KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 01:16
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.570.149 -136.838.074
Dönem Karı (Zararı)
-265.489.683 -92.051.693
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-265.489.683 -92.051.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
712.360.915 238.551.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18. 112.736.262 41.104.875
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 6.354.641
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -1.400.168
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 7.754.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.668.801 16.699.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-29. 26.866.956 14.697.205
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.316.431 2.524.788
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.485.414 -522.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.172.822 696.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-28. 2.109.945 2.174.582
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2. -5.366.059 -5.943.785
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1. 5.428.936 4.465.815
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 733.673.559 199.381.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-60.314.419 -7.164.973
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -60.392.592 -7.086.800
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 78.173 -78.173
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-30.612.691 6.507
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27,3. -30.612.691 6.507
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -76.963.419 -18.527.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.769.967 -100.735.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -47.123.991 -68.566.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.238.573 -120.372.248
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-8. -23.415.559 -122.279.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.823.014 alış (Artış)
12 -16.074.223 32.784.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.205.566 -29.132.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
873.649 11.819.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.439.772 8.971.488
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-8. -1.409.751 5.189.920
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.030.021 3.781.568
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.730.783 18.205.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.489.205 -138.485.069
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 80.944 1.646.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.889.125 -94.207.108
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
14 0 151.575.663
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
14 0 -66.527.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
815.318 418.846
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 815.318 418.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.704.443 -179.590.490
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -23.444.691 -179.362.721
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -259.752 -227.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -83.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.083.446 247.549.617
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
818.016.972 1.195.814.150
Kredilerden Nakit Girişleri
7 818.016.972 1.195.814.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-915.050.115 -971.130.812
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -914.828.807 -970.479.840
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -221.308 -650.972
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.050.303 22.866.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.597.578 16.504.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.597.578 16.504.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.437.939 30.933.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.035.517 47.437.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Transferler
23 -13.364.984 13.364.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
638.436.962 5.405.923 42.649.562 -94.124.331 592.368.116 13.699.603 606.067.719
Dönem Karı (Zararı)
23 -94.124.331 -94.124.331 2.072.638 -92.051.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 638.436.962 5.405.923 42.649.562 686.492.447 11.626.965 698.119.412
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-44.919.937 -44.919.937 -21.607.990 -66.527.927
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-313.217 -38.690.098 -39.003.315 39.003.315 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
375.354 70.487.372 193.016 -165.180.073 94.124.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
565.098.471 6.009.727 -267.778.497 303.329.701 -1.825.768 301.503.933
Dönem Karı (Zararı)
23 -267.778.497 -267.778.497 2.288.814 -265.489.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 565.098.471 6.009.727 571.108.198 -4.114.582 566.993.616
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 860.487 0 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 118.035.517 47.437.939
Ticari Alacaklar
373.941.123 290.476.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6. 188.541.819 146.771.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 185.399.304 143.704.249
Diğer Alacaklar
161.775.794 139.217.882
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8. 152.062.297 128.646.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.713.497 10.571.144
Türev Araçlar
0 173.048
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 0 173.048
Stoklar
10 683.151.692 501.630.684
Canlı Varlıklar
11 9.385.653 6.361.162
Peşin Ödenmiş Giderler
12 21.442.802 6.035.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 21.442.802 6.035.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.868.281 1.143.958
Diğer Dönen Varlıklar
85.378.712 81.443.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 85.378.712 81.443.792
ARA TOPLAM
1.454.979.574 1.073.919.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.454.979.574 1.073.919.767
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 142.248 120.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 142.248 120.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 83.566.338 52.953.647
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 139.757.592 79.365.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.968.553.618 1.391.238.278
Arazi ve Arsalar
107.180.000 83.849.800
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
115.430.000 47.999.638
Binalar
366.345.000 228.897.800
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.351.855.000 983.741.171
Taşıtlar
8.174.623 2.985.809
Mobilya ve Demirbaşlar
6.031.240 4.690.043
Özel Maliyetler
0 4.588
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.537.755 39.069.429
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 201.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 17.403.176 13.562.482
Bilgisayar Yazılımları
448.127 417.630
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16.850.410 13.020.192
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
104.639 124.660
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.686.080 1.019.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.686.080 1.019.458
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 139.263.915 62.779.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.350.372.967 1.601.241.044
TOPLAM VARLIKLAR
3.805.352.541 2.675.160.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
704.769.579 356.144.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
704.769.579 356.144.492
Banka Kredileri
7 704.769.579 356.144.492
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
599.100.695 313.847.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
599.100.695 313.847.115
Banka Kredileri
7 593.392.666 305.061.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.708.029 8.564.385
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 orçlar
293.912.845 232.073.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6. 0 121.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 293.912.845 231.951.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 26.603.146 25.729.497
Diğer Borçlar
7.984.705 11.424.477
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-8. 3.865.219 5.274.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.119.486 6.149.507
Türev Araçlar
0 94.875
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 0 94.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 25.968.931 22.238.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 25.968.931 22.238.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.727.939 1.646.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.977.037 9.175.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 9.698.737 6.213.323
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.278.300 2.961.869
ARA TOPLAM
1.674.044.877 972.374.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.674.044.877 972.374.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 776.793.301 779.971.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
776.793.301 779.971.910
Banka Kredileri
7 760.160.574 758.145.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 16.632.727 21.826.674
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.630.230 57.822.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 78.630.230 57.822.309
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 253.778.055 144.390.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.201.586 982.184.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.783.246.463 1.954.558.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.007.900.874 704.571.173
Ödenmiş Sermaye
23,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23,2. 860.487 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 0 -70.487.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.214.922.267 643.814.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.214.922.267 643.814.069
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 1.203.535.433 638.436.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 11.386.834 5.377.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.340.261 10.147.245
Yasal Yedekler
24 10.340.261 10.147.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -243.093.206 -77.913.133
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -267.778.497 -94.124.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 14.205.204 16.030.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.022.106.078 720.602.145
TOPLAM KAYNAKLAR
3.805.352.541 2.675.160.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24,1. 2.226.845.652 1.823.282.965
Satışların Maliyeti
24,2. -1.857.846.443 -1.478.990.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
368.999.209 344.291.994
BRÜT KAR (ZARAR)
368.999.209 344.291.994
Genel Yönetim Giderleri
25,3. -44.907.822 -43.005.652
Pazarlama Giderleri
25,2. -57.197.885 -53.371.407
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25,1. -9.841.817 -3.552.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1. 262.915.782 68.491.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2. -78.740.443 -43.999.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
441.227.024 268.853.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1. 63.230.986 24.716.714
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27,2. -75.260 -7.754.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27,3. 30.612.691 7.899.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
534.995.441 293.715.694
Finansman Gelirleri
28,1. 119.879.514 24.797.471
Finansman Giderleri
28,2. -997.114.877 -428.803.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-342.239.922 -110.290.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
76.750.239 18.238.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.727.939 -1.646.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 78.478.178 19.885.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-265.489.683 -92.051.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
-265.489.683 -92.051.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,8. 2.288.814 2.072.638
Ana Ortaklık Payları
30 -267.778.497 -94.124.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -1,07110000 -0,37650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
566.993.616 698.119.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 47.388.402
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23,5. 0 47.388.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
566.993.616 650.731.010
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -111.381.613 -138.715.625
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23,4 670.801.435 782.652.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 7.573.794 6.794.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
566.993.616 698.119.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.503.933 606.067.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,8. -1.825.768 13.699.603
Ana Ortaklık Payları
30 303.329.701 592.368.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008593


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.