" />

KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

23.03.2022 - 20:04
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-465.252 463.935
Dönem Karı (Zararı)
39.491 17.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.782.431 -260.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.763 72.997
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251.000 417.714
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
251.000 417.714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.437 -38.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
166.437 -38.762
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-90.171 -153.529
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-144.779 -97.629
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
54.608 -55.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.476.552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-808.255 -558.689
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
125.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.277.688 706.277
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.096.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.696.418 -3.788.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.437 -6.469
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.026 -6.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.363.739 740.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.969.607 1.436.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.732 -170.388
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.320.675 596.330
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-375.735 355.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.944.940 240.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.465.945 1.897.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-40.428 401.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.425.517 1.496.365
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-465.252 463.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.312 -55.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.312 -55.111
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.312 -55.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.423 -96.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.423 -96.794
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.423 -96.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-517.987 312.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-517.987 312.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
573.374 261.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.387 573.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.879 172.298 860.254 6.407.757 7.268.011
Transferler
172.298 -172.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.791 0 17.927 23.718 480.798 504.516
Dönem Karı (Zararı)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.433 34.433
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.581 17.927 883.972 6.922.988 7.806.960
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.581 17.927 883.972 6.922.988 7.806.960
Transferler
17.927 -17.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.074 39.491 51.565 -14.718 36.847
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.329.563 -6.329.563
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 18.327 119.494 12.578.654 39.491 935.537 578.707 1.514.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
55.387 573.374
Ticari Alacaklar
1.615.219 10.417.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.585.719 10.388.358
Diğer Alacaklar
78.991 2.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
76.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.415 2.580
Peşin Ödenmiş Giderler
39.436 1.403.175
Diğer Dönen Varlıklar
103.869 63.441
ARA TOPLAM
1.892.902 12.460.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.892.902 12.460.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.096.927
Diğer Alacaklar
14.000 6.974
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.476.552
Maddi Duran Varlıklar
21.824 195.247
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.684 3.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.347.706 3.565.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.862.766 5.867.942
TOPLAM VARLIKLAR
7.755.668 18.328.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.424
Banka Kredileri
49.424
Ticari Borçlar
37.608 1.952.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
714.139 753.871
Diğer Borçlar
3.987.110 6.307.785
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.562.571 2.938.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.424.539 3.369.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
211.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
751.952 1.230.736
ARA TOPLAM
5.490.809 10.505.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.490.809 10.505.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
141.994 15.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
141.994 15.914
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
608.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
750.615 15.914
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.241.424 10.521.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
935.537 883.972
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.327 6.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.327 6.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.327 6.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.578.654 -12.596.581
Net Dönem Karı veya Zararı
39.491 17.927
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
578.707 6.922.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.514.244 7.806.960
TOPLAM KAYNAKLAR
7.755.668 18.328.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.028.508
Satışların Maliyeti
-15.771.148
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 7.257.360
BRÜT KAR (ZARAR)
0 7.257.360
Genel Yönetim Giderleri
-2.197.647 -1.491.646
Pazarlama Giderleri
-5.471.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.605.611 173.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-277.434 -457.714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-869.470 9.788
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
30.355
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-839.115 9.788
Finansman Gelirleri
65.783 305.407
Finansman Giderleri
-10.150 -174.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-783.482 140.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
808.255 358.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-211.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
808.255 569.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.773 498.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.773 498.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.718 480.798
Ana Ortaklık Payları
39.491 17.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.074 5.791
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.540 6.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.466 -1.063
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.074 5.791
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.847 504.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.718 480.798
Ana Ortaklık Payları
51.565 23.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012531


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0499 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0394 Değişim: 0,14%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.562,96 Değişim: 0,06%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.