KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:01
KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Transferler
-4.008.029 4.008.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.593 104.593 -55.464 49.129
Dönem Karı (Zararı)
104.593 -55.464 49.129
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 119.494 -4.658.009 104.593 8.902.957 359.454 9.262.411
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010
Transferler
172.298 -172.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
266.864 268.361 104.783 373.144
Dönem Karı (Zararı)
266.864 268.361 104.783 373.144
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
11.504 11.504 25.526 37.030
Dönem Sonu Bakiyeler
11.966 119.494 -12.596.582 266.864 1.140.118 6.538.066 7.678.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.489 2.111.049
Dönem Karı (Zararı)
268.361 -406.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-500.537 -222.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.223 24.721
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 446.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 446.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-28.576 6.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-28.576 6.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-69.535 93.215
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-11.502 -2.111
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-58.033 95.326
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-440.649 -792.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
334.665 2.740.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-720.346 -1.292.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-720.346 -1.292.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.039.666 166.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.039.666 166.363
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.154.501 1.531.836
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.969.104 406.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.687.512 -522.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.687.512 -522.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.974 31.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.706 3.629.813
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
141.706 3.629.813
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.218.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
448.882 9.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.424 9.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
438.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.489 2.111.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.050 -2.111.051
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -2.096.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.050 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.050 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -14.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.547 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-79.547 0
Kredilerden Nakit Girişleri
-79.547 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.108 -2
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.108 -2
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.344 26.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
246.236 26.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
246.236 261.344
Ticari Alacaklar
7.681.540 6.949.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.652.040 6.920.192
Diğer Alacaklar
1.035.778 2.581
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.033.197 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.581 2.581
Stoklar
2.154.501 0
Peşin Ödenmiş Giderler
174.685 2.286.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 142.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
174.685 2.143.789
Diğer Dönen Varlıklar
151.732 162.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
151.732 162.156
ARA TOPLAM
11.444.472 9.661.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.444.472 9.661.872
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.096.927 2.096.927
Diğer Alacaklar
6.974 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.974 505
Maddi Duran Varlıklar
215.428 212.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
91.543 115.772
Taşıtlar
50.170 56.441
Mobilya ve Demirbaşlar
73.715 40.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.172 3.335
Diğer Haklar
3.172 3.335
Peşin Ödenmiş Giderler
299.995 299.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
299.995 299.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.447.745 3.007.096
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.070.241 5.620.655
TOPLAM VARLIKLAR
17.514.713 15.282.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.671 104.771
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.671 104.771
Banka Kredileri
66.671 104.771
Ticari Borçlar
2.201.252 571.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.201.252 571.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
926.233 924.259
Diğer Borçlar
5.853.161 5.711.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.589.906 2.582.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.263.255 3.128.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
763.111 604.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
763.111 604.164
ARA TOPLAM
9.810.428 7.918.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.810.428 7.918.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 41.447
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 41.447
Banka Kredileri
0 41.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.101 54.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.101 96.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.836.529 8.014.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.140.118 860.253
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.966 462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.966 462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.966 462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Yasal Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.596.582 -12.768.880
Net Dönem Karı veya Zararı
268.361 172.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.538.066 6.407.757
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.678.184 7.268.010
TOPLAM KAYNAKLAR
17.514.713 15.282.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11.527.047 1.572.536 5.681.940 1.572.536
Satışların Maliyeti
-7.591.887 -1.556.557 -3.378.163 -1.556.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.935.160 15.979 2.303.777 15.979
BRÜT KAR (ZARAR)
3.935.160 15.979 2.303.777 15.979
Genel Yönetim Giderleri
-793.161 -222.759 -592.408 -145.835
Pazarlama Giderleri
-3.284.078 0 -1.849.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.589 188.270 -289.231 188.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -1.175.165 239.647 -1.175.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-140.490 -1.193.675 -187.333 -1.116.697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -6.138 -52.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-140.490 -1.199.813 -187.333 -1.169.426
Finansman Gelirleri
307.540 0 307.540
Finansman Giderleri
-244.430 0 -238.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-77.380 -1.199.813 -117.929 -1.169.426
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
450.524 792.934 470.308 138.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 20.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
450.524 792.934 449.440 138.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
373.144 -406.879 352.379 -1.031.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
373.144 -406.879 352.379 -1.031.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.783 -347.310 28.532 -359.252
Ana Ortaklık Payları
268.361 -59.569 323.847 -672.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.504 0 3.540 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.179 0 3.969 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.675 0 -429 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.675 0 -429 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.504 0 3.540 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
384.648 -406.879 355.919 -1.031.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.783 -347.310 11.868 -359.252
Ana Ortaklık Payları
279.865 -59.569 344.051 -672.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870089


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.