" />

KAP ***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.12.2021 - 18:13
KAP ***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 82.000.000 -334.413.453 -460.479 13.965.160 6.955.738 30.656.981 5.932.840 -195.363.213 27.090.946 -168.272.267
Transferler
896.903 5.035.937 -5.932.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.849.457 9.548.239 -1.247.419 8.300.820
Dönem Karı (Zararı)
31.849.457 31.849.457 -385.769 31.463.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.268 -22.238.950 -22.301.218 -861.650 -23.162.868
Sermaye Arttırımı
765.000.000 -65.000.000 700.000.000 700.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
847.000.000 -334.413.453 -522.747 -8.273.790 7.852.641 -29.307.082 31.849.457 514.185.026 25.843.527 540.028.553
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 847.000.000 -334.413.453 -519.975 37.882.378 7.852.641 -29.307.082 368.044.055 896.538.564 37.562.016 934.100.580
Transferler
2.633.819 365.410.236 -368.044.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.976.643 258.066.553 8.720.299 266.786.852
Dönem Karı (Zararı)
106.976.643 106.976.643 2.860.884 109.837.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.506 151.229.416 151.089.910 5.859.415 156.949.325
Dönem Sonu Bakiyeler
847.000.000 -334.413.453 -659.481 189.111.794 10.486.460 336.103.154 106.976.643 1.154.605.117 46.282.315 1.200.887.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.805.659 -34.613.134
Dönem Karı (Zararı)
109.837.527 31.463.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.837.527 31.463.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.875.303 32.221.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,15,24 4.417.522 3.519.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.441.752 -282.779
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.441.752 -282.779
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
706.919 307.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 706.919 307.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.734.317 26.620.307
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.730.583 -128.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 60.464.900 26.748.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.491.685 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-63.491.685 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 21.470.865 2.056.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-520.883 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -520.883 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-279.598.996 -92.541.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.995.170 -105.083.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 28.802.733 -457.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -198.797.903 -104.625.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-689.710 -5.283.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-689.710 -5.283.648
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -17.760.512 -61.719.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -20.804.672 -7.664.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.242.581 102.418.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 97.185.286 102.418.658
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.647.130 7.001.240
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-165.647.130 7.001.240
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.944.383 -22.209.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-152.886.166 -28.856.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -305.127 -221.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -5.614.366 -5.535.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.572.582 -5.875.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
525.392 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 525.392 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.097.974 -3.375.121
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.097.974 -3.375.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -2.500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.455.406 76.302.587
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.826.555.825 1.172.944.081
Kredilerden Nakit Girişleri
2.826.555.825 1.172.944.081
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.614.283.101 -1.070.021.187
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.614.283.101 -1.070.021.187
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.001
Ödenen Faiz
26 -60.464.900 -26.748.589
Alınan Faiz
26 1.730.583 128.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.922.835 35.814.332
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-28.533.034 -13.298.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.455.869 22.516.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 59.133.417 6.728.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.677.548 29.245.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.677.548 59.133.417
Ticari Alacaklar
745.549.475 571.112.553
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,7 1.825.797 30.628.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 743.723.678 540.484.023
Diğer Alacaklar
911.960 30.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 911.960 30.234
Stoklar
9 86.734.040 68.973.528
Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.776.562 32.971.890
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 760.942
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.475.776 943.546
ARA TOPLAM
904.125.361 733.926.110
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 742.969 742.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
904.868.330 734.669.079
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
537.810 501.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 537.810 501.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.681.550.000 1.413.405.033
Maddi Duran Varlıklar
12 27.777.416 21.358.542
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.700.870 2.659.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 340.794 92.516
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 358.194 289.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.712.265.084 1.438.306.476
TOPLAM VARLIKLAR
2.617.133.414 2.172.975.555
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
723.869.659 405.516.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
723.869.659 405.516.754
Banka Kredileri
17 723.869.659 405.516.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
107.329.618 132.838.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
107.329.618 132.838.756
Banka Kredileri
17 106.746.609 131.354.427
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 583.009 1.484.329
Diğer Finansal Yükümlülükler
484.464 228.683
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
484.464 228.683
Ticari Borçlar
200.943.254 103.700.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 57.295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 200.885.959 103.700.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.456.819 537.994
Diğer Borçlar
79.380 162.632.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 162.322.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 79.380 309.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.955.757 20.900.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.955.757 20.900.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 7.738.734 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.816.618 1.548.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.566.261 1.298.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 250.357 250.357
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.369.261 20.382.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 15.369.261 20.382.125
ARA TOPLAM
1.079.043.564 848.286.205
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.079.043.564 848.286.205
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
190.547.907 271.160.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
190.547.907 271.160.549
Banka Kredileri
17 184.364.016 266.092.160
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 6.183.891 5.068.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.734.348 1.426.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.734.348 1.426.182
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 144.920.163 118.002.039
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.202.418 390.588.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.416.245.982 1.238.874.975
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.154.605.117 896.538.564
Ödenmiş Sermaye
21 847.000.000 847.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -334.413.453 -334.413.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-659.481 -519.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-659.481 -519.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-659.481 -519.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
189.111.794 37.882.378
Yabancı Para Çevrim Farkları
189.111.794 37.882.378
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.486.460 7.852.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
336.103.154 -29.307.082
Net Dönem Karı veya Zararı
106.976.643 368.044.055
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.282.315 37.562.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.200.887.432 934.100.580
TOPLAM KAYNAKLAR
2.617.133.414 2.172.975.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.684.921.472 1.213.294.537 704.333.785 542.983.792
Satışların Maliyeti
22 -1.517.563.021 -1.105.265.335 -625.408.765 -499.522.099
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
167.358.451 108.029.202 78.925.020 43.461.693
BRÜT KAR (ZARAR)
167.358.451 108.029.202 78.925.020 43.461.693
Genel Yönetim Giderleri
23 -15.416.469 -7.906.163 -7.356.123 -2.447.047
Pazarlama Giderleri
23 -26.720.826 -16.318.196 -10.834.023 -5.750.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 107.922.849 6.183.543 10.893.637 517.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -111.212.524 -29.848.245 -15.019.195 -8.632.217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.931.481 60.140.141 56.609.316 27.149.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 64.012.568 1.081
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
4.098.660 2.800.800 1.225.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.042.709 60.140.141 59.411.197 28.375.412
Finansman Gelirleri
27 1.730.583 128.282 194.130 92.900
Finansman Giderleri
27 -60.464.900 -26.748.589 -20.217.264 -17.316.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.308.392 33.519.834 39.388.063 11.151.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.470.865 -2.056.146 -5.652.052 2.887.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -13.353.100 -9.399.940 -7.872.507 -4.511.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -8.117.765 7.343.794 2.220.455 7.399.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.837.527 31.463.688 33.736.011 14.038.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.837.527 31.463.688 33.736.011 14.038.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.860.884 -385.769 -385.770 -487.348
Ana Ortaklık Payları
106.976.643 31.849.457 34.121.781 14.526.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-139.506 -62.268 -146.069 10.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.383 -77.835 -182.587 13.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.877 15.567 36.518 -2.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 34.877 15.567 36.518 -2.607
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
157.088.831 -23.100.600 -4.028.518 -17.625.782
Yabancı Para Çevrim Farkları
157.088.831 -23.100.600 -4.028.518 -17.625.782
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
157.088.831 -23.100.600 -4.028.518 -17.625.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.949.325 -23.162.868 -4.174.587 -17.615.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.786.852 8.300.820 29.561.424 -3.576.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.720.299 -1.247.419 303.919 -604.834
Ana Ortaklık Payları
258.066.553 9.548.239 29.257.505 -2.971.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984429


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9045 Değişim: 0,02%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8772 Değişim: 0,01%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.531,58 Değişim: -0,13%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.