KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:03
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.702 10.209.777 41.407.192 54.401.222 331.814.591 -864.107 330.950.484
Transferler
24 0 0 0 0 54.401.222 -54.401.222 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 142.418 0 -21.005.088 -20.862.670 -2.166.850 -23.029.520
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 0 -21.005.088 -21.005.088 -2.171.493 -23.176.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 142.418 142.418 4.643 147.061
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.021.120 10.209.777 95.808.414 -21.005.088 310.951.921 -3.030.957 307.920.964
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -53.371 0 -53.371 -53.371
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.843.627 -72.953.293 258.256.917 -10.726.104 247.530.813
Transferler
24 0 0 0 -72.953.293 72.953.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
130.839 0 -19.306.346 -19.175.507 -2.488.324 -21.663.831
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 -19.306.346 -19.306.346 -2.490.971 -21.797.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 130.839 130.839 2.647 133.486
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 369.947 10.209.777 22.890.334 -19.306.346 239.081.410 -13.214.428 225.866.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.305.583 -39.971.647
Dönem Karı (Zararı)
-21.797.317 -23.176.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.797.317 -23.176.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.056.930 5.396.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 7.855.199 6.480.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.097.517 4.487.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-26.2-26.3 3.275.150 3.547.986
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -200.513 -3.624
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.022.880 943.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.462.064 5.783.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-30. 8.355.285 6.254.830
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 -3.963.624 -1.406.805
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 5.070.403 935.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.318.658 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
99.275 -586.343
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-29. 99.275 -586.343
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.179.596 -4.899.736
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.179.596 -4.899.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -2.596.187 -5.868.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.208.803 -18.162.669
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 6.668.303 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.348.319 -14.394.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -3.881.202 6.674.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 23.229.521 -21.069.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.626.590 48.808.492
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.288.618 33.780.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-23. -6.337.972 15.028.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -78.331.962 -32.794.009
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 790.961 1.151.045
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.945.037 3.977.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.171.160 -24.668.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. -6.248.547 1.062.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.419.707 -25.731.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 3.457.328 2.979.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.656.133 -134.873
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -35.769 1.119.816
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.620.364 -1.254.689
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -1.085.152 -3.086.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.949.190 -35.942.595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -356.393 -4.029.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-752.957 -48.157.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.137 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-19 62.137 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.926.342 -41.214.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -6.060.571 -38.910.713
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -865.771 -2.303.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.408.752 -6.943.449
Alınan Temettüler
30 11.520.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.034.837 66.441.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.287.438 156.243.134
Kredilerden Nakit Girişleri
159.287.438 156.243.134
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.891.772 -88.563.658
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.760.225 -88.563.658
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-131.547 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -360.829 -1.238.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.023.703 -21.687.967
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.023.703 -21.687.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.662.280 37.228.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.638.577 15.540.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.638.577 30.662.280
Finansal Yatırımlar
0 705.432
Vadeli Mevduatlar
5 0 705.432
Ticari Alacaklar
132.832.503 157.251.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 53.367.262 49.486.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 79.465.241 107.765.165
Diğer Alacaklar
12.804.650 8.385.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 8.034.775 2.746.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.769.875 5.639.689
Türev Araçlar
0 7.400
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 7.400
Stoklar
11 420.929.878 342.597.916
Canlı Varlıklar
12 2.256.940 3.047.901
Peşin Ödenmiş Giderler
9.669.836 7.605.012
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.669.836 7.605.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 230.214 507.116
Diğer Dönen Varlıklar
80.108.146 72.600.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 80.108.146 72.600.809
ARA TOPLAM
671.470.744 623.370.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
671.470.744 623.370.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 5.962.871
Diğer Alacaklar
164.561 187.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 164.561 187.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 156.046.562 166.386.966
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 65.908.752 60.500.000
Maddi Duran Varlıklar
17 427.503.522 428.973.447
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
56.586.795 57.809.677
Binalar
70.506.893 70.976.352
Tesis, Makine ve Cihazlar
271.170.126 275.108.716
Taşıtlar
2.074.122 2.088.021
Mobilya ve Demirbaşlar
7.150.424 7.394.385
Özel Maliyetler
7.799 8.258
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15.242.192 10.822.867
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.486.197 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.014.327 6.369.506
Bilgisayar Yazılımları
3.155 5.039
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
6.727.249 6.112.551
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
283.923 251.916
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.022.527 6.142.314
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.022.527 6.142.314
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 41.047.507 38.117.873
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
706.193.955 712.640.187
TOPLAM VARLIKLAR
1.377.664.699 1.336.011.124
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
368.484.689 318.096.151
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
368.484.689 318.096.151
Banka Kredileri
8 368.484.689 318.096.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 132.215.286 129.548.095
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 132.215.286 129.548.095
Banka Kredileri
128.902.836 126.895.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.668.888 2.652.223
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
643.562 0
Ticari Borçlar
183.424.231 175.216.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 492.849 6.741.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 182.931.382 168.475.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 19.765.079 16.307.751
Diğer Borçlar
3.952.848 7.608.981
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 86.849 122.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.865.999 7.486.363
Türev Araçlar
136.775 44.900
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 136.775 44.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.763.593 3.848.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.763.593 3.848.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 356.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.277.107 4.454.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.920.202 3.897.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 356.905 557.418
ARA TOPLAM
716.019.608 655.482.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.019.608 655.482.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 393.140.543 393.782.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
393.140.543 393.782.034
Banka Kredileri
8 388.098.343 389.292.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.111.851 4.489.345
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
930.349 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.981.904 35.840.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 38.981.904 35.840.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.655.662 3.322.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.778.109 432.944.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.151.797.717 1.088.426.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.081.410 258.310.288
Ödenmiş Sermaye
24,1 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
369.947 239.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
369.947 239.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 369.947 239.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
24 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,5. 22.890.334 95.896.998
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.306.346 -72.953.293
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -13.214.428 -10.726.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.866.982 247.584.184
TOPLAM KAYNAKLAR
1.377.664.699 1.336.011.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 247.895.281 173.205.146
Satışların Maliyeti
25 -209.115.477 -154.744.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.779.804 18.461.006
BRÜT KAR (ZARAR)
38.779.804 18.461.006
Genel Yönetim Giderleri
26 -7.052.461 -5.358.464
Pazarlama Giderleri
26 -7.066.402 -5.524.572
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -261.004 -438.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 12.038.704 11.238.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -9.279.486 -5.356.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.159.155 13.020.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 176 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -11.384 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 1.179.596 4.899.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.327.543 17.920.294
Finansman Gelirleri
29 3.331.173 2.043.583
Finansman Giderleri
29 -56.085.591 -48.837.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.426.875 -28.873.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.629.558 5.697.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -207.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.629.558 5.905.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.797.317 -23.176.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.797.317 -23.176.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -2.490.971 -2.171.493
Ana Ortaklık Payları
-19.306.346 -21.005.088
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 -0,07720000 -0,08400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
133.486 147.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
133.486 147.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-33.371 -36.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
166.857 183.593
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.486 147.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.663.831 -23.029.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.488.324 -2.166.850
Ana Ortaklık Payları
-19.175.507 -20.862.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: 0,00% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9808 Değişim: 0,04%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,0554
Açılış: 16,9735
17,4603 Değişim: -0,04%
Düşük 17,4244 06.07.2022 Yüksek 17,4867
Açılış: 17,4675
968,28 Değişim: 0,57%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 970,19
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.