KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 16:44
KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913
Transferler
-1.731.592 1.731.592 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.089 1.089 1.089
Dönem Karı (Zararı)
-650.973 -650.973 -650.973
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 4.248 -1.768.246 -650.973 2.585.029 2.585.029
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Transferler
-781.741 781.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.355 7.355 7.355
Dönem Karı (Zararı)
-120.260 -120.260 -120.260
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.912 -2.549.987 -120.260 2.343.665 2.343.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-189.885 -904.991
Dönem Karı (Zararı)
-120.260 -650.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.812 -13.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 41.304 40.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.437 56.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.432 57.101
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.119 -110.478
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -52.472 -148.890
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.353 38.412
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.810 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.919 -322.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.818 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.818 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
79.305 -210.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.206 -5.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.012 -1.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.012 -1.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.631 4.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.930 -14.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.039 -95.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.182 -14.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-857 -80.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-143.367 -986.219
Alınan Faiz
41.243 146.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.563 -3.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-56.198 -61.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.885 -904.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.885 -904.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.999.597 3.481.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.809.712 2.576.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.821.269 1.999.929
Ticari Alacaklar
593.960 505.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 593.960 505.142
Diğer Alacaklar
29.698 112.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 29.698 112.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 75.064 68.877
Diğer Dönen Varlıklar
9 6.486 8.536
ARA TOPLAM
2.526.477 2.694.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.526.477 2.694.648
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 25.596 27.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 577.112 620.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 1.354 1.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.062 650.513
TOPLAM VARLIKLAR
3.130.539 3.345.161
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.686 122.393
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.686 122.393
Ticari Borçlar
5 17.465 34.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.465 34.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 14.736 16.367
Diğer Borçlar
415 31.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
415 31.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.822 38.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 79.822 38.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 64.119 64.977
ARA TOPLAM
262.243 308.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.243 308.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
504.056 553.149
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
504.056 553.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 504.056 553.149
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.575 27.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 20.575 27.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.631 580.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
786.874 888.591
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.343.665 2.456.570
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.912 6.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.912 6.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.912 6.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.549.987 -1.768.246
Net Dönem Karı veya Zararı
-120.260 -781.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.343.665 2.456.570
TOPLAM KAYNAKLAR
3.130.539 3.345.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 646.432 148.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
646.432 148.890
BRÜT KAR (ZARAR)
646.432 148.890
Genel Yönetim Giderleri
14 -819.622 -798.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.016 735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.086 -1.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-120.260 -650.973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-120.260 -650.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-120.260 -650.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.260 -650.973
DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.260 -650.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-120.260 -650.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.355 1.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.355 1.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.355 1.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.905 -649.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-112.905 -649.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841128


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,15% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4096 Değişim: 0,07%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4141
Açılış: 7,4046
8,9997 Değişim: 0,00%
Düşük 8,9885 26.01.2021 Yüksek 9,0052
Açılış: 8,9998
442,23 Değişim: 0,10%
Düşük 441,58 26.01.2021 Yüksek 442,47
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.