KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2023 - 18:19
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
101.856.407 50.053.890 41.721.863 21.819.125
Satışların Maliyeti
-77.805.054 -37.530.295 -31.723.742 -16.469.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.051.353 12.523.595 9.998.121 5.349.380
BRÜT KAR (ZARAR)
24.051.353 12.523.595 9.998.121 5.349.380
Genel Yönetim Giderleri
-1.643.037 -643.267 -686.686 -252.138
Pazarlama Giderleri
-16.913.316 -8.312.104 -6.864.295 -3.376.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
710.695 361.994 469.592 147.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.273.513 -1.609.694 -1.111.113 -688.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.932.182 2.320.524 1.805.619 1.179.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
302.737 77.534 14.611 -2.840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.725 -3.908 -3.981 -5
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.223.194 2.394.150 1.816.249 1.176.847
Finansman Gelirleri
2.170.858 475.742 937.853 227.867
Finansman Giderleri
-1.970.948 -1.094.219 -859.121 -387.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.423.104 1.775.673 1.894.981 1.016.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-157.592 -360.872 289.691 -204.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-458.052 -437.454 -190.904 -211.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
300.460 76.582 480.595 7.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.265.512 1.414.801 2.184.672 811.994
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.265.512 1.414.801 2.184.672 811.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.713 8.874 10.478 5.273
Ana Ortaklık Payları
4.233.799 1.405.927 2.174.194 806.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 23,38000000 7,77000000 12,01000000 4,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.412.324 5.151.870
Dönem Karı (Zararı)
4.265.512 1.414.801
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.265.512 1.414.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.487.517 3.534.466
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.500.040 848.801
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
181.757 99.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.612 10.853
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 162.420 85.684
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.725 3.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
357.679 387.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 516.004 349.048
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 65.346 38.805
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-223.671 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.541.343 1.798.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.284.133 -325.363
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 1.157.124 880.833
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
12 2.091.150 1.546.278
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
12 -422.798 -303.152
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 37.981 24.754
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.862 21.651
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 13.862 21.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 157.592 360.872
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-302.737 -7.602
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -302.737 -7.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.601.010 1.961.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.739 -383.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-354.739 -383.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.325.325 -1.221.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.325.325 -1.221.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.022.931 -4.205.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.071.117 7.592.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.071.117 7.592.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.232.888 179.838
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.232.888 179.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.354.039 6.910.878
Ödenen Faiz
-2.738.383 -1.602.170
Alınan Faiz
418.206 578.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.258.341 -89.942
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -300.408 -407.929
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-62.789 -237.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.225.999 -966.579
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-104.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.200 36.743
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.200 36.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.014.199 -898.822
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3,4 -3.014.199 -898.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-927.631 -1.028.048
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 912.250 708.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-960.741 -834.882
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -960.741 -834.882
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.363.990 -823.411
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.376 -2.726
Ödenen Temettüler
-464.278
Ödenen Faiz
-326.629 -400.392
Alınan Faiz
14 1.284.133 325.363
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.258.694 3.157.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-126.180 42.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.132.514 3.199.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.678.469 3.632.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.810.983 6.832.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.810.983 7.678.469
Finansal Yatırımlar
2.572 388.086
Vadeli Mevduatlar
2.572 388.086
Ticari Alacaklar
838.981 487.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.782 5.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
837.199 481.936
Diğer Alacaklar
1.367.963 62.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.367.963 62.041
Türev Araçlar
0 2.454
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.454
Stoklar
6 17.765.179 10.904.668
Peşin Ödenmiş Giderler
466.105 443.527
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
466.105 443.527
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 141.964
Diğer Dönen Varlıklar
54.127 14.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
54.127 14.844
ARA TOPLAM
35.305.910 20.123.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.305.910 20.123.315
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
990.061 602.846
Diğer Alacaklar
16.833 583.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.833 583.028
Türev Araçlar
0 3.031
Maddi Duran Varlıklar
3 8.670.930 6.965.964
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 6.401.850 4.287.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.791.249 2.570.374
Şerefiye
2.341.178 2.341.178
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 450.071 229.196
Peşin Ödenmiş Giderler
425.342 125.606
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
425.342 125.606
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.392.387 1.162.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.688.652 16.300.553
TOPLAM VARLIKLAR
55.994.562 36.423.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
852.764 408.635
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
852.764 408.635
Banka Kredileri
7 852.764 408.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.265.711 2.034.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.265.711 2.034.406
Banka Kredileri
7 696.844 825.390
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.568.867 1.209.016
Ticari Borçlar
33.463.727 21.039.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 1.768.384 714.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.695.343 20.325.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.787.977 752.207
Diğer Borçlar
254.328 357.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
254.328 357.960
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
575.010 342.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
575.010 342.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 292.338 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
873.796 1.037.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 624.784 572.201
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 249.012 464.910
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.222 37.858
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.222 37.858
ARA TOPLAM
40.375.873 26.010.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.375.873 26.010.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.580.378 5.012.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.580.378 5.012.249
Banka Kredileri
7 1.158.033 1.406.748
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.422.345 3.605.501
Diğer Borçlar
40.437 32.234
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
40.437 32.234
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
306.698 67
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
306.698 67
Uzun Vadeli Karşılıklar
484.370 1.279.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 484.370 1.279.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.411.883 6.323.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.787.756 32.334.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.019.573 4.045.688
Ödenmiş Sermaye
17 181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
638.403 1.044.536
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
638.403 1.044.536
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışlar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.824 Değişim: -1,14% Hacim : 68.980 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9819 Değişim: -0,01%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,1929 Değişim: -0,07%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.853,53 Değişim: -0,70%
Düşük 1.852,62 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.