KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:41
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,12 21.107.907 17.194.551 7.695.353 6.463.736
Satışların Maliyeti
3,12 -15.584.935 -12.504.457 -5.716.534 -4.691.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.522.972 4.690.094 1.978.819 1.772.233
BRÜT KAR (ZARAR)
5.522.972 4.690.094 1.978.819 1.772.233
Genel Yönetim Giderleri
13 -253.338 -214.017 -81.496 -68.716
Pazarlama Giderleri
13 -4.273.957 -3.421.247 -1.497.288 -1.237.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 182.417 260.733 79.028 77.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -399.013 -618.765 -151.289 -195.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
779.081 696.798 327.774 347.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 46.818 20.877 45.099 5.758
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -3.842 -6.289 -656 341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
822.057 711.386 372.217 353.831
Finansman Gelirleri
16 274.862 11.032 168.329 -7.944
Finansman Giderleri
17 -1.296.830 -893.668 -474.406 -132.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-199.911 -171.250 66.140 213.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-81.740 -31.148 -57.110 -34.750
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -131.188 -8.028 -53.759 -6.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 49.448 -23.120 -3.351 -27.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-281.651 -202.398 9.030 178.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
-281.651 -202.398 9.030 178.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 77 15 4
Ana Ortaklık Payları
21 -281.685 -202.475 9.015 178.884
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -1,56000000 -1,12000000 0,05000000 0,99000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.488.307 1.817.258
Dönem Karı (Zararı)
-281.651 -202.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.219.725 1.969.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 613.904 637.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.399 35.073
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.913 11.436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.644 21.263
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.842 2.374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.321 104.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 99.510 91.464
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.811 12.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
872.921 1.053.449
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -60.034 -68.680
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 642.090 704.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 366.036 569.990
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 -75.171 -152.250
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9 561.029 93.753
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.771 31.363
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.771 31.363
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 81.740 31.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.818 -16.962
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -46.818 -16.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
947.414 518.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.678 -58.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.770 61.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-416.178 -298.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.060.506 783.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
503.534 29.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.885.488 2.285.785
Ödenen Faiz
-376.268 -617.847
Alınan Faiz
132.072 213.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -34.872 -37.403
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -9.884 -14.072
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-108.229 -12.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
502.062 3.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
769.911 211.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-267.849 -207.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.064.893 -1.294.611
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.139.040 570.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.302.983 -934.118
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-548.835 -560.337
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.448 -43.669
Ödenen Faiz
-337.472 -334.747
Alınan Faiz
16 3.805 8.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
925.476 526.366
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.149 3.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
926.625 530.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.328.309 1.750.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.254.934 2.280.736


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.254.934 2.328.309
Finansal Yatırımlar
12.165 19.714
Ticari Alacaklar
201.447 126.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 319 749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
201.128 125.605
Diğer Alacaklar
35.844 35.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.844 35.709
Stoklar
8 3.064.983 2.666.449
Peşin Ödenmiş Giderler
176.296 82.734
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 11.755
Diğer Dönen Varlıklar
6.647 5.899
ARA TOPLAM
6.752.316 5.276.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.752.316 5.276.923
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.815 4.415
Diğer Alacaklar
5.448 5.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.448 5.265
Türev Araçlar
8.089 0
Maddi Duran Varlıklar
5 3.012.715 3.736.238
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.753.137 2.954.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.424.096 2.445.825
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 171.104 192.833
Peşin Ödenmiş Giderler
95.678 38.041
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 75.267 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.385.245 9.183.952
TOPLAM VARLIKLAR
15.137.561 14.460.875
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.191 281.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.191 281.603
Banka Kredileri
9 851.191 281.603
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
671.522 911.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
671.522 911.279
Banka Kredileri
9 447.985 681.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
223.537 230.028
Ticari Borçlar
6.742.127 5.743.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 332.461 255.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.409.666 5.488.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
360.560 148.609
Diğer Borçlar
363.848 133.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
363.848 133.660
Türev Araçlar
12.987 1.803
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.525 94.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 12.320 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
259.763 224.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 157.539 139.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 102.224 85.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.846 3.681
ARA TOPLAM
9.401.689 7.544.018
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.401.689 7.544.018
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.365.503 6.328.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.365.503 6.328.337
Banka Kredileri
9 2.511.766 3.440.185
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.853.737 2.888.152
Diğer Borçlar
18.750 13.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.750 13.026
Türev Araçlar
0 26.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.253 3.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
250.968 204.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 250.968 204.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 18.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.637.474 6.593.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.039.163 14.138.007
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.954 321.203
Ödenmiş Sermaye
181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.298 637.922
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
408.298 637.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
422.513 652.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.215 -14.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.775 176.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
245.775 176.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
111.249 23.771
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-465.011 -101.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-281.685 -492.112
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.444 1.665
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.398 322.868
TOPLAM KAYNAKLAR
15.137.561 14.460.875


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Transferler
-152.844 -152.844 14.380 -697.094 835.558 138.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.003 19.003 4.299 4.299 -202.475 -202.475 -179.173 -702 -179.875
Dönem Karı (Zararı)
-202.475 -202.475 -202.475 77 -202.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.003 19.003 4.299 4.299 23.302 -779 22.523
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 553.436 -9.265 544.171 136.970 136.970 23.771 -365 -126.034 -202.475 -328.509 453.731 1.484 455.215
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868
Transferler
-216.387 -216.387 87.478 -363.203 492.112 128.909 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.237 -13.237 69.673 69.673 -281.685 -281.685 -225.249 779 -224.470
Dönem Karı (Zararı)
-281.685 -281.685 -281.685 34 -281.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.237 -13.237 69.673 69.673 56.436 745 57.181
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 422.513 -14.215 408.298 245.775 245.775 111.249 -365 -465.011 -281.685 -746.696 95.954 2.444 98.398


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-281.651 -202.398 9.030 178.888
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.237 19.003 1.071 19.003
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-62.490 19.003 -110 19.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.253 0 1.181 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
49.253 0 1.181 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
70.418 3.520 35.765 -8.113
Yabancı Para Çevrim Farkları
70.418 3.520 35.765 -8.113
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.181 22.523 36.836 10.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-224.470 -179.875 45.866 189.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
779 -702 392 -187
Ana Ortaklık Payları
-225.249 -179.173 45.474 189.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886853


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.989 Değişim: 0,49% Hacim : 17.404 Mio.TL Son veri saati : 12:53
Düşük 1.962 19.01.2022 Yüksek 2.005
Açılış: 1.979
13,5847 Değişim: 0,41%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,4118 Değişim: 0,62%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,4556
Açılış: 15,3172
793,13 Değişim: 0,46%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 794,94
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.