" />

KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 20:15
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010
Transferler
172.298 -172.298
Dönem Karı (Zararı)
11.504 279.865 279.865 104.783 384.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25.526 25.526
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 11.966 119.494 -12.596.582 268.361 1.140.118 6.538.066 7.678.184
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959
Transferler
17.927 -17.927
Dönem Karı (Zararı)
7.611 -21.713 287.595 265.882
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.027 2.027
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 13.864 119.494 -12.578.655 -29.324 862.258 7.212.610 8.074.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.147 102.488
Dönem Karı (Zararı)
-29.324 268.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.324 268.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-443.554 -500.537
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.205 38.223
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
251.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.851 -28.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.851 -28.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-53.589 -69.535
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-53.589 -69.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-677.319 -440.649
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
244.731 334.664
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.096.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
146.892 -720.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
146.892 -720.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.132 -1.039.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.894 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.026 -1.039.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.154.501
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
600.600 1.969.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
303.307 1.687.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
303.307 1.687.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
39.528 1.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.658.199 141.706
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-332.077 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.326.122 141.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.279.192 448.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.399.199 10.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
120.007 438.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-228.147 102.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.312 -38.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.312 -38.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.312 -38.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.594 -79.547
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.594 -79.547
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.594 -79.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.053 -15.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.053 -15.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
573.374 261.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
313.321 246.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 313.321 573.374
Ticari Alacaklar
10.049.533 10.417.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
[26] 29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[7] 10.020.033 10.388.358
Diğer Alacaklar
686 2.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 686 2.580
Peşin Ödenmiş Giderler
802.575 1.403.175
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[16] 802.575 1.403.175
Diğer Dönen Varlıklar
1.353.247 63.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[13] 1.353.247 63.441
ARA TOPLAM
12.519.362 12.460.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.519.362 12.460.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
[5] 0 2.096.927
Diğer Alacaklar
14.000 6.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 14.000 6.974
Maddi Duran Varlıklar
160.516 195.247
Diğer Maddi Duran Varlıklar
[9] 160.516 195.247
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.847 3.009
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[10] 2.847 3.009
Peşin Ödenmiş Giderler
109.393 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[16] 109.393 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[23] 4.243.104 3.565.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.529.860 5.867.942
TOPLAM VARLIKLAR
17.049.222 18.328.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.830 49.424
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.830 49.424
Banka Kredileri
[6] 20.830 49.424
Ticari Borçlar
2.231.892 1.952.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[7] 2.231.892 1.952.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 793.399 753.871
Diğer Borçlar
4.649.586 6.307.785
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[26] 2.606.229 2.938.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 2.043.357 3.369.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[23] 119.191 211.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
904.651 1.230.736
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 904.651 1.230.736
ARA TOPLAM
8.719.549 10.505.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.719.549 10.505.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.064 15.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 14.064 15.915
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
[18] 240.741 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.805 15.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.974.354 10.521.411
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
862.258 883.971
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.864 6.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.864 6.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.864 6.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.578.655 -12.596.582
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.324 17.927
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.212.610 6.922.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.074.868 7.806.959
TOPLAM KAYNAKLAR
17.049.222 18.328.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[17] 11.597.315 11.527.047 5.346.728 5.681.940
Satışların Maliyeti
[17] -8.386.755 -7.591.887 -4.459.626 -3.378.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.210.560 3.935.160 887.102 2.303.777
BRÜT KAR (ZARAR)
3.210.560 3.935.160 887.102 2.303.777
Genel Yönetim Giderleri
[18] -866.430 -793.161 -104.681 -592.408
Pazarlama Giderleri
[18] -2.449.499 -3.284.078 -762.095 -1.849.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[19] 30.545 1.589 10.957 -289.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[20] -277.434 0 -268.766 239.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-352.258 -140.490 -237.483 -187.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-352.258 -140.490 -237.483 -187.333
Finansman Gelirleri
[21] 232.081 307.540 20.753 307.540
Finansman Giderleri
[22] -182.892 -244.430 65.264 -238.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-303.069 -77.380 -151.466 -117.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
561.340 450.524 603.557 470.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-119.191 0 -27.646 20.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
680.531 450.524 631.203 449.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
258.271 373.144 452.091 352.379
DÖNEM KARI (ZARARI)
258.271 373.144 452.091 352.379
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
287.595 104.783 18.782 28.532
Ana Ortaklık Payları
-29.324 268.361 433.309 323.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.611 11.504 1.731 3.540
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
10.058 14.179 2.519 3.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.447 -2.675 -788 -429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.447 -2.675 -788 -429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.611 11.504 1.731 3.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
265.882 384.648 453.822 355.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
287.595 104.783 18.782 11.868
Ana Ortaklık Payları
-21.713 279.865 435.040 344.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959495


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.