KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:43
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Transferler
23 0 0 0 0 0 -2.988.871 2.988.871 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
159.189 3.804.527 3.963.716 -1.194.760 2.768.956
Dönem Karı (Zararı)
23 0 0 0 3.804.527 3.804.527 -1.195.455 2.609.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 0 0 159.189 159.189 695 159.884
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 815.978 10.209.777 41.407.192 3.804.527 281.155.172 1.540.047 282.695.219
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.702 10.209.777 41.407.192 54.401.222 331.814.591 -864.107 330.950.484
Transferler
23 0 0 54.401.222 -54.401.222 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 142.418 0 -21.005.088 -20.862.670 -2.166.850 -23.029.520
Dönem Karı (Zararı)
23 0 0 0 0 0 -21.005.088 -21.005.088 -2.171.493 -23.176.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 0 0 142.418 0 0 142.418 4.643 147.061
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.021.120 10.209.777 95.808.414 -21.005.088 310.951.921 -3.030.957 307.920.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.971.647 -35.594.940
Dönem Karı (Zararı)
-23.176.581 2.609.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.176.581 2.609.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.396.655 7.912.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 6.480.182 7.093.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.487.942 2.013.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2 3.547.986 1.749.618
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.624 12.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 943.580 252.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.783.264 2.333.495
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-28 6.254.830 2.434.387
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26.2 -1.406.805 -1.507.546
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
935.239 1.406.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-586.343 -2.375
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -4.827
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-28 -586.343 2.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.899.736 -5.403.489
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.899.736 -5.403.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -5.868.654 1.877.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.162.669 -46.116.640
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 1.160.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.394.433 -9.595.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 6.674.956 -6.952.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.069.389 -2.643.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.808.492 -1.455.057
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.780.463 1.091.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-22 15.028.029 -2.546.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -32.794.009 -65.854.691
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.151.045 1.474.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 3.977.164 -6.650.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.668.596 35.180.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7 1.062.976 1.969.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -25.731.572 33.211.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 2.979.196 340.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.873 2.396.028
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 1.119.816 -225.629
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.254.689 2.621.657
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -3.086.655 -3.112.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.942.595 -35.594.940
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -4.029.052 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.157.664 -6.577.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.854
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 0 15.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.214.215 -6.593.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -38.910.713 -6.575.988
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -2.303.502 -17.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.943.449 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.441.344 33.885.411
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.243.134 218.801.429
Kredilerden Nakit Girişleri
156.243.134 218.801.429
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.563.658 -183.631.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.563.658 -183.631.752
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.238.132 -1.284.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.687.967 -8.286.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.687.967 -8.286.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.228.665 16.923.525
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.540.698 8.636.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.540.698 37.228.665
Ticari Alacaklar
89.994.065 76.534.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 8.994.927 15.669.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 80.999.138 60.864.988
Diğer Alacaklar
21.936.958 71.165.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 69.388 33.849.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.867.570 37.315.224
Türev Araçlar
10 364.178 74.004
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 364.178 74.004
Stoklar
11 335.897.933 303.103.924
Canlı Varlıklar
12 3.058.402 4.209.447
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.965.569 2.781.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.965.569 2.781.682
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.663.696 5.854.147
Diğer Dönen Varlıklar
22 54.515.687 49.902.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 54.515.687 49.902.738
ARA TOPLAM
528.937.186 550.854.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
528.937.186 550.854.553
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Diğer Alacaklar
9 130.117 132.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 130.117 132.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 164.747.210 159.847.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 64.943.449 58.000.000
Maddi Duran Varlıklar
17 370.006.970 337.424.407
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
51.848.240 52.935.592
Binalar
60.396.934 60.826.675
Tesis, Makine ve Cihazlar
148.338.466 150.726.374
Taşıtlar
1.426.433 1.554.950
Mobilya ve Demirbaşlar
7.431.815 7.718.840
Yapılmakta Olan Yatırımlar
95.799.911 58.896.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.508.787 3.357.317
Bilgisayar Yazılımları
13.359 16.242
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
5.097.832 2.886.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
397.596 454.786
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.462.262 8.623.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.462.262 8.623.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 21.071.215 15.733.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
637.520.010 592.768.776
TOPLAM VARLIKLAR
1.166.457.196 1.143.623.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.986.627 210.823.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 251.986.627 210.823.715
Banka Kredileri
8 251.986.627 210.823.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 120.359.411 109.158.744
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.359.411 109.158.744
Banka Kredileri
118.406.488 106.070.257
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.952.923 3.088.487
Ticari Borçlar
87.376.087 113.451.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 1.119.881 56.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 86.256.206 113.394.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 17.822.432 14.843.236
Diğer Borçlar
3.053.617 3.188.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 1.922.149 802.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.131.468 2.386.157
Türev Araçlar
474.164 770.333
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 474.164 770.333
Ertelenmiş Gelirler
3.467.124 6.477.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 3.467.124 6.477.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 207.813 4.236.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.484.363 2.544.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.068.739 2.125.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 415.624 419.248
ARA TOPLAM
488.231.638 465.494.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
488.231.638 465.494.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 335.076.127 314.743.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
335.076.127 314.743.532
Banka Kredileri
8 335.036.089 314.600.926
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 40.038 142.606
Ertelenmiş Gelirler
13 131.104 207.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 131.104 207.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.837.626 31.436.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 34.837.626 31.436.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 259.737 790.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.304.594 347.178.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
858.536.232 812.672.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.951.921 331.814.591
Ödenmiş Sermaye
23.1 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.021.120 878.702
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.021.120 878.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3 1.021.120 878.702
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
23.4 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.5 95.808.414 41.407.192
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.005.088 54.401.222
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 -3.030.957 -864.107
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
307.920.964 330.950.484
TOPLAM KAYNAKLAR
1.166.457.196 1.143.623.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 173.205.146 136.884.730
Satışların Maliyeti
24.2 -154.744.140 -109.665.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.461.006 27.218.876
BRÜT KAR (ZARAR)
18.461.006 27.218.876
Genel Yönetim Giderleri
25.3 -5.358.464 -3.721.104
Pazarlama Giderleri
25.2 -5.524.572 -4.203.430
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.1 -438.895 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 11.238.459 3.033.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -5.356.976 -5.357.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.020.558 16.970.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 0 55.046
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 0 -74
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27.3 4.899.736 5.403.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.920.294 22.429.334
Finansman Gelirleri
28.1 2.043.583 5.746.333
Finansman Giderleri
28.2 -48.837.831 -23.729.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.873.954 4.446.536
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.697.373 -1.837.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -207.813 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 5.905.186 -1.837.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.176.581 2.609.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.176.581 2.609.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 -2.171.493 -1.195.455
Ana Ortaklık Payları
-21.005.088 3.804.527
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -0,08400000 0,01520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
147.061 159.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.593 198.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.532 -39.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-36.532 -39.797
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.061 159.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.029.520 2.768.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.166.850 -1.194.760
Ana Ortaklık Payları
-20.862.670 3.963.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682880


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.