KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 22:22
KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 8.000.000 102.283 -2.876.034 4.691.085 9.917.434 9.917.434
Transferler
97.515 4.593.570 -4.691.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 47.497 0 47.497 47.497
Dönem Karı (Zararı)
5.982.472 5.982.472 5.982.472
Dönem Sonu Bakiyeler
14 8.000.000 149.880 97.515 1.717.536 5.982.472 15.947.403 15.947.403
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 8.000.000 164.596 97.515 1.717.536 8.969.493 18.949.140 18.949.140
Transferler
448.475 8.521.018 -8.969.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -444.605 -444.605 -444.605
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
250.017.502 250.017.502 250.017.502
Dönem Sonu Bakiyeler
14 18.000.000 -280.009 545.990 238.554 250.017.502 268.522.037 268.522.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
342.472.150 10.748.402
Dönem Karı (Zararı)
250.017.502 5.982.472
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
250.017.502 5.982.472
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.480.681 3.199.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 1.908.980 992.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.007.061 515.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.871.192 540.130
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
135.869 -24.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.615.826 -46.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.451.247 -592.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
835.421 546.210
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
94.180.466 1.736.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.689.524 4.081.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.485.308 4.011.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.485.308 4.011.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.108 -714.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.100.108 -714.101
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -674.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -674.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
171.324 1.027.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
724.568 430.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
344.808.659 13.263.160
Alınan Faiz
0 596.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.336.509 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.086.957
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -1.023.916
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.786.427 -1.887.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-212.831 -1.887.694
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.175
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.656
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-32.573.596 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.043.068 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.043.068 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
307.642.655 8.860.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
307.642.655 8.860.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.894.712 5.547.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
325.537.367 14.408.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 327.852.696 17.894.663
Finansal Yatırımlar
7 32.573.596 0
Ticari Alacaklar
6.244.631 2.759.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.244.631 2.759.323
Diğer Alacaklar
939.894 568.030
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
874.938 559.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.956 8.835
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.134.903 406.659
ARA TOPLAM
368.745.720 21.628.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.745.720 21.628.675
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.238.309 1.364.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.121.326 5.424.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 275.778 322.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.220.878 619.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.856.291 7.731.297
TOPLAM VARLIKLAR
375.602.011 29.359.972
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.796.034 1.572.848
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.305.402 1.058.586
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 1.305.402 1.058.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
490.632 514.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
490.632 514.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 329.074 157.750
Diğer Borçlar
902.957 418.957
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 603.109 372.299
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 299.848 46.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
95.546.765 913.461
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.921.772 1.975.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.921.772 1.975.157
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.089.541 848.972
ARA TOPLAM
103.586.143 5.887.145
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.586.143 5.887.145
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.098.163 4.308.893
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.626.215 3.484.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.626.215 3.484.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
471.948 824.877
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
471.948 824.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
395.668 214.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 395.668 214.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.493.831 4.523.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.079.974 10.410.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
268.522.037 18.949.140
Ödenmiş Sermaye
13 18.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-280.009 164.596
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-280.009 164.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-280.009 164.596
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 545.990 97.515
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 238.554 1.717.536
Net Dönem Karı veya Zararı
250.017.502 8.969.493
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
268.522.037 18.949.140
TOPLAM KAYNAKLAR
375.602.011 29.359.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 467.971.412 37.600.563 377.789.189 16.742.798
Satışların Maliyeti
-57.968.964 -11.223.834 -31.361.603 -7.394.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.002.448 26.376.729 346.427.586 9.348.142
BRÜT KAR (ZARAR)
410.002.448 26.376.729 346.427.586 9.348.142
Genel Yönetim Giderleri
15 -53.399.404 -18.733.731 -30.327.926 -6.316.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.041.509 84.343 226.739 59.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.306.896 -8.024 -732.164 -2.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
356.337.657 7.719.317 315.594.235 3.089.453
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
356.337.657 7.719.317 315.594.235 3.089.453
Finansman Giderleri
-941.572 -370.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
355.396.085 7.719.317 315.223.531 3.089.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-105.378.583 -1.736.845 -95.791.557 -533.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-105.831.421 -2.224.888 -95.975.144 -756.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 452.838 488.043 183.587 223.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
250.017.502 5.982.472 219.431.974 2.556.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
250.017.502 5.982.472 219.431.974 2.556.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
250.017.502 5.982.472 219.431.974 2.556.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-444.605 149.880 -278.061 44.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-592.807 199.840 -370.748 59.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
148.202 -49.960 92.687 -14.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
148.202 -49.960 92.687 -14.981
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-444.605 149.880 -278.061 44.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.572.897 6.132.352 219.153.913 2.600.556
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
249.572.897 6.132.352 219.153.913 2.600.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212101


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: -0,76% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8682 Değişim: -0,02%
Düşük 28,7985 01.12.2023 Yüksek 28,8774
Açılış: 28,8732
31,4898 Değişim: -0,01%
Düşük 31,4247 01.12.2023 Yüksek 31,5091
Açılış: 31,492
1.889,57 Değişim: 0,00%
Düşük 1.887,59 01.12.2023 Yüksek 1.890,72
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.