KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2020 - 01:30
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 10.805.085
Satışların Maliyeti
17 0 -14.983.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -4.178.861
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -4.178.861
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.729.429 -2.987.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 112.772.949 583.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -769.222 -1.175.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.274.298 -7.757.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.274.298 -7.757.675
Finansman Giderleri
20 -1.137.204 -4.568.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.137.094 -12.325.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.615.637 2.693.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -21.615.637 2.693.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.521.457 -9.632.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.521.457 -9.632.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
85.521.457 -9.632.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 0,42100000 -0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.289.499 -14.283.077
Dönem Karı (Zararı)
85.521.457 -9.632.177
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-89.504.401 6.579.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.666 2.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 164.328 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.107 137.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 81.347 38.712
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.240 98.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
408.308 4.751.260
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -719.447 -191.445
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.127.755 4.564.239
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 0 378.466
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.440 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-111.833.887 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -111.833.887 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 21.615.637 -2.693.658
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.382.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.382.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.837 -11.227.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
578.723 -730.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
578.723 -730.888
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 601.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.609 -11.676.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.465 50.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-252.074 -11.727.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
42.885 -123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-323.162 578.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-247.723 475.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-75.439 102.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.912.107 -14.279.367
Alınan Faiz
714.699 191.189
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.157 -167.824
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-83.934 -27.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 10.200.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.200.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.883.851 4.594.143
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 20.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.531.116 -13.320.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.780.200 -13.320.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-750.916 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 750.916
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.923 0
Ödenen Faiz
-2.252.366 -3.586.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.594.352 511.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.594.352 511.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 555.647 44.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.149.999 555.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.155.003 555.903
Ticari Alacaklar
211 578.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 211 578.934
Diğer Alacaklar
99.587 81.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 99.587 81.245
Stoklar
7 2.364.104 2.528.432
Peşin Ödenmiş Giderler
14 38.384 39.205
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 111.009 27.075
Diğer Dönen Varlıklar
13 275.933 332.536
ARA TOPLAM
6.044.231 4.143.330
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.044.231 4.143.330
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 292.488.626 180.654.739
Maddi Duran Varlıklar
9 3.338 6.119
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.924 0
Diğer Duran Varlıklar
13 2.853.861 2.567.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.363.749 183.227.914
TOPLAM VARLIKLAR
301.407.980 187.371.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 20.692 22.630.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.692 750.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.692 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 750.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 21.879.176
Banka Kredileri
0 21.879.176
Ticari Borçlar
136.695 364.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 87.965 63.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.730 300.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 197.518 154.633
Diğer Borçlar
477.698 481.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 477.698 481.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
416.376 373.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 87.410 41.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 328.966 332.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.426 81.477
ARA TOPLAM
1.258.405 24.085.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.258.405 24.085.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
175.014 128.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 175.014 128.271
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 37.959.906 16.348.220
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.134.920 16.476.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.393.325 40.561.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
262.014.655 146.809.740
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 178.354.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 191.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.664 -20.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -20.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.664 -20.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.848.256 -23.216.079
Net Dönem Karı veya Zararı
85.521.457 -9.632.177
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
262.014.655 146.809.740
TOPLAM KAYNAKLAR
301.407.980 187.371.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Transferler
-12.135.557 12.135.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.464 -9.632.177 -9.635.641 -9.635.641
Dönem Karı (Zararı)
-9.632.177 -9.632.177 -9.632.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.464 -3.464 -3.464
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.798 85.521.457 85.505.659 85.505.659
Dönem Karı (Zararı)
85.521.457 85.521.457 85.521.457
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.798 -15.798 -15.798
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
85.521.457 -9.632.177
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.798 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.748 -4.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.950 866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.950 866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.798 -3.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.505.659 -9.635.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
85.505.659 -9.635.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820212


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.402 Değişim: -3,55% Hacim : 32.852 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.402 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6034 Değişim: -0,47%
Düşük 16,5311 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,3334 Değişim: -1,25%
Düşük 17,3195 29.06.2022 Yüksek 17,5880
Açılış: 17,5532
970,59 Değişim: -0,57%
Düşük 967,27 29.06.2022 Yüksek 981,03
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.