 4.868.679 2.475.777
Satışların Maliyeti
17 -8.488.646 -4.938.415 -3.367.581 -1.749.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.546.726 1.954.205 1.501.098 726.361
BRÜT KAR (ZARAR)
3.546.726 1.954.205 1.501.098 726.361
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.158.908 -641.820 -458.297 -243.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 531.064 329.744 205.720 123.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -422.408 -352.709 -244.154 -101.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.496.474 1.289.420 1.004.367 505.672
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 56.086 128.983 6.534 -15.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -8.029 -13.024 -5.245 -4.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.544.531 1.405.379 1.005.656 486.315
Finansman Gelirleri
21 58.529 86.194 33.023 34.049
Finansman Giderleri
21 -798.287 -452.201 -331.139 -138.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.804.773 1.039.372 707.540 381.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.474 40.057 16.930 93.410
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -326.672 -101.249 -101.430 -34.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 229.198 141.306 118.360 128.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.707.299 1.079.429 724.470 475.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.707.299 1.079.429 724.470 475.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.292 40.906 35.378 13.429
Ana Ortaklık Payları
1.621.007 1.038.523 689.092 461.708
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.625 -9.883 -17.398 -5.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.281 -12.354 -21.748 -6.995
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-656 2.471 4.350 1.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.625 -9.883 -17.398 -5.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.709.924 1.069.546 707.072 469.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.292 40.906 35.378 13.429
Ana Ortaklık Payları
1.623.632 1.028.640 671.694 456.112



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.781 Değişim: -1,68% Hacim : 71.676 Mio.TL Son veri saati : 17:43
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9805 Değişim: -0,01%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,1855 Değişim: -0,09%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.854,01 Değişim: -0,68%
Düşük 1.852,55 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.