KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:25
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113
Transferler
23 0 0 0 250.685 -86.945.456 86.694.771 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -598.302 0 12.356.253 11.757.951 -1.162.448 10.595.503
Dönem Karı (Zararı)
23 0 0 0 0 12.356.253 12.356.253 -1.157.758 11.198.495
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 0 0 -598.302 -598.302 -4.690 -602.992
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -359.194 10.460.462 -25.858.051 12.356.253 221.517.168 -11.888.552 209.628.616
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 -13.364.984 13.364.984 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.287.572 -181.046.632 -178.759.060 -21.037.725 -199.796.785
Dönem Karı (Zararı)
23 -181.046.632 -181.046.632 -21.049.589 -202.096.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 2.287.572 2.287.572 11.864 2.299.436
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.258.756 10.460.462 -39.223.035 -181.046.632 17.367.249 -36.101.681 -18.734.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.346.882 -111.320.823
Dönem Karı (Zararı)
-202.096.221 11.198.495
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-202.096.221 11.198.495
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
298.258.751 44.534.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18. 29.759.292 23.972.836
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.949 -880.129
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.949 -880.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.046.939 10.991.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2-25.3. 8.266.639 7.976.200
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -229.372
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 -219.700 3.244.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.573.123 6.657.477
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-29. 8.303.532 8.241.112
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2. -4.938.514 -5.178.846
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1. 3.208.105 3.595.211
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
284.333.961 1.064.590
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.255.237
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 3.687.129
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -431.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.563.221 -4.176.595
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27,3. -10.563.221 -4.176.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -19.874.394 3.649.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-259.274.278 -166.697.732
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 2.931.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.574.621 -83.064.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -53.617.999 -35.767.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -193.956.622 -47.297.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.541.746 -52.335.788
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. -13.092.277 -29.244.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-13-22. -11.449.469 -23.091.618
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -60.773.646 -136.135.558
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -4.484.916 -1.739.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 29.187.185 2.199.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.599.104 102.007.862
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 5.299 -6.434.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 22.593.805 108.442.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 5.096.130 1.231.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.227.450 -1.015.353
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. 649.547 3.640.456
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 17.577.903 -4.655.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.990.782 -775.894
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-163.111.748 -110.964.430
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 764.866 -356.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-144.351.020 -35.620.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.596 8.987.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 185.596 8.987.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.466.616 -56.118.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -142.620.873 -53.310.025
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.845.743 -2.808.060
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -70.000 -10.000
Alınan Temettüler
28 0 11.520.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
305.670.142 137.143.244
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
988.890.732 635.096.108
Kredilerden Nakit Girişleri
988.890.732 635.096.108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-682.375.277 -498.583.839
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-681.921.813 -497.905.967
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -453.464 -677.872
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -845.313 630.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.027.760 -9.798.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.027.760 -9.798.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.933.504 30.662.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.905.744 20.864.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.905.744 30.933.504
Ticari Alacaklar
368.622.897 124.239.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 99.654.186 7.449.589 5.172.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.182.424 601.656
Diğer Dönen Varlıklar
86.684.246 86.908.256
İlişkili Olmayan Taraflardalar
14 172.449.476 161.886.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 66.145.000 66.075.000
Maddi Duran Varlıklar
16 601.511.858 487.389.051
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
60.098.064 52.899.163
Binalar
81.959.624 83.534.148
Tesis, Makine ve Cihazlar
431.490.178 290.501.189
Taşıtlar
2.069.911 2.032.409
Mobilya ve Demirbaşlar
4.919.551 5.827.351
Özel Maliyetler
5.046 6.423
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16.204.313 47.823.197
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 503.678 947.363
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 10.837.508 9.994.902
Bilgisayar Yazılımları
349.477 301.389
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10.357.583 9.475.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
130.448 217.698
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.202.234 34.666.257
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.202.234 34.666.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 61.317.723 37.422.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
916.086.997 798.537.085
TOPLAM VARLIKLAR
1.983.333.728 1.530.314.965
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.717.881 384.853.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.717.881 384.853.677
Banka Kredileri
8 455.717.881 384.853.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
246.506.512 148.034.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
246.506.512 148.034.318
Banka Kredileri
8 240.867.816 143.584.954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.208.787 3.865.231
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 429.909 584.133
Ticari Borçlar
284.810.124 267.149.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 5.299 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 284.804.825 267.149.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 19.006.291 13.910.161
Diğer Borçlar
20.680.439 2.452.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 734.597 85.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 19.945.842 2.367.939
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.023.656 4.032.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.023.656 4.032.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 764.866 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.953.100 7.172.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 6.516.019 6.735.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 437.081 437.081
ARA TOPLAM
1.041.462.869 827.606.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.462.869 827.606.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 897.114.550 468.143.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
897.114.550 468.143.313
Banka Kredileri
8 895.481.622 464.022.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.470.680 3.659.549
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 162.248 461.488
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.527.566 48.560.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 54.527.566 48.560.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 8.963.175 4.942.583
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
960.605.291 521.646.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.002.068.160 1.349.252.612
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.367.249 196.126.309
Ödenmiş Sermaye
23,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23,2. 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.258.756 -28.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.258.756 -28.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,3. 2.258.756 -28.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.460.462 10.460.462
Yasal Yedekler
23,4. 10.460.462 10.460.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23,5. -39.223.035 -25.858.051
Net Dönem Karı veya Zararı
-181.046.632 -13.364.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6. -36.101.681 -15.063.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-18.734.432 181.062.353
TOPLAM KAYNAKLAR
1.983.333.728 1.530.314.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24,1. 1.252.621.975 1.047.228.654 629.703.124 485.447.026
Satışların Maliyeti
24,2. -1.028.509.861 -926.203.109 -491.597.587 -434.838.035
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
224.112.114 121.025.545 138.105.537 50.608.991
BRÜT KAR (ZARAR)
224.112.114 121.025.545 138.105.537 50.608.991
Genel Yönetim Giderleri
25,3. -25.991.379 -17.391.088 -9.737.479 -5.925.119
Pazarlama Giderleri
25,2. -36.974.561 -25.923.461 -18.954.611 -12.108.893
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25,1. -3.179.468 -4.845.065 -2.227.357 -2.103.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1. 53.222.263 28.689.444 28.997.990 8.350.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2. -31.437.347 -23.089.203 -6.248.125 -3.379.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.751.622 78.466.172 129.935.955 35.442.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1. 621.831 3.052.873 613.631 867.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27,2. 0 -720.465 0 -20.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27,3. 10.563.221 4.176.595 5.885.046 1.896.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.936.674 84.975.175 136.434.632 38.185.493
Finansman Gelirleri
28,1. 16.081.902 54.832.982 8.161.989 48.106.857
Finansman Giderleri
28,2. -428.799.183 -124.809.051 -232.840.404 -19.815.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-221.780.607 14.999.106 -88.243.783 66.477.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.684.386 -3.800.611 6.683.762 -6.193.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -764.866 0 194.312 340.646
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 20.449.252 -3.800.611 6.489.450 -6.533.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.096.221 11.198.495 -81.560.021 60.284.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.096.221 11.198.495 -81.560.021 60.284.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6. -21.049.589 -1.157.758 -12.585.455 2.742.144
Ana Ortaklık Payları
-181.046.632 12.356.253 -68.974.566 57.541.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -0,72420000 0,04940000 -0,27590000 0,23020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.299.436 -602.992 322.002 201.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.299.436 -602.992 322.002 201.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-574.858 150.748 -80.500 -50.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.874.294 -753.740 402.502 251.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.299.436 -602.992 322.002 201.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-199.796.785 10.595.503 -81.238.019 60.485.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.037.725 -1.162.448 -12.578.285 2.742.795
Ana Ortaklık Payları
-178.759.060 11.757.951 -68.659.734 57.742.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887343


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: 0,00% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 06.07.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
17,1231 Değişim: 0,88%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,1373
Açılış: 16,9735
17,5846 Değişim: 0,67%
Düşük 17,4096 06.07.2022 Yüksek 17,5969
Açılış: 17,4675
972,48 Değişim: 1,00%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 972,86
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.