KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 22:14
KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.805.085 3.214.400
Satışların Maliyeti
17 -14.983.946 -2.449.736
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.178.861 764.664
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.178.861 764.664
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.987.022 -2.196.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 583.724 1.722.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.175.516 -13.187.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.757.675 -12.897.478
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.757.675 -12.897.478
Finansman Giderleri
20 -4.568.160 -1.852.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.325.835 -14.749.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.693.658 2.614.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.693.658 2.614.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.632.177 -12.135.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.632.177 -12.135.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-9.632.177 -12.135.557
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kar/(zarar) 22 -0,05400000 -0,06800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -3.259 1.132.269 -56.086.089 45.005.567 168.595.081 168.595.081
Transferler
45.005.567 -45.005.567 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.143 0 -12.135.557 -12.149.700 -12.149.700
Dönem Karı (Zararı)
0 -12.135.557 -12.135.557 -12.135.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.143 -14.143 -14.143
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Transferler
-12.135.557 12.135.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.464 -9.632.177 -9.635.641 -9.635.641
Dönem Karı (Zararı)
-9.632.177 -9.632.177 -9.632.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.464 3.464 3.464
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.283.077 5.128.714
Dönem Karı (Zararı)
-9.632.177 -12.135.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.579.911 9.941.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.814 2.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
137.495 14.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 38.712 -15.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 98.783 29.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.751.260 1.421.384
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -191.445 -1.838
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 4.564.239 1.852.125
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 378.466 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 0 -428.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 11.116.969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8,19 0 11.116.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.693.658 -2.614.046
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.382.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.382.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.227.101 7.378.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.888 3.405.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 3.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-730.888 3.401.940
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
601.946 2.449.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.676.763 837.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.986 -33.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.727.749 870.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-123 -54.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
578.727 741.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
475.740 699.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
102.987 41.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.279.367 5.184.458
Alınan Faiz
191.189 1.905
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-167.824 -57.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.075 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.200.000 -11.811.319
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.729
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -6.729
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.200.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -11.804.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.594.143 6.516.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.750.000 9.635.000
Kredilerden Nakit Girişleri
20.750.000 9.635.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.320.000 -1.415.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.320.000 -1.415.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
750.916 0
Ödenen Faiz
-3.586.773 -1.703.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.066 -166.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.066 -166.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.581 211.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 555.647 44.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.632.177 -12.135.557
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.464 -14.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.330 -17.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
866 3.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
866 3.536
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.464 -14.143
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.635.641 -12.149.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.635.641 -12.149.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 555.903 44.581
Ticari Alacaklar
578.934 48.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 578.934 48.046
Diğer Alacaklar
81.245 31.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 81.245 31.957
Stoklar
7 2.528.432 3.130.378
Peşin Ödenmiş Giderler
14 39.205 17.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 27.075 231
Diğer Dönen Varlıklar
13 332.536 547.967
ARA TOPLAM
4.143.330 3.820.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.143.330 3.820.809
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 180.654.739 195.036.739
Maddi Duran Varlıklar
9 6.119 8.933
Diğer Duran Varlıklar
13 2.567.056 2.897.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.227.914 197.943.650
TOPLAM VARLIKLAR
187.371.244 201.764.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 22.630.092 13.471.710
Ticari Borçlar
364.304 11.662.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 63.500 12.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 300.804 11.650.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 154.633 154.756
Diğer Borçlar
481.086 434.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 481.086 434.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
373.421 352.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 41.215 104.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 332.206 248.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 81.477 25.415
ARA TOPLAM
24.085.013 26.100.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.085.013 26.100.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
128.271 175.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 128.271 175.375
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 16.348.220 19.042.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.476.491 19.218.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.561.504 45.319.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.809.740 156.445.381
Ödenmiş Sermaye
16 178.354.952 178.354.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 191.641 191.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.866 -17.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -17.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -20.866 -17.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-23.216.079 -11.080.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.632.177 -12.135.557
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.809.740 156.445.381
TOPLAM KAYNAKLAR
187.371.244 201.764.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741189


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8890 Değişim: 0,30%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7761 Değişim: -0,36%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
940,75 Değişim: 0,03%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.