KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 19:11
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 611.551 0 461.144 0
Satışların Maliyeti
17 -571.742 0 -429.500 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.809 0 31.644 0
BRÜT KAR (ZARAR)
39.809 0 31.644 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.435.739 -945.511 -470.688 -380.946
Pazarlama Giderleri
18 -14.200 0 -14.200 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 54.844 717.383 7.960 365.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -320.091 -412.201 -154.144 -201.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.675.377 -640.329 -599.428 -217.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.675.377 -640.329 -599.428 -217.173
Finansman Giderleri
-3.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.701.712 -645.779 -624.606 -220.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
155.986 45.893 35.767 -6.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 155.986 45.893 35.767 -6.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00740000 -0,00290000 -0,00280000 -0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.329.131 -1.051.365
Dönem Karı (Zararı)
-1.545.726 -599.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-113.798 -191.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.076 14.664
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.223 -153.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13.833 -149.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.056 -4.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.335 -9.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.688 -10.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.023 695
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 3.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -155.986 -45.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-677.226 -272.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.200 -1.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.200 -1.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.251 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.268 104.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-193.789 -31.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.521 135.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-170.973 -180.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.934 -194.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-236.253 -207.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-23.681 12.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.336.750 -1.063.650
Alınan Faiz
7.688 15.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69 -3.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.647.517 -18.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.700.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -20.401 -18.500
Ödenen Faiz
-32.082 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-681.614 -1.069.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-681.614 -1.069.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 838.168 3.149.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 156.554 2.080.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 156.554 838.168
Diğer Alacaklar
45.816 58.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 45.816 58.016
Stoklar
7 2.519.891 2.416.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 96.721 45.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 13.043 12.974
Diğer Dönen Varlıklar
13 476.189 390.485
ARA TOPLAM
3.308.214 3.762.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.308.214 3.762.013
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 335.501.658 335.501.658
Maddi Duran Varlıklar
9 1.055 1.146
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.401 25.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 64.964 70.752
Diğer Duran Varlıklar
13 3.157.070 3.057.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.731.148 338.656.666
TOPLAM VARLIKLAR
342.039.362 342.418.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.707.707 26.167
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.763 26.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 6.763 26.167
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.700.944 0
Banka Kredileri
4 1.700.944 0
Ticari Borçlar
243.269 398.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 46.880 240.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 196.389 157.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 28.334 199.307
Diğer Borçlar
490.194 488.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 490.194 488.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
352.777 371.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 109.030 104.352
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 243.747 266.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.593 37.551
ARA TOPLAM
2.834.874 1.521.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.834.874 1.521.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
64.159 55.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 64.159 55.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 46.262.375 46.418.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.326.534 46.473.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.161.408 47.994.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
292.877.954 294.423.680
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.070 -30.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.070 -30.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -30.070 -30.070
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.075.632 52.673.201
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.545.726 32.402.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
292.877.954 294.423.680
TOPLAM KAYNAKLAR
342.039.362 342.418.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-599.886 -599.886 -599.886
Dönem Karı (Zararı)
-599.886 -599.886 -599.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -599.886 261.414.769 261.414.769
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726
Dönem Karı (Zararı)
-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -1.545.726 292.877.954 292.877.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.545.726 -599.886 -588.839 -226.448http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955165


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,06% Hacim : 6.855 Mio.TL Son veri saati : 14:45
Düşük 1.389 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6490 Değişim: -0,18%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1621 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,59 Değişim: 0,00%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.