KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2020 - 18:19
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.04.2020
Genel Kurul Tarihi 29.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirket'in 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul ilanı 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Call to Ordinary GAM 2019.pdf - İlan Metni
EK: 5 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Proxy Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 29.04.2020 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ilişikte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.
Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.
Diğer taraftan, dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından T.C. Ticaret Bakanlığı'nca bir dizi tedbir açıklanmıştır.
Bu tedbirler çerçevesinde
• Elektronik Genel Kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla genel kurul toplantısına pay sahiplerinin fiziki katılımının asgari düzeyde tutulmasını teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir.
• T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bu tavsiyesi çerçevesinde, pay sahiplerimizin, Şirketimizin 2019 yılı Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak katılmak yerine, elektronik katılım için gerekli işlemleri tamamlayarak toplantıya elektronik ortamda katılmaları konusunda gerekli azami hassasiyeti göstermelerini önemle hatırlatırız.
2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif, Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına belirtilen gün ve saatte öncelikli olarak elektronik ortam üzerinden katılım sağlamaları saygı ile rica olunur.
Saygılarımızla,
Migros Ticaret A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.944 Değişim: 1,74% Hacim : 23.121 Mio.TL Son veri saati : 17:00
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.947
Açılış: 1.928
13,5429 Değişim: 0,27%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2757 Değişim: -0,17%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
802,57 Değişim: 0,26%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 803,72
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.