KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 - 20:29
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,12 13.412.554 10.730.815 6.979.760 5.808.145
Satışların Maliyeti
3,12 -9.868.401 -7.812.954 -5.157.259 -4.246.066
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.544.153 2.917.861 1.822.501 1.562.079
BRÜT KAR (ZARAR)
3.544.153 2.917.861 1.822.501 1.562.079
Genel Yönetim Giderleri
13 -171.842 -145.301 -85.411 -69.507
Pazarlama Giderleri
13 -2.776.669 -2.183.516 -1.449.456 -1.145.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 103.389 183.467 35.352 96.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -247.724 -423.445 -109.161 -237.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
451.307 349.066 213.825 206.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 12.267 15.119 11.189 13.763
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -13.734 -6.630 -11.187 -546
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
449.840 357.555 213.827 219.822
Finansman Gelirleri
16 13.379 18.976 7.123 3.564
Finansman Giderleri
17 -729.270 -761.419 -340.984 -386.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-266.051 -384.888 -120.034 -162.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.630 3.602 -34.376 12.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -77.429 -1.239 -44.575 -547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 52.799 4.841 10.199 12.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-290.681 -381.286 -154.410 -150.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
-290.681 -381.286 -154.410 -150.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 73 -5 35
Ana Ortaklık Payları
21 -290.700 -381.359 -154.405 -150.505
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -1,61000000 -2,11000000 -0,85000000 -0,83000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.545.855 938.609
Dönem Karı (Zararı)
-290.681 -381.286
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.486.227 1.500.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 404.364 419.433
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.079 22.593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.389 7.636
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.504 12.674
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.186 2.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.216 83.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 95.632 75.031
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.584 8.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
589.636 713.569
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -28.809 -40.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 435.432 469.847
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 224.194 389.047
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 -41.181 -104.517
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9 323.961 272.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.060 2.960
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.060 2.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 24.630 -3.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.719 -10.772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.719 -10.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
579.735 164.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.124 -82.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.739 -6.043
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-378.673 -290.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
624.785 364.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
454.486 179.041
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.775.281 1.283.460
Ödenen Faiz
-222.586 -439.884
Alınan Faiz
71.329 140.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -23.212 -26.069
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -5.793 -10.893
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.164 -8.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
355.698 56.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
523.419 186.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.721 -130.012
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.243.255 -602.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.139.040 570.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.793.652 -568.429
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-371.943 -365.885
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.630 -45.537
Ödenen Faiz
-211.100 -198.685
Alınan Faiz
16 2.030 5.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
658.298 392.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.606 -3.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
656.692 388.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.328.309 1.750.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.985.001 2.139.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.985.001 2.328.309
Finansal Yatırımlar
6.462 19.714
Ticari Alacaklar
154.720 126.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 844 749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
153.876 125.605
Diğer Alacaklar
39.042 35.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.042 35.709
Stoklar
8 3.020.618 2.666.449
Peşin Ödenmiş Giderler
128.810 82.734
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 11.755
Diğer Dönen Varlıklar
6.275 5.899
ARA TOPLAM
6.340.928 5.276.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.340.928 5.276.923
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.415 4.415
Diğer Alacaklar
5.372 5.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.372 5.265
Maddi Duran Varlıklar
5 3.187.505 3.736.238
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.960.756 2.954.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.425.724 2.445.825
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 172.732 192.833
Peşin Ödenmiş Giderler
86.903 38.041
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 77.725 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.748.400 9.183.952
TOPLAM VARLIKLAR
15.089.328 14.460.875
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
919.695 281.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
919.695 281.603
Banka Kredileri
9 919.695 281.603
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
611.209 911.279
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
611.209 911.279
Banka Kredileri
9 387.777 681.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
223.432 230.028
Ticari Borçlar
6.319.921 5.743.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 275.179 255.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.044.742 5.488.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
333.235 148.609
Diğer Borçlar
345.502 133.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
345.502 133.660
Türev Araçlar
18.625 1.803
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
135.025 94.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 17.690 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
270.206 224.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 169.510 139.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 100.696 85.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.852 3.681
ARA TOPLAM
8.975.960 7.544.018
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.975.960 7.544.018
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.784.440 6.328.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.784.440 6.328.337
Banka Kredileri
9 2.774.989 3.440.185
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.009.451 2.888.152
Diğer Borçlar
14.135 13.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.135 13.026
Türev Araçlar
12.922 26.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.560 3.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
246.779 204.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 246.779 204.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 18.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.060.836 6.593.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.036.796 14.138.007
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.480 321.203
Ödenmiş Sermaye
181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
436.709 637.922
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
436.709 637.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
450.924 652.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.215 -14.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
210.387 176.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
210.387 176.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
111.249 23.771
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-494.493 -101.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-290.700 -492.112
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.052 1.665
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.532 322.868
TOPLAM KAYNAKLAR
15.089.328 14.460.875


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Transferler
-128.043 -128.043 14.380 -721.895 835.558 113.663 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 12.320 12.320 -381.359 -381.359 -369.039 -614 -369.653
Dönem Karı (Zararı)
-381.359 -381.359 -381.359 73 -381.286
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 12.320 12.320 12.320 -687 11.633
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 559.234 -9.265 549.969 144.991 144.991 23.771 -365 -150.835 -381.359 -532.194 263.865 1.572 265.437
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868
Transferler
-186.905 -186.905 87.478 -392.685 492.112 99.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.308 -14.308 34.285 34.285 -290.700 -290.700 -270.723 387 -270.336
Dönem Karı (Zararı)
-290.700 -290.700 -290.700 19 -290.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.308 -14.308 34.285 34.285 19.977 368 20.345
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 450.924 -14.215 436.709 210.387 210.387 111.249 -365 -494.493 -290.700 -785.193 50.480 2.052 52.532


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-290.681 -381.286 -154.410 -150.470
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.308 0 31.681 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-62.380 0 -3.458 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.072 0 35.139 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
48.072 0 35.139 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.653 11.633 13.394 4.592
Yabancı Para Çevrim Farkları
34.653 11.633 13.394 4.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.345 11.633 45.075 4.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-270.336 -369.653 -109.335 -145.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
387 -515 111 0
Ana Ortaklık Payları
-270.723 -369.138 -109.446 -145.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868196


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.017 Değişim: 0,64% Hacim : 2.625 Mio.TL Son veri saati : 10:08
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.018
Açılış: 2.010
13,7365 Değişim: 0,36%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7442
Açılış: 13,6873
15,5789 Değişim: 0,19%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5958
Açılış: 15,5498
785,71 Değişim: 0,11%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 789,00
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.