KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:10
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,11 8.463.382 7.036.942 4.523.246 3.923.307
Satışların Maliyeti
3,11,12 -6.125.373 -5.205.084 -3.262.321 -2.908.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.338.009 1.831.858 1.260.925 1.014.529
BRÜT KAR (ZARAR)
2.338.009 1.831.858 1.260.925 1.014.529
Genel Yönetim Giderleri
12 -262.995 -266.169 -131.853 -157.977
Pazarlama Giderleri
12 -1.791.744 -1.400.974 -960.342 -767.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 79.388 58.408 42.682 35.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -233.677 -170.347 -137.309 -103.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.981 52.776 74.103 21.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.272 1.071.105 4.029 1.531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -4.072 -5.907 -510 -4.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.181 1.117.974 77.622 18.812
Finansman Gelirleri
15 39.518 27.041 19.493 10.345
Finansman Giderleri
16 -671.106 -347.222 -368.062 -145.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-502.407 797.793 -270.947 -116.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.085 -11.181 -19.902 -3.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -37.868 -12.028 -22.568 -11.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 8.783 847 2.666 7.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-531.492 786.612 -290.849 -119.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
-531.492 786.612 -290.849 -119.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.293 -2.880 -1.074 -1.899
Ana Ortaklık Payları
-528.199 789.492 -289.775 -117.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) / Earning / (Loss) per Share (TRY) -2,97000000 4,43000000 -1,63000000 -0,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.138 -365 -844.730 -300.157 -1.144.887 191.793 820 192.613
Transferler
-678.233 -439.138 817.214 300.157 1.117.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
663 663 10.481 10.481 789.492 789.492 800.636 -2.823 797.813
Dönem Karı (Zararı)
789.492 789.492 789.492 -2.880 786.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
663 663 10.481 10.481 11.144 57 11.201
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.239 58.239
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 -8.517 -8.517 33.993 33.993 -365 -27.516 789.492 761.976 992.429 56.236 1.048.665
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 735.016 735.016 45.311 45.311 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Transferler
-4.149 -4.149 516.855 -512.706 4.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.895 20.895 -528.199 -528.199 -507.304 -3.096 -510.400
Dönem Karı (Zararı)
-528.199 -528.199 -528.199 -3.293 -531.492
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.895 20.895 20.895 197 21.092
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 730.867 730.867 66.206 66.206 -365 489.339 -528.199 -38.860 963.190 53.558 1.016.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
433.595 335.873
Dönem Karı (Zararı)
-531.492 786.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.033.781 -416.675
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 141.837 126.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.278 37.684
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.373 2.074
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.405 30.567
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.500 5.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.692 69.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.645 60.809
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 14.047 9.333
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -867
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -1.069.864
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
276.571 206.080
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 -25.597 -19.969
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 145.896 122.770
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 205.307 131.530
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -49.035 -28.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 502.006 201.893
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 675
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 12 675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 29.085 11.181
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.700 -377
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.700 -377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
163.856 112.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.027 -21.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.809 -10.309
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-130.433 -376.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.557 481.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.432 40.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
666.145 482.936
Ödenen Faiz
-227.343 -142.353
Alınan Faiz
73.504 45.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -21.109 -15.984
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -7.071 -9.218
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.531 -24.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.391 -204.519
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -104.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5,14 50.726 5.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4,5,6 -271.117 -154.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 49.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-480.100 -16.138
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.268 94.391
Kredilerden Nakit Girişleri
8 101.268 94.391
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-427.340 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -427.340 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -222
Ödenen Faiz
-156.268 -113.372
Alınan Faiz
15 2.240 3.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.896 115.216
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.963 2.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-272.859 117.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.380 1.155.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.344.521 1.273.887


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-531.492 786.612 -290.849 -119.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 663 0 663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 663 0 663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.092 10.538 19.076 3.071
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.092 10.538 19.076 3.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.092 11.201 19.076 3.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-510.400 797.813 -271.773 -115.687
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.096 -2.823 -884 -1.788
Ana Ortaklık Payları
-507.304 800.636 -270.889 -113.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.344.521 1.617.380
Finansal Yatırımlar
14.834 10.596
Ticari Alacaklar
125.451 96.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 565 713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.886 96.197
Diğer Alacaklar
45.239 42.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.239 42.512
Stoklar
7 2.036.274 1.908.246
Peşin Ödenmiş Giderler
49.480 50.673
Diğer Dönen Varlıklar
7.215 5.890
ARA TOPLAM
3.623.014 3.732.207
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 44.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.623.014 3.776.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165
Diğer Alacaklar
4.258 3.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.258 3.596
Türev Araçlar
0 10
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4 369.433 342.731
Maddi Duran Varlıklar
5 3.820.640 3.740.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.457.107 2.413.679
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 204.115 160.687
Peşin Ödenmiş Giderler
32.133 24.931
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.684.736 6.526.400
TOPLAM VARLIKLAR
10.307.750 10.302.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 681.907 569.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 286.011 468.718
Ticari Borçlar
4.308.619 3.954.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 198.953 182.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.109.666 3.771.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
132.140 136.212
Diğer Borçlar
89.063 135.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.063 135.349
Ertelenmiş Gelirler
55.294 47.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 15.832 25.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
201.894 173.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 130.811 110.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 71.083 63.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.554 4.838
ARA TOPLAM
5.778.314 5.516.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.778.314 5.516.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.110.118 2.874.437
Diğer Borçlar
11.127 8.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.127 8.778
Ertelenmiş Gelirler
1.604 2.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.604 2.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
142.333 117.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 142.333 117.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 247.506 255.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.512.688 3.259.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.291.002 8.775.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 963.190 1.470.494
Ödenmiş Sermaye
178.030 178.030
Birleşme Denkleştirme Hesabı
27.312 27.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
730.867 735.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
730.867 735.016
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
739.551 743.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.684 -8.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.206 45.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.206 45.311
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
489.339 -27.516
Net Dönem Karı veya Zararı
-528.199 512.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.558 56.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.016.748 1.527.148
TOPLAM KAYNAKLAR
10.307.750 10.302.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4620 Değişim: -0,33%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2479 Değişim: -0,35%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
796,78 Değişim: -0,46%
Düşük 795,76 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.