KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 20:21
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405
Transferler
36.251 -36.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189 50.366 50.177 11.004 61.181
Dönem Karı (Zararı)
50.366 50.366 11.004 61.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-189 -189 -189
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.495 10.260 -558.898 50.366 280.179 19.407 299.586
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857
Transferler
64.930 -64.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.250 65.648 67.898 14.233 82.131
Dönem Karı (Zararı)
65.648 65.648 14.233 79.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.250 2.250 2.250
Kar Payları
-4.439 -4.439 -694 -5.133
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -33.601 10.260 -498.407 65.648 345.846 80.009 425.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
322.441 205.406
Dönem Karı (Zararı)
79.881 61.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
249.236 170.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 72.855 62.474
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
274 596
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 274 596
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.519 2.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.418 2.902
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.101 -191
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -81.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.991 103.310
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.517 -5.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 122.508 108.449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 -11.287
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -11.287
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 34.845 25.147
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.984 69.422
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-232 -384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-232 -384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.180 -20.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.505 -76.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.505 -76.886
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.500 -27.276
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.833 48.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
90.833 48.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.142 70.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.790 -34.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-68.790 -34.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
345.297 211.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.623 -1.738
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.541
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -17.708 -4.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 16 529
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.968 -40.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
272 789
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 272 789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.459 -36.041
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -40.361 -26.278
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.098 -9.763
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.298 -9.896
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -15.298 -9.896
Alınan Faiz
19 4.517 5.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.223 -85.414
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
634.489 256.786
Kredilerden Nakit Girişleri
414.489 155.235
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
220.000 101.551
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-529.306 -173.639
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.395 -72.088
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-87.911 -101.551
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.138 -87.568
Ödenen Temettüler
-5.133 0
Ödenen Faiz
-64.135 -80.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.250 79.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.250 79.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 374.997 305.663
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 579.247 385.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 579.247 374.997
Ticari Alacaklar
6 1.216.710 1.155.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.225 23.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.207.485 1.131.462
Diğer Alacaklar
7 77.923 84.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 44.715 41.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.208 43.308
Stoklar
8 108.982 113.482
Peşin Ödenmiş Giderler
9 478.979 414.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 478.979 414.263
Diğer Dönen Varlıklar
13 46.182 43.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 46.182 43.053
ARA TOPLAM
2.508.023 2.185.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.508.023 2.185.278
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 2.805 2.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.805 2.740
Maddi Duran Varlıklar
10 761.462 764.245
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 295.601 257.440
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
677.584 676.849
Şerefiye
38.661 38.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 638.923 638.188
Peşin Ödenmiş Giderler
9 299.619 282.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 299.619 282.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 378.853 401.531
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.416.977 2.386.572
TOPLAM VARLIKLAR
4.925.000 4.571.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 415.859 363.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 415.859 363.743
Banka Kredileri
5 31.250 41.223
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 384.609 322.520
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 667.756 614.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 667.756 614.102
Banka Kredileri
5 374.110 348.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 227.374 221.617
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 66.272 43.819
Ticari Borçlar
6 1.076.510 987.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 14.019 18.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.062.491 968.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 96.814 91.379
Diğer Borçlar
7 57.593 51.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
56.794 50.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 259.397 221.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 259.397 221.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 12.932 17.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.826 39.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 21.758 19.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 25.068 20.367
ARA TOPLAM
2.633.687 2.386.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.633.687 2.386.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.546.047 1.513.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.546.047 1.513.752
Banka Kredileri
5 891.766 944.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 584.281 569.549
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 70.000 0
Diğer Borçlar
7 103.317 106.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 103.317 106.471
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.122 2.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.122 2.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 30.522 30.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 30.522 30.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 183.450 183.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.865.458 1.836.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.499.145 4.222.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.846 282.387
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.146 1.896
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.146 1.896
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.747 37.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.601 -35.851
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-498.407 -558.898
Net Dönem Karı veya Zararı
65.648 64.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.009 66.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
425.855 348.857
TOPLAM KAYNAKLAR
4.925.000 4.571.850


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.211.304 978.870
Satışların Maliyeti
17 -908.256 -750.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.048 228.844
BRÜT KAR (ZARAR)
303.048 228.844
Genel Yönetim Giderleri
18 -84.774 -73.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 84.855 82.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -57.029 -67.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.100 169.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 234 82.462
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2 -98
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.332 252.123
Finansman Giderleri
21 -131.606 -165.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.726 86.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.845 -25.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -12.932 -4.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -21.913 -21.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.881 61.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.881 61.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.233 11.004
Ana Ortaklık Payları
65.648 50.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.250 -189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.813 -236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-563 47
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-563 47
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.250 -189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.131 61.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.233 11.004
Ana Ortaklık Payları
67.898 50.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935073


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.