KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:08
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.436.571 -2.906.956 -491.060 -409.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.074.916 728.420 357.533 253.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -577.952 -465.981 -165.751 -150.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-939.607 -2.644.517 -299.278 -306.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-939.607 -2.644.517 -299.278 -306.736
Finansman Giderleri
19 -7.032 -1.132.532 -1.582 -1.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-946.639 -3.777.049 -300.860 -308.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.628 684.272 14.735 36.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 60.628 684.272 14.735 36.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 21 -0,00430000 -0,01530000 -0,00140000 -0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.385.719 -2.333.501
Dönem Karı (Zararı)
-886.011 -3.092.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-280.082 -142.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 22.843 22.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-243.525 59.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -148.983 47.461
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -94.542 11.760
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.990 459.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -10.352 -642.155
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 3.362 1.127.323
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 0 -25.280
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.218 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -60.628 -684.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-276.190 371.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
211 599.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
211 599.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.215 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.103 98.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.566 266.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
155.669 -167.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-176.967 -125.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-266.752 -200.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-280.712 -262.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.960 62.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.442.283 -2.864.126
Alınan Faiz
15.356 628.384
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41.208 -97.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.278 5.943.038
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.699.256
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.699.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -21.500.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.750.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-750.892
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -33.176 -19.788
Ödenen Faiz
-2.102 -2.235.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.420.997 3.609.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.420.997 3.609.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.149.999 555.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.729.002 4.165.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.729.002 3.155.003
Ticari Alacaklar
0 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 211
Diğer Alacaklar
62.372 99.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.372 99.587
Stoklar
7 2.364.104 2.364.104
Peşin Ödenmiş Giderler
14 113.574 38.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 69.801 111.009
Diğer Dönen Varlıklar
13 293.353 275.933
ARA TOPLAM
4.632.206 6.044.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.632.206 6.044.231
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 292.488.626 292.488.626
Maddi Duran Varlıklar
9 1.618 3.338
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.198 17.924
Diğer Duran Varlıklar
13 3.041.963 2.853.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.567.405 295.363.749
TOPLAM VARLIKLAR
300.199.611 301.407.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 35.391 20.692
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.391 20.692
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.391 20.692
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
266.798 136.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 62.399 87.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 204.399 48.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 20.551 197.518
Diğer Borçlar
488.858 477.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 488.858 477.698
Kısa Vadeli Karşılıklar
295.831 416.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 61.407 87.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 234.424 328.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.226 9.426
ARA TOPLAM
1.119.655 1.258.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.119.655 1.258.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
52.034 175.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 52.034 175.014
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 37.899.278 37.959.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.951.312 38.134.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.070.967 39.393.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.128.644 262.014.655
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.664 -36.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -36.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -36.664
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.673.201 -32.848.256
Net Dönem Karı veya Zararı
-886.011 85.521.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.128.644 262.014.655
TOPLAM KAYNAKLAR
300.199.611 301.407.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777
Dönem Karı (Zararı)
-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -3.092.777 173.416.219 173.416.219
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-886.011 -886.011 -886.011
Dönem Karı (Zararı)
-886.011 -886.011 -886.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -886.011 261.128.644 261.128.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884684


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.