KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:35
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484
Transferler
24 0 0 0 0 54.489.806 -54.489.806 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -573.356 0 -52.075.526 -52.648.882 -6.992.436 -59.641.318
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 0 -52.075.526 -52.075.526 -7.005.146 -59.080.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 -573.356 -573.356 12.710 -560.646
Sermaye Arttırımı
2.528.000 2.528.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 305.423 10.209.777 95.896.998 -52.075.526 279.254.370 -5.417.204 273.837.166
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -17.564 0 -17.564 -17.564
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.879.434 -72.953.293 258.292.724 -10.726.104 247.566.620
Transferler
24 0 0 250.685 -73.203.978 72.953.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-799.015 0 -40.624.867 -41.423.882 -3.905.243 -45.329.125
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 -40.624.867 -40.624.867 -3.899.902 -44.524.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 -799.015 -799.015 -5.341 -804.356
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -559.907 10.460.462 22.675.456 -40.624.867 216.868.842 -14.631.347 202.237.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.912.402 -119.730.321
Dönem Karı (Zararı)
-44.524.769 -59.080.672
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.524.769 -59.080.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.739.430 -16.910.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 15.880.065 12.982.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.761.200 7.771.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-26.2-26.3 4.797.376 5.369.867
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -229.372 68.884
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.193.196 2.333.231
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.949.673 5.218.703
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-30. 4.287.262 5.191.316
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -4.566.848 -2.518.144
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 4.229.259 2.545.531
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.194.723 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
168.196 -997.702
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-29. 168.196 -997.702
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.280.113 -20.743.124
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.280.113 -20.743.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -2.934.314 -21.143.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.111.316 -39.943.103
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 6.668.303 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.818.130 -43.837.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. 13.065.500 -6.654.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.752.630 -37.182.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.129.305 57.192.042
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.328.853 33.406.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-23. -15.800.452 23.785.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -140.523.691 -64.628.686
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 2.512.177 3.648.472
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -16.843.658 -133.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.281.315 6.722.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. -6.633.643 -47.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 48.914.958 6.770.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 3.051.903 822.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.470.333 4.374.072
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -30.540 3.961.464
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.439.793 412.608
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -1.476.157 -4.102.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.896.655 -115.934.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -15.747 -3.795.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.912.108 -71.880.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.987.541 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-19 8.987.541 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.409.649 -64.937.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -23.188.732 -62.568.121
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -2.220.917 -2.368.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000 -6.943.449
Alınan Temettüler
30 11.520.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.682.301 156.556.866
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.528.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.528.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
410.634.010 328.349.947
Kredilerden Nakit Girişleri
410.634.010 328.349.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-354.166.722 -174.321.081
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-353.724.014 -172.445.598
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-442.708 -1.875.483
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -784.987 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.142.209 -35.053.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.142.209 -35.053.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.662.280 37.228.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.520.071 2.174.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.520.071 30.662.280
Finansal Yatırımlar
0 705.432
Vadeli Mevduatlar
5 0 705.432
Ticari Alacaklar
131.203.836 157.251.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 36.420.560 49.486.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 94.783.276 107.765.165
Diğer Alacaklar
14.328.829 8.385.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 7.075.010 2.746.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.253.819 5.639.689
Türev Araçlar
358.514 7.400
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 358.514 7.400
Stoklar
11 483.121.607 342.597.916
Canlı Varlıklar
12 535.724 3.047.901
Peşin Ödenmiş Giderler
10.881.050 7.605.012
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.881.050 7.605.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 171.704 507.116
Diğer Dönen Varlıklar
87.295.032 72.600.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 87.295.032 72.600.809
ARA TOPLAM
734.416.367 623.370.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
734.416.367 623.370.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 5.962.871
Diğer Alacaklar
14.721 187.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.721 187.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 157.147.079 166.386.966
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 60.510.000 60.500.000
Maddi Duran Varlıklar
17 428.233.911 428.973.447
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
55.371.779 57.809.677
Binalar
83.783.898 70.976.352
Tesis, Makine ve Cihazlar
259.969.920 275.108.716
Taşıtlar
2.060.223 2.088.021
Mobilya ve Demirbaşlar
7.127.379 7.394.385
Özel Maliyetler
7.340 8.258
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15.148.201 10.822.867
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.831.995 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.114.279 6.369.506
Bilgisayar Yazılımları
2.451 5.039
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
7.794.880 6.112.551
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
316.948 251.916
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.709.934 6.142.314
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.709.934 6.142.314
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 40.878.372 38.117.873
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
716.440.291 712.640.187
TOPLAM VARLIKLAR
1.450.856.658 1.336.011.124
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
445.041.589 318.096.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
445.041.589 318.096.151
Banka Kredileri
8 445.041.589 318.096.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 137.217.766 129.548.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 137.217.766 129.548.095
Banka Kredileri
133.592.425 126.895.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.749.086 2.652.223
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
876.255 0
Ticari Borçlar
212.931.162 175.216.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 107.753 6.741.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 212.823.409 168.475.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 19.359.654 16.307.751
Diğer Borçlar
2.138.647 7.608.981
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 92.078 122.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.046.569 7.486.363
Türev Araçlar
564.210 44.900
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 564.210 44.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.372.588 3.848.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.372.588 3.848.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 340.646 356.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.418.564 4.454.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.090.518 3.897.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 328.046 557.418
ARA TOPLAM
826.384.826 655.482.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.384.826 655.482.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 377.643.965 393.782.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
377.643.965 393.782.034
Banka Kredileri
8 373.042.679 389.292.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.607.495 4.489.345
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
993.791 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.441.972 35.840.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 41.441.972 35.840.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.148.400 3.322.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.234.337 432.944.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.619.163 1.088.426.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
216.868.842 258.310.288
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-559.907 239.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-559.907 239.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -559.907 239.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.460.462 10.209.777
Yasal Yedekler
24,4. 10.460.462 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,5. 22.675.456 95.896.998
Net Dönem Karı veya Zararı
-40.624.867 -72.953.293
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -14.631.347 -10.726.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.237.495 247.584.184
TOPLAM KAYNAKLAR
1.450.856.658 1.336.011.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 561.781.628 383.258.933
Satışların Maliyeti
25 -488.276.247 -331.250.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.505.381 52.008.240
BRÜT KAR (ZARAR)
73.505.381 52.008.240
Genel Yönetim Giderleri
26 -11.465.969 -12.192.472
Pazarlama Giderleri
26 -13.814.568 -13.221.775
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -5.830.698 -1.868.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 20.339.157 17.378.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -19.709.332 -17.538.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.023.971 24.565.079
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 2.185.812 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -700.214 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 2.280.113 20.743.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.789.682 45.308.203
Finansman Gelirleri
29 6.726.125 5.922.464
Finansman Giderleri
29 -100.433.155 -130.873.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.917.348 -79.642.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.392.579 20.561.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -340.646 -441.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.733.225 21.003.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.524.769 -59.080.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.524.769 -59.080.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -3.899.902 -7.005.146
Ana Ortaklık Payları
-40.624.867 -52.075.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 -0,16250000 -0,20830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-804.356 -560.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-804.356 -560.646
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
201.089 140.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.005.445 -700.808
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-804.356 -560.646
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.329.125 -59.641.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.905.243 -6.992.436
Ana Ortaklık Payları
-41.423.882 -52.648.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782024


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: 0,00% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1606 Değişim: -0,12%
Düşük 7,1582 25.02.2021 Yüksek 7,1721
Açılış: 7,1695
8,7356 Değişim: 0,11%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,7489
Açılış: 8,7262
414,22 Değişim: -0,34%
Düşük 413,10 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.