KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 19:12
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 10.805.085 0 10.000.000
Satışların Maliyeti
17 0 -14.983.946 0 -14.382.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -4.178.861 0 -4.382.000
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -4.178.861 0 -4.382.000
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.497.243 -1.443.783 -439.455 -887.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 475.312 291.667 256.141 95.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -315.850 -881.444 -177.426 -385.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.337.781 -6.212.421 -360.740 -5.559.157
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.337.781 -6.212.421 -360.740 -5.559.157
Finansman Giderleri
20 -1.130.985 -1.344.478 -1.352 -704.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.468.766 -7.556.899 -362.092 -6.263.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
647.389 1.876.248 30.288 1.606.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 647.389 1.876.248 30.288 1.606.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.821.377 -5.680.651 -331.804 -4.656.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.821.377 -5.680.651 -331.804 -4.656.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22 -2.821.377 -5.680.651 -331.804 -4.656.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,01420000 -0,03200000 -0,00160000 -0,02600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.062.897 -12.457.773
Dönem Karı (Zararı)
-2.821.377 -5.680.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.473 4.364.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.804 1.407
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.949 127.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 50.189 17.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 41.760 110.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
666.109 1.730.108
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -435.273 -93.819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.126.662 1.341.992
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -25.280 378.466
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 0 103.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -647.389 -1.876.248
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.382.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.382.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
335.805 -11.201.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
599.044 -1.455.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
599.044 -1.455.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 601.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
195.673 -11.547.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.106 -12.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.567 -11.535.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-123.851 -98.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.061 1.298.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-186.768 717.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-148.293 580.643
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.360.099 -12.517.668
Alınan Faiz
381.415 75.775
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-84.213 -15.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 9.300.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.931.501 12.107.335
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.400.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.500.893 -320.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.750.001 -320.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-750.892 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 10.100.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.076 0
Ödenen Faiz
-2.253.786 -1.072.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.868.604 8.949.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.868.604 8.949.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 555.647 44.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.424.251 8.994.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.478.365 555.903
Ticari Alacaklar
5.170 578.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.170 578.934
Diğer Alacaklar
141.887 81.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 141.887 81.245
Stoklar
7 2.528.432 2.528.432
Peşin Ödenmiş Giderler
14 69.906 39.205
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 84.213 27.075
Diğer Dönen Varlıklar
13 657.044 332.536
ARA TOPLAM
7.965.017 4.143.330
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.965.017 4.143.330
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 180.654.739 180.654.739
Maddi Duran Varlıklar
9 4.712 6.119
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.259 0
Diğer Duran Varlıklar
13 2.365.276 2.567.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.055.986 183.227.914
TOPLAM VARLIKLAR
191.021.003 187.371.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 24.799 22.630.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.799 750.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.799 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 750.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 21.879.176
Banka Kredileri
0 21.879.176
Ticari Borçlar
559.977 364.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 192.606 63.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 367.371 300.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 30.782 154.633
Diğer Borçlar
407.406 481.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 407.406 481.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
447.794 373.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 73.828 41.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 373.966 332.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.864 81.477
ARA TOPLAM
1.477.622 24.085.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.477.622 24.085.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 9.084 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.084 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.084 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
145.847 128.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 145.847 128.271
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 15.700.831 16.348.220
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.855.762 16.476.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.333.384 40.561.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.687.619 146.809.740
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 178.354.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 191.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.866 -20.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -20.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -20.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.848.256 -23.216.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.821.377 -9.632.177
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.687.619 146.809.740
TOPLAM KAYNAKLAR
191.021.003 187.371.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Transferler
-12.135.557 12.135.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.680.651 -5.680.651 -5.680.651
Dönem Karı (Zararı)
-5.680.651 -5.680.651 -5.680.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -23.216.079 -5.680.651 150.764.730 150.764.730
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.821.377 -2.821.377 -2.821.377
Dönem Karı (Zararı)
-2.821.377 -2.821.377 -2.821.377
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -2.821.377 173.687.619 173.687.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.821.377 -5.680.651 -331.804 -4.656.858
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.821.377 -5.680.651 -331.804 -4.656.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.821.377 -5.680.651 -331.804 -4.656.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780660


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: 0,00% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4538 Değişim: -0,06%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,4735
Açılış: 7,4586
9,0229 Değişim: 0,12%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
437,75 Değişim: -0,01%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 439,22
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.