KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 - 18:32
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,12 17.194.551 13.793.931 6.463.736 5.330.549
Satışların Maliyeti
3,12 -12.504.457 -10.240.489 -4.691.503 -3.943.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.690.094 3.553.442 1.772.233 1.386.955
BRÜT KAR (ZARAR)
4.690.094 3.553.442 1.772.233 1.386.955
Genel Yönetim Giderleri
13 -214.017 -193.933 -68.716 -64.920
Pazarlama Giderleri
13 -3.421.247 -2.791.364 -1.237.731 -1.026.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 260.733 167.305 77.266 87.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -618.765 -449.518 -195.320 -215.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
696.798 285.932 347.732 167.293
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 20.877 4.749 5.758 477
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -6.289 -20.032 341 -15.960
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
711.386 270.649 353.831 151.810
Finansman Gelirleri
16 11.032 111.199 -7.944 71.681
Finansman Giderleri
17 -893.668 -1.795.993 -132.249 -1.124.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-171.250 -1.414.145 213.638 -901.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.148 207.623 -34.750 234.433
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.028 -31.202 -6.789 6.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -23.120 238.825 -27.961 227.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.398 -1.206.522 178.888 -666.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.398 -1.206.522 178.888 -666.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77 87 4 3.380
Ana Ortaklık Payları
21 -202.475 -1.206.609 178.884 -670.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning / (Loss) per Share -1,12000000 -6,66000000 0,99000000 -3,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.817.258 1.188.436
Dönem Karı (Zararı)
-202.398 -1.206.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.969.591 2.138.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 637.357 219.857
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.073 30.685
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.436 4.887
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.263 8.538
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.374 17.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.410 103.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 91.464 79.391
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.946 23.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.053.449 494.625
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-68.680 -56.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
704.389 254.521
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 569.990 400.743
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
31.363 -7.213
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31.363 -7.213
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 31.148 -207.623
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.962 -1.977
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -16.962 -1.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
518.592 683.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.011 -42.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.703 18.037
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-298.063 -58.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
783.844 778.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.119 -13.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.285.785 1.615.581
Ödenen Faiz
-617.847 -437.475
Alınan Faiz
213.354 157.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -37.403 -32.982
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -14.072 -8.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.559 -105.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.719 -319.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.389 50.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.670 -369.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.294.611 -618.219
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -125.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 570.200 273.840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -934.118 -575.109
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-560.337 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-43.669 -282
Ödenen Faiz
-334.747 -194.326
Alınan Faiz
16 8.060 3.093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.366 251.008
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.854 -14.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
530.220 236.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.750.516 1.617.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.280.736 1.853.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.280.736 1.750.516
Finansal Yatırımlar
1.263 18.450
Ticari Alacaklar
167.205 121.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 329 746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
166.876 120.368
Diğer Alacaklar
68.450 27.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.450 27.584
Stoklar
8 2.525.852 2.249.052
Peşin Ödenmiş Giderler
74.529 71.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.524 49.477
Diğer Dönen Varlıklar
5.022 10.382
ARA TOPLAM
5.126.581 4.298.472
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 175.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.126.581 4.474.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165
Diğer Alacaklar
5.516 5.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.516 5.480
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4 32.325 32.325
Maddi Duran Varlıklar
5 3.773.291 3.863.042
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.010.267 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.450.645 2.479.242
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 197.653 226.250
Peşin Ödenmiş Giderler
15.349 27.581
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 1.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.288.558 6.410.600
TOPLAM VARLIKLAR
14.415.139 10.884.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.141 522.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.141 522.435
Banka Kredileri
9 403.238 522.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
407.903 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 416.118 706.655
Ticari Borçlar
5.583.734 4.866.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 304.436 213.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.279.298 4.652.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
175.613 131.949
Diğer Borçlar
93.180 126.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
93.180 126.474
Türev Araçlar
33.201 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
97.301 107.468
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
234.264 207.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 141.657 122.848
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 92.607 84.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.258 5.724
ARA TOPLAM
7.447.810 6.674.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.447.810 6.674.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.287.904 3.341.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.287.904 3.341.007
Banka Kredileri
9 3.517.566 3.341.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.770.338 0
Diğer Borçlar
12.516 11.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.516 11.903
Türev Araçlar
26.387 71.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.527 4.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
180.729 145.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 180.729 145.477
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.051 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.512.114 3.574.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.959.924 10.249.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.731 632.904
Ödenmiş Sermaye
181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
681.141 810.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
544.171 678.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
553.436 687.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.265 -9.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
136.970 132.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.771 9.391
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-126.034 571.060
Net Dönem Karı veya Zararı
-202.475 -835.558
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.484 2.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
455.215 635.090
TOPLAM KAYNAKLAR
14.415.139 10.884.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 735.016 735.016 45.311 45.311 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Transferler
3.024 -5.238 3.681 3.681 0 9.391 557.419 -512.706 44.713 55.571 -55.571 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.383 -10.383 60.912 60.912 -1.206.609 -1.206.609 -1.156.080 689 -1.155.391
Dönem Karı (Zararı)
-1.206.609 -1.206.609 -1.206.609 87 -1.206.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.383 -10.383 60.912 60.912 50.529 602 51.131
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-125.435 -125.435 -125.435
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 728.314 728.314 106.223 106.223 9.391 -365 529.903 -1.206.609 -676.706 244.550 1.772 246.322
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 678.012 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Transferler
14.380 -697.094 835.558 138.464
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.003 19.003 4.299 4.299 -202.475 -202.475 -179.173 -702 -179.875
Dönem Karı (Zararı)
-202.475 -202.475 -202.475 77 -202.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.003 19.003 4.299 4.299 23.302 -779 22.523
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 544.171 544.171 136.970 136.970 23.771 -365 -126.034 -202.475 -328.509 453.731 1.484 455.215


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.398 -1.206.522 178.888 -666.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.003 -10.383 19.003 -10.383
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.003 -5.798 19.003 -5.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.403 Değişim: -0,68% Hacim : 30.437 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 2.392 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5691 Değişim: 0,59%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2044 Değişim: 0,56%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
908,14 Değişim: 0,70%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.