KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:17
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 370.559 150.407
Satışların Maliyeti
17 -287.678 -142.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.881 8.165
BRÜT KAR (ZARAR)
82.881 8.165
Genel Yönetim Giderleri
18 -667.590 -965.051
Pazarlama Giderleri
18 -18.640 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.780 46.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -215.170 -165.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-811.739 -1.075.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-811.739 -1.075.949
Finansman Giderleri
20 -273.629 -1.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.085.368 -1.077.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.448 120.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 58.448 120.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.026.920 -956.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.026.920 -956.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.026.920 -956.887
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00490000 -0,00460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.024.472 -770.237
Dönem Karı (Zararı)
-1.026.920 -956.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-82.367 -144.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.539 2.939
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-319.069 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-319.069 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.059 -23.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 22.059 -135
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -23.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
255.552 223
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.800 -438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
261.352 661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.824
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -58.448 -120.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
79.305 330.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.000 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
413.374 6.240
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
71.326 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.710 572.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.333 59.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.043 512.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-247.025 -176.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.660 -71.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-120.019 -182.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.359 110.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.029.982 -770.531
Alınan Faiz
5.800 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-290 294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
884.503 -4.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.000.000 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.183.606 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -19.170 -5.055
Ödenen Faiz
-279.933 661
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-139.969 -774.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-139.969 -774.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 629.887 838.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 489.918 63.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 489.918 629.887
Diğer Alacaklar
30.051 24.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 30.051 24.051
Stoklar
7 2.790.276 2.884.581
Peşin Ödenmiş Giderler
14 50.283 121.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.049 13.759
Diğer Dönen Varlıklar
13 221.272 105.316
ARA TOPLAM
3.595.849 3.779.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.595.849 3.779.203
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 430.130.194 430.130.194
Maddi Duran Varlıklar
9 955 963
Kullanım Hakkı Varlıkları
142.690 157.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 56.405 59.175
Diğer Duran Varlıklar
13 3.650.833 3.646.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.981.077 433.994.553
TOPLAM VARLIKLAR
437.576.926 437.773.756
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
Banka Kredileri
4 0 4.025.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.815 51.468
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.815 51.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 65.815 51.468
Ticari Borçlar
218.741 252.451
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 174.812 53.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.929 198.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 34.261 281.286
Diğer Borçlar
5.709.609 525.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 5.183.606 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 526.003 525.710
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.634 379.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 164.987 150.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 229.647 229.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.513 11.447
ARA TOPLAM
6.435.573 5.528.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.435.573 5.528.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.232 110.552
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.232 110.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 84.232 110.552
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.802 81.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 88.802 81.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 65.107.123 65.165.571
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.280.157 65.357.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.715.730 70.885.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
365.861.196 366.888.116
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.629 -36.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.629 -36.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -36.629 -36.629
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.546.627 85.075.632
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.026.920 72.470.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
365.861.196 366.888.116
TOPLAM KAYNAKLAR
437.576.926 437.773.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.860 294.423.860
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-956.887 -956.887 -956.887
Dönem Karı (Zararı)
-956.887 -956.887 -956.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -956.887 293.466.793 293.466.793
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116
Transferler
72.470.995 -72.470.995 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.026.920 -1.026.920 -1.026.920
Dönem Karı (Zararı)
-1.026.920 -1.026.920 -1.026.920
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 157.546.627 -1.026.920 365.861.196 365.861.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.026.920 -956.887
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.026.920 -956.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.026.920 -956.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024390


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5817 Değişim: 0,26%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6105
Açılış: 15,5411
16,2951 Değişim: 0,34%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3188
Açılış: 16,2402
914,91 Değişim: 0,43%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 916,19
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.