KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:54
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 150.407 0
Satışların Maliyeti
17 -142.242 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.165 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.165 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -965.051 -564.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 46.884 352.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -165.947 -210.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.075.949 -423.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.075.949 -423.156
Finansman Giderleri
20 -1.157 -2.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.077.106 -425.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.219 52.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 120.219 52.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-956.887 -373.438
DÖNEM KARI (ZARARI)
-956.887 -373.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-956.887 -373.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00460000 -0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-770.237 -399.132
Dönem Karı (Zararı)
-956.887 -373.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-144.072 18.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.939 7.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.191 69.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -135 20.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.056 49.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
223 -8.372
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -438 -8.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
661 402
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.824 1.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -120.219 -52.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
330.428 -54.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -4.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.240 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
572.586 204.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.620 98.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
512.966 106.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-176.557 -170.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.841 -85.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-182.559 -113.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
110.718 28.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-770.531 -410.072
Alınan Faiz
0 13.674
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
294 -2.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.394 -8.065
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.055 -8.065
Ödenen Faiz
661
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-774.631 -407.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-774.631 -407.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 838.168 3.149.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 63.537 2.742.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 63.537 838.168
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
Diğer Alacaklar
58.016 58.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 58.016 58.016
Stoklar
7 2.410.402 2.416.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 60.715 45.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 12.680 12.974
Diğer Dönen Varlıklar
13 447.589 390.485
ARA TOPLAM
3.052.939 3.762.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.052.939 3.762.013
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 335.501.658 335.501.658
Maddi Duran Varlıklar
9 1.101 1.146
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.000 25.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 67.858 70.752
Diğer Duran Varlıklar
13 3.133.126 3.057.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.719.743 338.656.666
TOPLAM VARLIKLAR
341.772.682 342.418.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 16.627 26.167
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.627 26.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.627 26.167
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
971.123 398.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 300.289 240.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 670.834 157.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 22.750 199.307
Diğer Borçlar
490.318 488.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 490.318 488.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
343.386 371.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 99.639 104.352
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 243.747 266.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 103.938 37.551
ARA TOPLAM
1.948.142 1.521.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.948.142 1.521.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
59.582 55.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 59.582 55.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 46.298.165 46.418.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.357.747 46.473.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.305.889 47.994.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
293.466.793 294.423.680
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.070 -30.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.070 -30.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -30.070 -30.070
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.075.632 52.673.201
Net Dönem Karı veya Zararı
-956.887 32.402.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
293.466.793 294.423.680
TOPLAM KAYNAKLAR
341.772.682 342.418.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-373.438 -373.438 -373.438
Dönem Karı (Zararı)
-373.438 -373.438 -373.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -373.438 261.641.217 261.641.217
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-956.887 -956.887 -956.887
Dönem Karı (Zararı)
-956.887 -956.887 -956.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -956.887 293.466.793 293.466.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-956.887 -373.438
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-956.887 -373.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-956.887 -373.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931437


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3729 Değişim: -0,65%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1312 Değişim: -1,42%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,21 Değişim: -1,61%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.