KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:24
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 10.805.085 0 0
Satışların Maliyeti
17 0 -14.983.946 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -4.178.861 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -4.178.861 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.906.956 -2.079.991 -409.713 -636.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 728.420 522.399 253.108 230.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -465.981 -1.077.029 -150.131 -195.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.644.517 -6.813.482 -306.736 -601.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.644.517 -6.813.482 -306.736 -601.061
Finansman Giderleri
20 -1.132.532 -2.139.056 -1.547 -794.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.777.049 -8.952.538 -308.283 -1.395.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
684.272 2.038.474 36.883 162.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 684.272 2.038.474 36.883 162.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,01500000 -0,03900000 -0,00100000 -0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.333.501 -12.872.475
Dönem Karı (Zararı)
-3.092.777 -6.914.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-163.069 4.876.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.094 2.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.221 129.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 47.461 19.549
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.760 110.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
459.888 2.400.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -642.155 -174.565
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.127.323 2.135.496
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -25.280 -42.794
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 0 481.934
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -684.272 -2.038.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.382.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.382.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
391.720 -10.823.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
599.044 -755.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
599.044 -755.903
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 601.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.482 -11.229.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
266.285 450.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.803 -11.680.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.308 -131.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.498 691.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-242.843 623.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
62.345 67.163
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.864.126 -12.861.426
Alınan Faiz
628.384 174.565
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -159.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-97.759 -25.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 9.750.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.750.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.943.038 3.523.368
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 14.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.500.893 -10.320.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.750.001 -10.320.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-750.892 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 700.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.788 0
Ödenen Faiz
-2.235.537 -1.606.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.609.537 400.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.609.537 400.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 555.647 44.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.165.184 445.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.179.211 555.903
Ticari Alacaklar
5.170 578.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.170 578.934
Diğer Alacaklar
141.887 81.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 141.887 81.245
Stoklar
7 2.528.432 2.528.432
Peşin Ödenmiş Giderler
14 81.038 39.205
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 97.759 27.075
Diğer Dönen Varlıklar
13 474.200 332.536
ARA TOPLAM
7.507.697 4.143.330
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.507.697 4.143.330
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 180.654.739 180.654.739
Maddi Duran Varlıklar
9 4.025 6.119
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.561 0
Diğer Duran Varlıklar
13 2.592.837 2.567.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.276.162 183.227.914
TOPLAM VARLIKLAR
190.783.859 187.371.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 25.760 22.630.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.760 750.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.760 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 750.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 21.879.176
Banka Kredileri
0 21.879.176
Ticari Borçlar
462.786 364.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 329.785 63.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 133.001 300.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 29.325 154.633
Diğer Borçlar
617.740 481.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 214.043 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 403.697 481.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
406.278 373.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 62.312 41.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 343.966 332.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.168 81.477
ARA TOPLAM
1.549.057 24.085.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.549.057 24.085.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
154.635 128.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 154.635 128.271
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 15.663.948 16.348.220
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.818.583 16.476.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.367.640 40.561.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.416.219 146.809.740
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 178.354.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 191.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.866 -20.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -20.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -20.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.848.256 -23.216.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.092.777 -9.632.177
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.416.219 146.809.740
TOPLAM KAYNAKLAR
190.783.859 187.371.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Transferler
-12.135.557 12.135.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.914.064 -6.914.064 -6.914.064
Dönem Karı (Zararı)
-6.914.064 -6.914.064 -6.914.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -23.216.079 -6.914.064 149.531.317 149.531.317
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777
Dönem Karı (Zararı)
-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -3.092.777 173.416.219 173.416.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.092.777 -6.914.064 -271.400 -1.233.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794964


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5068 Değişim: 1,04%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5120
Açılış: 8,4194
10,2774 Değişim: 1,01%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,39 Değişim: 1,60%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 499,61
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.