KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 22:08
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367
Transferler
-8.128.136 8.128.136
Dönem Karı (Zararı)
-193.179 -193.179 -404.049 -597.228
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.124 -14.124
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 119.494 -12.786.145 -193.179 477.049 615.966 1.093.015
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010
Transferler
172.298 -172.298
Dönem Karı (Zararı)
284.273 284.273 104.783 389.056
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.502 24.502 25.526 50.028
Dönem Sonu Bakiyeler
133.336.879 24.964 119.494 -12.596.582 284.273 1.169.028 6.538.066 7.707.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.038.815 2.188.052
Dönem Karı (Zararı)
284.273 -597.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
284.273 -597.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-526.603 -1.444.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 53.964 37.081
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 446.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 446.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-40.036 10.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -40.036 10.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-80.660 93.215
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -24.216 -2.111
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -56.444 95.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.216.501
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.216.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -459.871 -814.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.281.145 4.229.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-632.599 -1.080.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -632.599 -1.080.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.039.665 231.179
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -1.033.196 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.469 231.179
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.361.853 1.531.836
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 1.996.724 361.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.610.562 -522.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.610.562 -522.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 27.536 22.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
181.184 3.653.087
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26 10.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 171.184 3.653.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
499.256 33.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27.438 33.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
471.818 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.038.815 2.188.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.219 -2.111.051
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.096.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.219
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -43.219
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -14.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.384
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-83.384
Kredilerden Nakit Girişleri
6 -83.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
912.212 77.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
912.212 77.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 261.344 26.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.173.556 103.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.173.556 261.344
Ticari Alacaklar
7.606.507 6.949.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.577.007 6.920.192
Diğer Alacaklar
1.035.777 2.581
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 1.033.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.580 2.581
Stoklar
9 1.361.853 0
Peşin Ödenmiş Giderler
147.065 2.286.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 142.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 147.065 2.143.789
Diğer Dönen Varlıklar
137.349 162.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 137.349 162.156
ARA TOPLAM
11.462.107 9.661.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.462.107 9.661.872
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.096.927 2.096.927
Diğer Alacaklar
6.974 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.974 505
Maddi Duran Varlıklar
10 202.306 212.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
79.436 115.772
Taşıtlar
47.034 56.441
Mobilya ve Demirbaşlar
75.836 40.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.091 3.335
Diğer Haklar
3.091 3.335
Peşin Ödenmiş Giderler
17 299.995 299.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
299.995 299.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.466.967 3.007.096
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.076.260 5.620.655
TOPLAM VARLIKLAR
17.538.367 15.282.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 62.834 104.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.834 104.771
Banka Kredileri
62.834 104.771
Ticari Borçlar
2.125.891 571.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.125.891 571.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 951.795 924.259
Diğer Borçlar
5.892.639 5.711.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 2.592.906 2.582.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.299.733 3.128.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
783.473 604.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 783.473 604.164
ARA TOPLAM
9.816.632 7.918.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.816.632 7.918.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.447
Banka Kredileri
6 41.447
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.641 54.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.641 54.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.641 96.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.831.273 8.014.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 1.169.028 860.253
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.964 462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.964 462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.964 462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Yasal Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.596.582 -12.768.880
Net Dönem Karı veya Zararı
284.273 172.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.538.066 6.407.757
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.707.094 7.268.010
TOPLAM KAYNAKLAR
17.538.367 15.282.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 15.334.016 1.572.536 3.806.969 0
Satışların Maliyeti
18 -10.846.193 -1.556.557 -3.254.306 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.487.823 15.979 552.663 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.487.823 15.979 552.663 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.100.480 -321.463 -307.319 -98.704
Pazarlama Giderleri
19 -3.995.845 -711.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 502.977 188.270 501.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -40.000 -1.286.311 -40.000 -111.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-145.525 -1.403.525 -5.035 -209.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-8.499 -2.361
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-145.525 -1.412.024 -5.035 -212.211
Finansman Gelirleri
22 305.951 0 -1.589
Finansman Giderleri
23 -244.782 0 -352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-84.356 -1.412.024 -6.976 -212.211
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 473.412 814.796 22.888 21.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
473.412 814.796 22.888 21.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
389.056 -597.228 15.912 -190.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
389.056 -597.228 15.912 -190.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.783 -404.049 0 -415.991
Ana Ortaklık Payları
284.273 -193.179 15.912 225.642
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 24.502 12.998 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.843 16.664 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.341 -3.666 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.341 -3.666 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.502 12.998 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
413.558 -597.228 28.910 -190.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.783 -404.049 0 -56.739
Ana Ortaklık Payları
308.775 -193.179 28.910 -133.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886948


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.056 Değişim: -1,43% Hacim : 26.595 Mio.TL Son veri saati : 16:16
Düşük 2.050 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5765 Değişim: 1,03%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6264
Açılış: 13,4375
15,4398 Değişim: 0,69%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
788,26 Değişim: 0,27%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 795,40
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.