KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 21:26
KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800
Transferler
-127.651 127.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091 2.712 621 8.131 8.752
Dönem Karı (Zararı)
2.712 2.712 8.131 10.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091 -2.091 -2.091
Kar Payları
-1.501 -1.501
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -13.297 10.260 -593.433 2.712 210.193 30.858 241.051
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405
Transferler
36.251 -36.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189 50.366 50.177 11.004 61.181
Dönem Karı (Zararı)
50.366 50.366 11.004 61.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-189 -189 -189
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.495 10.260 -558.898 50.366 280.179 19.407 299.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.406 88.099
Dönem Karı (Zararı)
61.370 10.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.009 211.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 62.474 64.264
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
596 622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 596 622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.711 4.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.902 4.923
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-191 -15
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 -81.980 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.310 99.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.139 -9.217
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 108.449 109.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 -11.287 -15.908
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.287 -15.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 25.147 10.447
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
69.422 47.507
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-384 -475
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-384 -475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.110 -125.826
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.886 -58.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.886 -58.337
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.276 -2.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.392 -89.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.392 -89.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.084 18.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.424 5.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.424 5.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
211.269 96.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.738 -3.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -4.654 -4.993
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 529 121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.009 -47.902
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -2.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
789 701
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 789 701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.041 -40.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -26.278 -36.477
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.763 -3.862
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.896 -15.233
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -9.896 -15.233
Alınan Faiz
19 5.139 9.217
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.414 107.525
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.786 322.181
Kredilerden Nakit Girişleri
155.235 268.484
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
101.551 53.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.639 -55.711
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.088 -26.451
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-101.551 -29.260
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.568 -87.012
Ödenen Temettüler
0 -1.501
Ödenen Faiz
-80.993 -70.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.983 147.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.983 147.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 305.663 223.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 385.646 371.040


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 385.646 305.663
Ticari Alacaklar
6 1.066.999 990.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 20.610 2.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.046.389 988.054
Diğer Alacaklar
7 60.586 61.001
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 33.762 31.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.824 29.920
Türev Araçlar
25 1.348 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 1.348 0
Stoklar
8 117.741 90.465
Peşin Ödenmiş Giderler
9 270.376 234.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 270.376 234.851
Diğer Dönen Varlıklar
13 41.912 39.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 41.912 39.101
ARA TOPLAM
1.944.608 1.721.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.944.608 1.721.976
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 2.611 2.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.611 2.538
Maddi Duran Varlıklar
10 775.762 775.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 291.057 235.087
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
677.026 551.477
Şerefiye
40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 636.809 511.260
Peşin Ödenmiş Giderler
9 234.386 228.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 234.386 228.723
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 404.946 397.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.386.841 2.192.510
TOPLAM VARLIKLAR
4.331.449 3.914.486
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 415.061 391.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 415.061 391.066
Banka Kredileri
5 178.210 139.598
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 236.851 251.468
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 500.335 469.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 500.335 469.737
Banka Kredileri
5 253.404 241.137
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 213.296 185.683
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 33.635 42.917
Ticari Borçlar
6 870.210 821.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 20.256 20.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
849.954 800.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 81.274 78.708
Diğer Borçlar
7 55.061 36.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.262 35.578
Türev Araçlar
25 13.511 23.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 13.511 23.450
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 142.238 82.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 142.238 82.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 4.133 4.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.999 31.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.624 13.703
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.375 17.442
ARA TOPLAM
2.113.822 1.938.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.113.822 1.938.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.598.281 1.487.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.598.281 1.487.880
Banka Kredileri
5 941.328 859.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 642.253 628.137
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 14.700 0
Diğer Borçlar
7 114.767 72.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 114.767 72.726
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.585 2.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.585 2.157
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.633 20.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.633 20.153
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 182.775 154.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.918.041 1.737.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.031.863 3.676.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
280.179 230.002
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.252 14.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.252 14.441
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.747 37.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.495 -23.306
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-558.898 -595.149
Net Dönem Karı veya Zararı
50.366 36.251
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.407 8.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.586 238.405
TOPLAM KAYNAKLAR
4.331.449 3.914.486


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 978.870 933.367
Satışların Maliyeti
17 -750.026 -706.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
228.844 227.139
BRÜT KAR (ZARAR)
228.844 227.139
Genel Yönetim Giderleri
18 -73.976 -71.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 82.219 62.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -67.328 -60.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.759 157.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 82.462 475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -98 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
252.123 158.347
Finansman Giderleri
21 -165.606 -137.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.517 21.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.147 -10.447
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.133 -6.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -21.014 -3.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.370 10.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.370 10.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.004 8.131
Ana Ortaklık Payları
50.366 2.712
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-189 -2.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-236 -2.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47 523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47 523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189 -2.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.181 8.752
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.004 8.131
Ana Ortaklık Payları
50.177 621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3199 Değişim: -1,60%
Düşük 8,3060 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1243 Değişim: -1,43%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
499,41 Değişim: -0,35%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.