KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 20:39
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.880 -52.440 635.515 6.307.979 6.943.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 -52.440 52.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -55.487 -55.487 76.251 20.764
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.964 7.964 16.664 24.628
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 8.426 119.494 -12.821.320 -55.487 587.992 6.400.894 6.988.886
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 17.927 -17.927 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -462.633 -462.633 268.813 -193.820
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.880 5.880 5.880
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 12.133 119.494 -12.578.655 -462.633 427.218 7.192.770 7.619.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.606 -41.187
Dönem Karı (Zararı)
-462.633 20.765
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-462.633 20.765
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.601 262.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 19.085 17.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.641 40.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.641 40.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.649 184.137
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 184.137
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -13.649 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -47.396 19.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
236.628 -317.171
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.096.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.448 -2.209.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.103.448 -2.209.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.373 -4.880
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -11.062 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.311 -4.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.217.765
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 127.651 1.351.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-435.817 3.492.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -435.817 3.492.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 43.547 98.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-654.516 -1.830.901
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25 900.773 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.555.289 -1.830.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.657 3.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-60.310 -5.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
240.967 8.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-269.606 -34.397
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-6.790
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.312 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.312 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.312 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.781 -13.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.781 -13.010
Kredilerden Nakit Girişleri
-13.781 -13.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.699 -54.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.699 -54.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
573.374 261.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.675 207.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 286.675 573.374
Ticari Alacaklar
11.531.686 10.417.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.502.186 10.388.358
Diğer Alacaklar
8 13.642 2.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.642 2.580
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.275.524 1.403.175
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.275.524 1.403.175
Diğer Dönen Varlıklar
13 123.751 63.441
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
123.751 63.441
ARA TOPLAM
13.231.278 12.460.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.231.278 12.460.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 2.096.927
Diğer Alacaklar
8 14.285 6.974
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.285 6.974
Maddi Duran Varlıklar
9 179.555 195.247
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.928 3.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.613.181 3.565.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.809.949 5.867.942
TOPLAM VARLIKLAR
17.041.227 18.328.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 35.643 49.424
Ticari Borçlar
7 1.513.521 1.952.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.513.521 1.952.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 797.418 753.871
Diğer Borçlar
5.653.269 6.307.785
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.839.079 2.938.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.814.190 3.369.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 91.545 211.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.315.569 1.230.736
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.315.569 1.230.736
ARA TOPLAM
9.406.965 10.505.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.406.965 10.505.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.274 15.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 14.274 15.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.274 15.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.421.239 10.521.411
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 427.218 883.971
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.133 6.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.133 6.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.133 6.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.578.655 -12.596.582
Net Dönem Karı veya Zararı
-462.633 17.927
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.192.770 6.922.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.619.988 7.80veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.250.587 5.845.107
Satışların Maliyeti
17 -3.927.129 -4.213.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.323.458 1.631.383
BRÜT KAR (ZARAR)
2.323.458 1.631.383
Genel Yönetim Giderleri
18 -761.749 -200.753
Pazarlama Giderleri
18 -1.687.404 -1.434.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.588 48.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.668 -488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-114.775 43.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-114.775 43.593
Finansman Gelirleri
21 211.328 242.409
Finansman Giderleri
22 -248.156 -245.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-151.603 40.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -42.217 -19.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-91.545 -20.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.328 1.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-193.820 20.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
-193.820 20.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
268.813 76.251
Ana Ortaklık Payları
-462.633 -55.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 5.880 7.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.539 10.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.659 -2.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.659 -2.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.880 7.964
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.940 28.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
268.813 92.915
Ana Ortaklık Payları
-456.753 -64.186



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7045 Değişim: -0,05%
Düşük 8,7044 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3968 Değişim: -0,09%
Düşük 10,3876 25.06.2021 Yüksek 10,4056
Açılış: 10,4056
497,42 Değişim: 0,07%
Düşük 496,93 25.06.2021 Yüksek 497,45
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.