KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2022 - 20:41
KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.615.585 57.581 6.673.166 6.673.166
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 57.581 57.581 57.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.615.585 6.615.585 6.615.585
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
832.642 832.642 832.642
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Diğer Düzeltmeler
152.607 152.607 152.607
Transferler
57.581 -57.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.460 -17.805.710 -17.827.170 -55.311 -17.882.481
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -17.805.710 -17.805.710 -53.849 -17.859.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.460 -21.460 -1.462 -22.922
Sermaye Arttırımı
36.000.000 36.000.000 100.000 36.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 54.000.000 988.386 6.613.253 41.631 -13.473.584 -17.805.710 30.363.976 44.689 30.408.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.733.702 5.144.154
Dönem Karı (Zararı)
-17.859.559 57.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.859.559 57.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.443.467 5.177.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 3.571.179 2.503.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.780 -483.046
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 5.780 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 0 -483.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.230 31.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 25.617 32.228
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 1.613 -609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.081.964 1.755.342
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 3.105.780 1.762.774
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -23.816 -8.257
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 0 825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 165.094 1.444.205
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -407.780 -73.874
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -407.780 -73.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.522.759 1.671.385
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.996.509 -2.996.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.229.482 864.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 1.324.860 631.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -95.378 233.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -948.917 9.865
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -948.917 9.865
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -23.521.268 2.257.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -9.608.050 2.178.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 181.098 -255.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 181.098 -255.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 175.675 -57.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 9.919.896 -529.479
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 10.265.338 -3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -345.442 -525.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -2.947.184 201.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -2.947.184 201.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.938.851 6.906.928
Ödenen Faiz
-3.105.780 -1.762.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-689.071 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.325.719 -52.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 537.222
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
537.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -12.685.719 -589.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -12.309.885 -589.658
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -375.834 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-640.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.183.604 3.247.954
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not.27 -1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.183.604 2.359.289
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 18.183.604 2.359.289
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
56.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.124.183 8.339.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.124.183 8.339.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 14.073.210 5.733.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.197.393 14.073.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 17.197.393 14.073.210
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 2.996.509
Ticari Alacaklar
Not.10 1.296.596 2.508.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 392.015 1.324.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 904.581 1.183.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 947.190 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 947.190 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 23.521.268
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 10.225.885 709.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 10.225.885 709.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 3.105.584 13.026
ARA TOPLAM
56.293.916 20.300.695
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.293.916 20.300.695
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 41.420 39.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 41.420 39.693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 1.171.744 531.744
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 32.305.170 23.183.405
Kullanım Hakkı Varlıkları
881.426 817.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.936.631 1.839.313
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.936.631 1.839.313
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 196.450 104.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 196.450 104.377
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.532.841 26.516.218
TOPLAM VARLIKLAR
92.826.757 46.816.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 65.914 43.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 65.914 43.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 65.914 43.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 10.162.318 5.586.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 10.162.318 5.586.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 10.162.318 5.586.749
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 252.688 71.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 252.688 71.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 121.816 21.655
Diğer Borçlar
Not.11 10.554.852 634.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 10.265.338 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 289.514 634.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 689.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 7.733 6.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 7.733 6.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
21.165.321 7.053.900
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.165.321 7.053.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 39.969.749 26.383.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.969.749 26.383.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.969.749 26.383.869
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 126.138 73.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 126.138 73.697
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.156.884 1.266.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.252.771 27.724.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.418.092 34.778.373
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 30.363.976 12.038.540
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
988.386 835.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.613.253 6.634.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.613.253 6.634.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.627.431 6.627.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.178 7.282
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.473.584 -13.531.164
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.805.710 57.581
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.408.665 12.038.540
TOPLAM KAYNAKLAR
92.826.757 46.816.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 10.696.111 14.229.154
Satışların Maliyeti
Not.28 -4.204.316 -5.635.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.491.795 8.593.312
BRÜT KAR (ZARAR)
6.491.795 8.593.312
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -5.465.987 -2.151.482
Pazarlama Giderleri
Not.29 -61.081 -17.022
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 54.743 593.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -251.296 -180.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
768.174 6.837.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 7.141.285 3.168.282
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -428.968 -44.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.480.491 9.961.473
Finansman Gelirleri
Not.33 0 0
Finansman Giderleri
Not.33 -25.174.956 -8.459.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.694.465 1.501.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.094 -1.444.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-269.387 -1.285.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 104.293 -158.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.859.559 57.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.859.559 57.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53.849 0
Ana Ortaklık Payları
-17.805.710 57.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,32970000 0,00320000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,32970000 0,00320000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.460 6.615.585
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 8.284.289
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.824 -13.848
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.364 -1.654.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.364 -1.654.856
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.460 6.615.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.881.019 6.673.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.462 0
Ana Ortaklık Payları
-17.882.481 6.673.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007980


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,14% Hacim : 36.529 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.368 30.06.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.401
16,6898 Değişim: 0,31%
Düşük 16,5228 30.06.2022 Yüksek 16,7695
Açılış: 16,6382
17,5115 Değişim: 0,71%
Düşük 17,2330 30.06.2022 Yüksek 17,5206
Açılış: 17,3877
972,27 Değişim: -0,07%
Düşük 962,42 30.06.2022 Yüksek 981,52
Açılış: 973,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.