KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:37
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Transferler
23 -13.364.984 13.364.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.972.740 -112.072.066 -110.099.326 -8.459.440 -118.558.766
Dönem Karı (Zararı)
23 -112.072.066 -112.072.066 -8.464.134 -120.536.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.972.740 1.972.740 4.694 1.977.434
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.943.924 10.460.462 -39.223.035 -112.072.066 86.026.983 -23.523.396 62.503.587
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
375.354 70.487.372 193.016 -165.180.073 94.124.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.602.972 -1.369.482 -51.093.587 30.139.903 1.380.082 31.519.985
Dönem Karı (Zararı)
23 -51.093.587 -51.093.587 1.206.729 -49.886.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 82.602.972 -1.369.482 81.233.490 173.353 81.406.843
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 860.487 0 721.039.934 4.007.625 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -51.093.587 734.711.076 17.411.054 752.122.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.290.591 -84.216.452
Dönem Karı (Zararı)
-49.886.858 -120.536.200
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-49.886.858 -120.536.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
213.442.743 149.576.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18. 52.208.131 18.679.297
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-144.485 -16.949
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -144.485 -16.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.500.657 8.727.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2-25.3. 4.401.320 9.262.959
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.279.915 48.174
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.819.422 -583.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.095.065 5.686.776
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-28. 6.610.998 7.002.218
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2. -6.024.383 -4.365.145
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1. 6.508.450 3.049.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 174.337.880 134.616.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-153.731 27.525
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -153.731 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 27.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-213.456 -4.678.175
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27,3. -213.456 -4.678.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -29.187.318 -13.465.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.380.477 -114.216.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.370.950 -52.248.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6. 50.685.703 -3.387.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.685.247 -48.861.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.588.313 -4.945.037
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-8. -670.738 6.367.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.917.575 -11.312.368
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -105.374.682 -74.627.473
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 6.081.620 3.230.128
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -11.591.966 6.323.636
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.402.626 -36.224.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6. 667.767 116.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 44.734.859 -36.341.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 1.546.085 4.970.303
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.469.110 35.915.339
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-8. -1.402.804 21.352.008
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.066.306 14.563.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.242.313 3.390.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
150.175.408 -85.175.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 115.183 959.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.916.969 -101.704.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
740.852 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 740.852 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.657.821 -101.654.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -12.488.057 -101.555.239
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -169.764 -98.884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -50.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.315.525 172.952.360
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.271.812 570.389.999
Kredilerden Nakit Girişleri
7 257.271.812 570.389.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-376.505.422 -396.608.855
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -376.374.901 -396.285.669
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -130.521 -323.186
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.081.915 -828.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.058.097 -12.968.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.058.097 -12.968.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.437.939 30.933.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.496.036 17.965.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.496.036 47.437.939
Ticari Alacaklar
231.741.186 290.476.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6. 96.086.149 146.771.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 135.655.037 143.704.249
Diğer Alacaklar
138.433.288 139.217.882
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8. 129.317.476 128.646.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.115.812 10.571.144
Türev Araçlar
231.904 173.048
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 231.904 173.048
Stoklar
10 607.005.366 501.630.684
Canlı Varlıklar
11 279.542 6.361.162
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.626.771 6.035.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.626.771 6.035.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 692.591 1.143.958
Diğer Dönen Varlıklar
88.249.890 81.443.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 88.249.890 81.443.792
ARA TOPLAM
1.146.756.574 1.073.919.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.146.756.574 1.073.919.767
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 139.006 120.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 139.006 120.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 53.167.103 52.953.647
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 79.365.000 79.365.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.438.804.046 1.391.238.278
Arazi ve Arsalar
83.849.800 83.849.800
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
153.713.838 47.999.638
Binalar
225.990.423 228.897.800
Tesis, Makine ve Cihazlar
953.246.830 983.741.171
Taşıtlar
6.935.980 2.985.809
Mobilya ve Demirbaşlar
4.529.913 4.690.043
Özel Maliyetler
3.670 4.588
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.533.592 39.069.429
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 80.695 201.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 15.849.951 13.562.482
Bilgisayar Yazılımları
479.122 417.630
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15.256.352 13.020.192
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.477 124.660
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.019.854 1.019.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.019.854 1.019.458
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 87.158.587 62.779.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.675.584.242 1.601.241.044
TOPLAM VARLIKLAR
2.822.340.816 2.675.160.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
357.074.057 356.144.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
357.074.057 356.144.492
Banka Kredileri
7 357.074.057 356.144.492
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
532.548.512 313.847.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
532.548.512 313.847.115
Banka Kredileri
7 525.114.389 305.061.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.343.336 8.564.385
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 90.787 221.308
Ticari Borçlar
271.451.581 232.073.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6. 789.521 121.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 270.662.060 231.951.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 27.275.582 25.729.497
Diğer Borçlar
5.955.367 11.424.477
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-8. 3.872.166 5.274.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.083.201 6.149.507
Türev Araçlar
0 94.875
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 0 94.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 31.480.461 22.238.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 31.480.461 22.238.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.762.178 1.646.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.274.529 9.175.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 10.032.745 6.213.323
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.241.784 2.961.869
ARA TOPLAM
1.241.822.267 972.374.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.241.822.267 972.374.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 617.974.301 779.971.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
617.974.301 779.971.910
Banka Kredileri
7 599.008.493 758.145.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 18.965.808 21.826.674
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.601.548 57.822.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 63.601.548 57.822.309
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 146.820.570 144.390.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
828.396.419 982.184.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.070.218.686 1.954.558.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
734.711.076 704.571.173
Ödenmiş Sermaye
23,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23,2. 860.487 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 0 -70.487.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
725.047.559 643.814.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
725.047.559 643.814.069
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 721.039.934 638.436.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 4.007.625 5.377.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.340.261 10.147.245
Yasal Yedekler
24 10.340.261 10.147.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -243.093.206 -77.913.133
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -51.093.587 -94.124.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 17.411.054 16.030.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
752.122.130 720.602.145
TOPLAM KAYNAKLAR
2.822.340.816 2.675.160.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24,1. 843.348.494 622.918.851 449.081.737 290.941.114
Satışların Maliyeti
24,2. -690.768.657 -536.912.274 -366.870.149 -230.738.519
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
152.579.837 86.006.577 82.211.588 60.202.595
BRÜT KAR (ZARAR)
152.579.837 86.006.577 82.211.588 60.202.595
Genel Yönetim Giderleri
25,3. -19.394.212 -16.253.900 -6.702.069 -7.960.813
Pazarlama Giderleri
25,2. -23.917.961 -18.019.950 -14.046.813 -8.980.153
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25,1. -6.561.145 -952.111 -524.278 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1. 59.319.104 24.224.273 21.952.610 10.811.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2. -36.142.163 -25.189.222 -2.089.881 -3.060.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.883.460 49.815.667 80.801.157 51.012.577
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1. 2.833.394 8.200 1.060.701 3.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27,2. -817 0 -817 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27,3. 213.456 4.678.175 86.268 1.238.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.929.493 54.502.042 81.947.309 52.254.757
Finansman Gelirleri
28,1. 27.495.800 7.919.913 9.300.095 4.442.935
Finansman Giderleri
28,2. -233.392.812 -195.958.779 -93.198.311 -96.554.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.967.519 -133.536.824 -1.950.907 -39.857.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.080.661 13.000.624 15.502.900 -1.790.841
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.762.178 -959.178 -1.053.877 -508.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 28.842.839 13.959.802 16.556.777 -1.282.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.886.858 -120.536.200 13.551.993 -41.647.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.886.858 -120.536.200 13.551.993 -41.647.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,8. 1.206.729 -8.464.134 661.887 -2.837.895
Ana Ortaklık Payları
30 -51.093.587 -112.072.066 12.890.106 -38.809.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -0,20440000 -0,44830000 0,05160000 -0,15520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.406.843 1.977.434 83.340.346 847.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
81.406.843 1.977.434 83.340.346 847.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -6.894.117 -494.358 -7.377.491 -211.872
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23,4 90.023.358 0 90.023.358 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -1.722.398 2.471.792 694.479 1.059.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.406.843 1.977.434 83.340.346 847.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.519.985 -118.558.766 96.892.339 -40.800.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,8. 1.380.082 -8.459.440 846.903 -2.836.205
Ana Ortaklık Payları
30 30.139.903 -110.099.326 96.045.436 -37.964.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959102


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6625 Değişim: -0,03%
Düşük 8,6593 21.09.2021 Yüksek 8,6704
Açılış: 8,6647
10,1777 Değişim: 0,17%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1857
Açılış: 10,1609
491,70 Değişim: 0,02%
Düşük 491,34 21.09.2021 Yüksek 491,83
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.