" />

KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 19:11
KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.178 -286.343
Dönem Karı (Zararı)
1.968.639 -328.238
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.968.639 -328.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-164.053 64.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 183.453 123.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.596 42.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
143.596 42.861
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-406.040 -47.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -522.414 -134.663
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
116.374 87.052
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-85.062 -54.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.231.542 47.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.750.857 -92.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.750.857 -92.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.454 80.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-82.181 -274
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
402.649 30.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
402.649 30.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.296 -4.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.005 -21.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
217.000 55.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 50.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
217.000 4.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-426.956 -215.930
Alınan Faiz
522.589 129.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -14.547 -31.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-242.264 -168.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.847 0
Maddi T BENZERLERİ
4 4.510.963 1.713.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-781.741 781.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.064 3.064 3.064
Dönem Karı (Zararı)
-328.238 -328.238 -328.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 92.565 -2.876.034 1.968.639 7.185.170 7.185.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.512.568 1.751.125
Ticari Alacaklar
3.365.091 614.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.365.091 614.234
Diğer Alacaklar
223.660 36.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 223.660 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 51.668 25.429
Diğer Dönen Varlıklar
9 63.392 7.450
ARA TOPLAM
8.216.379 2.434.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.216.379 2.434.444
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 51.775 18.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.968.214 490.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 35.473 6.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.055.462 515.485
TOPLAM VARLIKLAR
10.271.841 2.949.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3, 7 495.600 143.908
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
385.690 143.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
385.690 143.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.910 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
109.910 0
Ticari Borçlar
5 477.364 74.715
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 477.364 74.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 69.924 11.628
Diğer Borçlar
5 147.881 36.876
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 75.063 7.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 72.818 29.235
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 66.885 39.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
66.885 39.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 287.042 70.043
ARA TOPLAM
1.544.696 376.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.544.696 376.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.495.954 412.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3, 7 1.417.798 412.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.417.798 412.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
78.156 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
78.156 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.021 29.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 46.021 29.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.541.975 442.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.086.671 818.625
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.185.170 2.131.304
Ödenmiş Sermaye
13 8.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.565 7.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.565 7.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.565 7.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.876.034 -2.549.987
Net Dönem Karı veya Zararı
1.968.639 -326.047
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.185.170 2.131.304
TOPLAM KAYNAKLAR
10.271.841 2.949.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 5.872.794 1.927.425 3.619.867 643.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.872.794 1.927.425 3.619.867 643.075
BRÜT KAR (ZARAR)
5.872.794 1.927.425 3.619.867 643.075
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.989.350 -2.308.113 -1.793.867 -617.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
86.162 55.091 85.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -967 1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 85.227 3.064 70.634 -1.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.227 3.064 70.634 -1.905
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.227 3.064 70.634 -1.905
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.053.866 -325.174 1.982.143 23.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.053.866 -325.174 1.982.143 23.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972622


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.136 Değişim: 0,65% Hacim : 8.880 Mio.TL Son veri saati : 10:06
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.140
Açılış: 11.110
33,0841 Değişim: 0,28%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0889
Açılış: 32,9927
36,0891 Değişim: 0,26%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0911
Açılış: 35,9959
2.587,62 Değişim: 0,69%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.589,33
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.