KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 22:27
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,19 23.191.364 18.717.358
Satışların Maliyeti
3,19 -16.986.111 -13.836.817
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.205.253 4.880.541
BRÜT KAR (ZARAR)
6.205.253 4.880.541
Genel Yönetim Giderleri
20 -284.151 -269.586
Pazarlama Giderleri
20 -4.599.972 -3.762.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 308.796 275.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -825.168 -683.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
804.758 441.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 27.748 6.947
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -57.917 -143.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
774.589 304.258
Finansman Gelirleri
23 15.866 58.018
Finansman Giderleri
24 -1.257.985 -1.409.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-467.530 -1.047.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.440 211.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.122 -32.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -21.318 244.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-491.970 -835.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
-491.970 -835.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
142 121
Ana Ortaklık Payları
28 -492.112 -835.558
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -2,72000000 -4,61000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.164.935 1.190.961
Dönem Karı (Zararı)
-491.970 -835.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.760.591 2.071.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 805.960 295.083
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
66.569 132.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.405 8.262
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 25.664 -13.250
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 29.500 130.149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.185
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.203 117.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 122.510 85.164
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 17.693 32.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.385.890 729.130
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 -81.670 -75.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 883.935 340.495
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 766.880 615.641
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -183.255 -151.180
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
299.404 938.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37.456 72.187
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 37.456 72.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 24.440 -211.830
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
669 -502
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 669 -502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
476.066 555.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.650 -32.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.666 -44.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-443.061 -327.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
854.011 909.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.100 50.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.744.687 1.791.996
Ödenen Faiz
-746.017 -657.091
Alınan Faiz
254.076 220.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -53.154 -46.173
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -19.064 -11.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.593 -106.548
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
128.773 -315.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
469.634 172.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-340.861 -487.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.720.562 -740.172
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
26 0 -125.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 770.200 320.375
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -1.257.980 -625.449
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-705.131 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-81.234 -282
Ödenen Faiz
-456.271 -316.147
Alınan Faiz
23 9.854 6.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
573.146 135.404
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.647 -2.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
577.793 133.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.750.516 1.617.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.328.309 1.750.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.328.309 1.750.516
Finansal Yatırımlar
5 19.714 18.450
Ticari Alacaklar
6 126.354 121.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 749 746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
125.605 120.368
Diğer Alacaklar
7 35.709 27.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 35.709 27.584
Stoklar
8 2.666.449 2.249.052
Peşin Ödenmiş Giderler
9 82.734 71.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 11.755 49.477
Diğer Dönen Varlıklar
5.899 10.382
ARA TOPLAM
5.276.923 4.298.472
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 0 175.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.276.923 4.474.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.415 1.165
Diğer Alacaklar
7 5.265 5.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.265 5.480
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 0 32.325
Maddi Duran Varlıklar
11 3.736.238 3.863.042
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.954.168 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.445.825 2.479.242
Şerefiye
13 2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 192.833 226.250
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.041 27.581
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 1.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.183.952 6.410.600
TOPLAM VARLIKLAR
14.460.875 10.884.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
511.631 522.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
511.631 522.435
Banka Kredileri
16 281.603 522.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 230.028 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 681.251 706.655
Ticari Borçlar
6 5.743.794 4.866.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 255.588 213.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.488.206 4.652.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 148.609 131.949
Diğer Borçlar
7 133.660 126.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 133.660 126.474
Türev Araçlar
1.803 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 94.984 107.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
224.605 207.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 139.366 122.848
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 85.239 84.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.681 5.724
ARA TOPLAM
7.544.018 6.674.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.544.018 6.674.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.328.337 3.341.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.328.337 3.341.007
Banka Kredileri
16 3.440.185 3.341.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 2.888.152 0
Diğer Borçlar
13.026 11.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.026 11.903
Türev Araçlar
26.314 71.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.196 4.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
204.503 145.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 204.503 145.477
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 18.613 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.593.989 3.574.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.138.007 10.249.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.203 632.904
Ödenmiş Sermaye
26 181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
26 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
637.922 678.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
637.922 678.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
652.137 687.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.215 -9.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
176.102 132.671
Yabancı Para Çevrim Farkları
176.102 132.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.771 9.391
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-101.808 571.060
Net Dönem Karı veya Zararı
-492.112 -835.558
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.665 2.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.868 635.090
TOPLAM KAYNAKLAR
14.460.875 10.884.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 0 743.700 -8.684 735.016 45.311 45.311 0 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Transferler
3.024 -5.238 -37.246 -37.246 9.391 598.576 -512.706 85.870 55.801 -55.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.177 -581 -19.758 87.360 87.360 -835.558 -835.558 -767.956 1.333 -766.623
Dönem Karı (Zararı)
-835.558 -835.558 -835.558 121 -835.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.177 -581 -19.758 87.360 87.360 67.602 1.212 68.814
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-125.435 -125.435 -125.435
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Transferler
-177.070 -177.070 14.380 -672.868 835.558 162.690 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
141.930 -4.950 136.980 43.431 43.431 -492.112 -492.112 -311.701 -521 -312.222
Dönem Karı (Zararı)
-492.112 -492.112 -492.112 142 -491.970
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
141.930 -4.950 136.980 43.431 43.431 180.411 -663 179.748
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-491.970 -835.437
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
136.980 -19.661
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
145.489 -24.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.188 -726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.321 5.546
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.559 5.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.238 145
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
42.768 88.475
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.768 88.475
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.748 68.814
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-312.222 -766.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-521 1.333
Ana Ortaklık Payları
-311.701 -767.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823730


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: -0,43% Hacim : 5.057 Mio.TL Son veri saati : 12:26
Düşük 1.422 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,6343 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,6540
Açılış: 8,6158
10,3374 Değişim: -0,04%
Düşük 10,3070 17.06.2021 Yüksek 10,3908
Açılış: 10,3419
501,87 Değişim: -0,03%
Düşük 500,62 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.